Kardelen Yayınları Kitapları

0 kişi
Bektaşilik tarikatının bozulmaya başlaması üzerine hakiki Bektaşiliği ortaya çıkarma maksadıyla kaleme alınan bu eserde Hacıbektaş Veli ve halifeleri hakkında kıymetli bilgiler verilerek bozulma sebep...
%26 12,00 ₺ 8,88 ₺
0 kişi
Devrinde şiirleri çok sevilmiş olan Ahmet Haşim, nesir de yazmıştır. Bunlar da en az şiirleri kadar sevilip benimsenmiştir. Nesirlerinde bir uslup ustası olarak dikkat çeker. En basit konularda bile d...
%26 15,00 ₺ 11,10 ₺
0 kişi
Mevlana ve Yunus Emre,13. Asırda Anadolu semasında parlayan ve pırıltısı hiç sönmeyen iki mana,iki kutup yıldızı…Malumdur,kutup yıldızı,yol gösterici nitelik taşır ve hep aynı yönü gösterir.Böylece ka...
%26 18,00 ₺ 13,32 ₺
%26 15,00 ₺ 11,10 ₺
%26 20,00 ₺ 14,80 ₺
%26 15,00 ₺ 11,10 ₺
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
İman'ın Şu'beleri Halimi'den İslam İnancının Analizi
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
0 kişi
Said Nursi'den Marifet NurlarıKardelen Yayınları
%26 2,00 ₺ 1,48 ₺
0 kişi
Tanzimat edebiyatının gerçekçi yazarlarından biri olan Nabizâde Nazım, realizmin edebiyatımızdaki ilk önemli temsilcilerindendir. Köye yönelik ilk romanımız olan Karabibik'in de yazarı olan romancının...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
Devlet erkânı, Başbakanlık Takip Kurulu’nun tavsiyesiyle yayımladıkları bir genelge ile dinî anlam taşıyan aşağıdaki kavramların okullarda, iş yerlerinde ve resmi yazışmalarda terörü çağrıştırdığı içi...
%26 20,00 ₺ 14,80 ₺
%26 6,00 ₺ 4,44 ₺
%26 6,00 ₺ 4,44 ₺
0 kişi
Genç esir Dilber’in Kafkasya’dan Mısır’a uzanan zorlu macerasını konu edinen Sergüzeşt, esaret sorunu odağında Osmanlı modernleşmesine ilişkin önemli ipuçları sunmakta. 
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
Acımasızlık, hunharlık, zulüm ve katliam denilince ilk önce akla gelen Cengiz ve Hulâgû övünülecek Türk kahramanları mıdır yoksa Müslümanları bir âfet gibi ezip tarihin akışını tersine çeviren lânet e...
%26 12,00 ₺ 8,88 ₺
0 kişi
Çarşambayı Sel Aldıİlköğretim Okulları İçinTürkülerden SeçmelerKardelen Yayınları
%26 6,00 ₺ 4,44 ₺