Kardelen Yayınları Kitapları

0 kişi
Bektaşilik tarikatının bozulmaya başlaması üzerine hakiki Bektaşiliği ortaya çıkarma maksadıyla kaleme alınan bu eserde Hacıbektaş Veli ve halifeleri hakkında kıymetli bilgiler verilerek bozulma sebep...
%26 9,00 ₺ 6,66 ₺
%26 12,00 ₺ 8,88 ₺
%26 15,00 ₺ 11,10 ₺
%26 27,78 ₺ 20,56 ₺
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
Şiir azıcık akli, daha çok kalbi bir eylemdir. Şairin kastı konuşulduğunda birazcık aklı, daha çok ruhu konuşuluyor demektir. “el-ma’na fî batni’ş-şair.” der Araplar. yani kasd-ı mahsusa şairin batını...
%26 8,00 ₺ 5,92 ₺
%26 5,00 ₺ 3,70 ₺
%26 5,00 ₺ 3,70 ₺
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
%26 9,00 ₺ 6,66 ₺
%26 5,00 ₺ 3,70 ₺
%26 12,00 ₺ 8,88 ₺
%26 9,00 ₺ 6,66 ₺
/ 6