Kayıhan Yayınları Kitapları

%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Elimizdeki bu eser, dünya Müslümanlarının yarısının, hatta daha fazlasının dinde İmam olarak kabul ettikleri İmam A’zam Ebu Hanife ve onun en büyük ve güzide iki talebesi olan İmam Ebu Yusuf ve İmam M...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, Kur’ân’ın hak kitap olduğunu gayr-i müslimlere itiraf ettiren bir çalışmadır. Üstelik gayr-i müslimlerin avam tabakasının değil, ilim adamlarının itiraflarını ihtiva etmekte olan farklı bir...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Varlık meselesi Antikçağ’dan itibaren tartışılagelen kapsamlı konulardan biridir. İslam dünyasında felsefe eserlerinin tercüme edilmeye başlanmasıyla varlığa dair meselelerle karşılaşan ilk dönem İslâ...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Daha çok tefsirci ve tarihçi kimliğiyle öne çıkan İbn Cerîr et-Taberî özellikle akâid sahasındaki görüşleriyle de önemli bir şahsiyettir. Kelâmla alakalı yazmış olduğu eserleri onun bu sahadaki yetkin...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Tercümesini sunduğumuz bu kitap, oğlu Yûsuf’un babası İmam Ebû Yûsuf vasıtası ile rivayet ettiği 1085 adet hadis-i şerif ihtiva etmektedir. İmam Ebû Yûsuf’un “Kitâbü’l-Âsâr”ı, Ebû Hanîfe’nin “Müsned”...
%10 130,00 ₺ 117,00 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu titiz çalışmada, Yaradılıştan bugüne, insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünleri olan, insanlığı sonsuz mutluluğa ve yaradılış gayesine çağıran, tarihin en şerefli sayfalarına isimlerini yazdır...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihinde hiçbir Peygamberin hayatı bu kadar büyük alâka görmemiş, hiçbir insan hakkında bu kadar eser yazılmamıştır. Sevgili Peygamberimizin hayatının daha iyi öğrenilmesine yapılabilecek kü...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
/ 11