Kimlik Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu çalışmada Din Eğitimi Bilimi farklı boyutlarıyla, hem evrensel bilimsel birikimden hem de İslâmî geleneğin, özellikle de Türkiye’nin bu alandaki teorik ve pratik birikiminden yararlanılarak ele alı...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
Kategoriler hem mantığı hem de metafiziğin temel konuları arasında sayılır. Bu anlamda hem düşünce alanının hem de varlık alanının anlaşılmasında kategorilerin önemli bir yeri vardır. Aristoteles’in i...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Güfte”nin çakmasına “şarkı sözü” denir. Güfte, müzik eşliğinde söylenen şiir demektir; şarkı sözü hazır beste için üretilmiş ucuz söz kümesi… Şarkı sözü, şiirden “pop kültürü” çağında uzaklaştı. Oysa,...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
%22 26,00 ₺ 20,28 ₺
%22 22,22 ₺ 17,33 ₺
0 kişi
İnsan psikolojisi gerçeği bize göstermektedir ki insanlar sıkıntıya, hastalığa yahut herhangi bir zorluğa düştükleri zaman manevi bir güce sığınırlar ve Allah'ı daha çok hatırlarlar. Güçlü ve sıhhatli...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Din Eğitimi Bilimi farklı boyutlarıyla, hem evrensel bilimsel birikimden hem de İslâmî geleneğin, özellikle de Türkiye’nin bu alandaki teorik ve pratik birikiminden yararlanılarak ele alı...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Fransız araştırmacı Salah Trabelsi tarafından yapılmış ilginç bir tez çalışması olan “Le Coran et Ses Traduction En France du 16. e Siecle”da, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yapılmış olan Kur’an terc...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
%22 98,00 ₺ 76,44 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Akaid İlminin konusuna giren meseleleri akla dayalı bir yöntemle ele alıp tartışan h. 2. Asırda Mu’tezile ile başlatılır. Doğuşundan yaklaşık h. 4. asrın başlarına kadar bu ilmi adı Mu’tezile ile birl...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Bireyin neye/kime, nasıl ve niçin inanması gerektiği olgusu güçlendirildiği takdirde dinin ibadet, ahlak ve muamelat alanına dair diğer ilkelerinin hayata yansıtılması da aynı ölçüde kendisini hissett...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
“Büyüleyici ve etkileyici bir kitap… Özellikle din psikolojisi alanında birikimi olanlar için okunması gereklidir…” - Coptemporary Psychology “Yazarlar, dini davranış ve tecrübe alanında yapılmış am...
%22 45,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Elinizde bulunan bu çalışma başta Kur’an ve sünnet olmak üzere başlangıcından günümüze kadar bu alanda yazılan eserler ışığında İslam dininin inanç esaslarını teorik düzlemde ele alarak neye, niçin, n...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
/ 3