Kimlik Yayınları Kitapları

0 kişi
Kategoriler hem mantığı hem de metafiziğin temel konuları arasında sayılır. Bu anlamda hem düşünce alanının hem de varlık alanının anlaşılmasında kategorilerin önemli bir yeri vardır. Aristoteles’in i...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Güfte”nin çakmasına “şarkı sözü” denir. Güfte, müzik eşliğinde söylenen şiir demektir; şarkı sözü hazır beste için üretilmiş ucuz söz kümesi… Şarkı sözü, şiirden “pop kültürü” çağında uzaklaştı. Oysa,...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Sezgi dünyamızla ilgili olan, bilinmeyen, asla bilemeyeceğimiz, bu yüzden do bir inanç konusu olarak ele alınan gayb sayılmazsa insan genetik, beslenme, çevre ve eğitim-öğretimin bir sonucudur Bu sını...
%22 26,00 ₺ 20,28 ₺
0 kişi
Kalpteki imanın birey üzerindeki etkisi müsellemdir. Ancak bu etkinin gücü ve yönü kişiden kişiye değişmektedir. Zihinsel işlemlerden yeterince geçirilmemiş, taklid seviyesinde kalmış, şüphelerden arı...
%22 22,22 ₺ 17,33 ₺
0 kişi
İnsan psikolojisi gerçeği bize göstermektedir ki insanlar sıkıntıya, hastalığa yahut herhangi bir zorluğa düştükleri zaman manevi bir güce sığınırlar ve Allah'ı daha çok hatırlarlar. Güçlü ve sıhhatli...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
İnsan hayatının en önemli gelişim dönemlerinden birisi de çocukluktur. Zira, sadece hayata ve kainata dair sayısız bilgi değil, aynı zamanda çeşitli becerilerin, alışkanlıkların, tutum ve değerlerin t...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Biyoetik disiplini oldukça yeni ve tartışmalı bir alan olarak kendisini göstermektedir. Öyle ki kimilerine göre biyoetik bir meslek etiği, kimilerine göre uygulamalı bir etik, kimilerine göre ise prat...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Kur’an’ı okumak Müslümanlar için hem bir yükümlülük hem de sevap kazanma vesilesidir. Bu nedenle Kur’an’ı tecvide riayet ederek usulünce okuyan bir kimse, aynı zamanda ibadet etmiş olmaktadır. Yüce Ra...
%22 34,00 ₺ 26,52 ₺
0 kişi
İslâm’ın geldiği zamanda Doğu’da Hindistan’da ve Batı’da İskenderiye’de bilimsel faaliyetler sürerken Arap coğrafyasında bilimsel bir etkinlikten söz etmek mümkün değildi. İskenderiye gibi bilim merke...
%22 90,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Büyü, bilinen yollarla elde edilemeyen şeyleri elde etmek, birisine zarar vermek ya da tehlikeleri uzaklaştırmak, onlardan korunmak ya da kurtulmak için birtakım gizli kuvvetleri kullanarak doğa kanun...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Basın ve yayım organlarında, zaman zaman , yakın akraba evliliğinin sakat doğumlara neden olduğu konusu dile getiriliyor ve konunun uzmanı olan olmayan bir çok kişi tarafından bu tür evliliklerin sakı...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
“Nefsi meşgalelerle kuşatılan, kariyerle ilgili çok büyük beklentilere maruz kalan ve önlerine teknomedyatik bir dünya sunulan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Bu gençliğin sorunları her geçen gün fa...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Fransız araştırmacı Salah Trabelsi tarafından yapılmış ilginç bir tez çalışması olan “Le Coran et Ses Traduction En France du 16. e Siecle”da, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yapılmış olan Kur’an terc...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Her bilgiyi olduğu gibi, ölüm konusunu da doğru bir algı ve eğitim ile yönetmek, toplum ve bireyin nihai hedefe doğru attığı adımların güven ve emniyet üzere olmasını sağlayacaktır. Her ne kadar ölüm...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Türk-İslam kültüründe çeşmeler, insanı su, mutlak hakikat ve kendi hakikatiyle buluşturan yapılara dönüşmüştür. Bu kültürde çeşme, dünyanın birçok yerindeki durumdan farklı olarak sadece bir su temin...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Bu kitap bilimsel araştırmanın/çalışmanın ürünü değildir. Bununla birlikte bilime ve hayata da sırtını dönmüş değildir. Bir eğitim öğretim sürecindeki yaşanmışlıkların içinden sunulan kesitlerdir.Bu k...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Selefî söylem, Sünnî alimler arasında köklü bir geçmişe sahiptir. Bu söylem üzerine kurulan din tasavvuru, Müslüman kitleler içinde meşru kabul edilmiştir.Düşünsel arka planı İslâm’ın ilk nesil bilgin...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Türklerin hâkim olduğu coğrafyada ilk defa bir din doğmuş ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Osmanlı toprağı olan Bağdat’ta ortaya çıkan bu din; Bahaull...
%22 44,00 ₺ 34,32 ₺
0 kişi
Nasihat, dünya ve ahiret hayrına vesile olacak güzelliklerin çoğunu bünyesinde barındırmasına rağmen son dönemlerde maalesef olumsuz manalar çağrıştıran bir kavram haline gelmiştir. Nasihatlerin, etik...
%22 34,00 ₺ 26,52 ₺
0 kişi
Sınavlardaki Türkçe sorunlarının ve okuldaki Türkçe dersinin her zaman seçici bir niteliği olmuştur. Son yıllarda Türkçe dersinin Türkiye geneli net sayılarına bakıldığında Türkçe dersinin ne kadar ci...
%22 55,00 ₺ 42,90 ₺