Kırmızılar Kitapları

1 kişi
Türk Felsefesinin imkânının ve ufkunun araştırıldığı bu eser, yeni bir medeniyet hamlesi yapabilmek için yeni bir bilinç ve dikkate ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır. Hiçbir medeniyet felsefi dü...
%25 33,33 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
Bu elîm ve dağlayıcı hâdisenin ardından, Selçuklular iki ayrı yola girdiler. Bunlardan daha kalabalık olanı ve Arslan Yabgu’nun yeğenleri Çağrı ile Tuğrul Beğlerin buyruğuna giren kısmı, Gazneli ordus...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Yakuşuk Oğlan, aklından bu Bozkurt hâlleşmesini geçirirken, Hân Kurıkanı’ndan tarafa baktı. Bakmasıyla kulaklarında arka arkaya çatırtı sesleri duyması bir oldu. Çapula girişenler, Hân Kurıkanı’nın di...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
“Felsefeyi Anadolu’da Yeniden Yurtlandırmak” bağlamında Atayurdumuz Türkistan’dan getirdiğimiz ve Türkiye’de bulduğumuz fikrî birikimi, burhan, cedel, hitabet/belagat ve şiir bağlamında yeni bir formd...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Türkler, İslâm dîni ile tanıştıktan sonra sonra, bir anlamda îman tazelemiş oldular ve o güne değin uğrunda her türlü meşru çabayı ortaya koydukları Yüce Dileklerini ve Değerlerini -îman tâzelemenin t...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
0 kişi
Büyük tarihçi ve fikir adamı İbn Haldun, insanlar gibi devletlerin de belli hayat safhaları olduğunu; doğan, büyüyen, serpilen, olgunlaşan, ihtiyarlayan siyâsî teşkilâtların, en nihayet son nefeslerin...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Ermeni tehciri, son yüzyılda Türkiye’nin sürekli önüne getirilen en önemli dış politik sorunu olmuştur. Önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl muayyen günlerde siyasi gündeme sokulan...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
Milli kültürleri bertaraf edip de onların yerine mahalli kültürleri palazlandırıp büsbütün canlandırmak demek küme özseverliğini kayırmak demek değil midir? İşte bu itibarla milliyetçilik meşrudur ve...
%25 33,33 ₺ 25,00 ₺
0 kişi
“Hay oğul! Biz, Türk’ün Oğuz’uyuz. Oğuz’un özü oktur. Oğuz’un bir yarısı Bozok, öteki yarısı da Üçok’tur. Ok, Oğuz’un hem cenginde, hem eğninde cân yoldaşıdır. Ok, Oğuz’un okuması ve dahî yazm...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺