Kitab-ı Mukaddes Şirketi Kitapları

0 kişi
Tanrı'nın Öyküsü insanların duyabileceği en çnemli öyküdür! Tanrı'nın yarattıkları arasında en değerli varlık olduğunu biliyor muydun? Tanrı insanları seviyor ve her biriyle bir ilişkiye sahip olmak...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İçerdiği kitapların çokluğu, farklı edebi türleri barındırması ve kadim kültürlere ait birçok öğe taşımasından dolayı Eski Ahit'i anlamak hiç kolay olmayabilir. Okumaya nereden başlamalıyız? Tarihsel...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Yirmi yedi kitaptan oluşan İncil (Yeni Antlaşma) Grekçe yazılmıştır. İlk dört kitap İsa’nın yşamını, öğretilerini, ölüm ve dirilişiyle ilgili bilgileri içermektedir. Elçilerin İşleri Kitabı, İsa’nın ö...
%10 13,89 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yirmi yedi kitaptan oluşan İncil (Yeni Antlaşma) Grekçe yazılmıştır. İlk dört kitap İsa’nın yşamını, öğretilerini, ölüm ve dirilişiyle ilgili bilgileri içermektedir. Elçilerin İşleri Kitabı, İsa’nın ö...
%10 19,80 ₺ 17,82 ₺
Tükendi
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma olmak üzere iki kısımdan oluşur. Eski Antlaşma, İbranice ve Aramice olarak yazılmıştır ve 39 kitaptan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma, Kutsal Kitap'ın ikinci kısmıdır v...
%10 39,60 ₺ 35,64 ₺
Tükendi
0 kişi
İncil, Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan...
%10 23,15 ₺ 20,83 ₺
Tükendi
0 kişi
Kutsal Kitap Sözlüğü, şimdiye kadar eksikliği hissedilen çok önemli bir çalışmadır. Kutsal Kitap’ın temel terimlerini açıklamakta, Kutsal Kitap’ta geçen kişi, yer ve olaylar hakkında geniş bilgi verme...
%10 69,44 ₺ 62,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.
%10 16,20 ₺ 14,58 ₺