Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
İslam Hukukunda Suç ve Ceza(2 Cilt Takım)Kitabevi Yayınları
%25 160,00 ₺ 120,00 ₺
0 kişi
Ortaçağın en önemli ziraat-botanik alimlerinden olan İbn Avvam Kitabü’l - Filaha adlı eseri ile tanınmamaktadır. Ziraat alanında yazılmış en kapsamlı eserlerden biri olarak kabul edilen eserin ikinci...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Türk tasavvuf kültürünün önemli kaynaklarından biri olan Müfhid ü Muhtasar, tasavvufi düşünce ve yaşantıya dair faydalı ve kısa bilgileri içeren bir mesnevidir. Mesnevinin müellifi, daha çok kasideler...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
XXI. asra çok yaklaştığımız bu günlerde, belki on asırlık mazimiz, tahrip ve imha etmek yerine, imar ve ihya etmenin cazibedar keyfini ihtar ve telkin edici bir ibret tablosu olarak karşımızda durmakt...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Patani Dosyası Patanili Müslümanların durumlarını ve emperyalizme karşı bir destan niteliğindeki mücadelelerini anlatıyor. Dosyanın hazırlanması sırasında Patani söz konusu olduğunda Patani’nin ne old...
%25 4,63 ₺ 3,47 ₺
0 kişi
Türk romanı gerçek temsilcisini Servet-i Fünun edebi devresinde bulur. Ondan önceki dönem dilde, konuda, üslupta ve teknikte bir arayışlar devresidir. Tercüme faaliyetleri bu arayışın şekillenmesinde...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Korku Kitabı, kültürümüzde korku ile ilgili birikimin kayda geçirilmesini amaçlamıştır. İlk yazılı kayıtlarda korku anlamına gelen kelimeler incelenmiştir. İnsanları ürküten hayvanların isimleri tela...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
İşte böyle Filistin hesabına dört başı mâmur bir fırsat İngilizlerle olan dostluk bağları haledar olmasın diye Arap hükümdarlarıyla bazı ümeranın insafına terkedilmeş oldu. Savaş resmen durdurulmuştu....
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Brezilya Seyahatnâmesi, Osmanlı’nın o güne kadar varlığından haberdar olmadığı bir dünyayı keşfinin ve bu dünyayı yeniden biçimlendirme çabalarının hikâyesidir.Hikâye, tam yüz kırk yıl önce Osmanlı’nı...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Türk Ninniler Hazinesi Kitabevi Yayınları
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Türk Tarihinde Lider ve Liderlik AnlayışıKitabevi Yayınları
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Balık Kitabı’nda Evliya Çelebi’nin seyahatnamesindeki balık ve balıkçılığa ait anlatımlar; Osmanlı ve Bizans’ta Rumelifeneri balıkçılığının tarihi; Anadolu, Orta Asya ve Sibirya’da deniz, göl ve nehir...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
İster akademik bir çalışma için, ister zevk okuması olsun, bir konu hakkında entelektüel bir düzeye erişmek, o konuyla ilgili kavramsal bir hâkimiyete ulaşmaktan geçer. Bu kavram ve terimler, akademik...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise, İlmihal (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın bağlı bul...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Siyonizm’in ünlü lideri Theodor Herzl, kendisiyle görüştükten sonra, günlüğüne şunları yazar: "Yetmiş yaşını aşkın bu topal Macar Musevisinin şahsında dünyanın en ilginç insanlarını tanıdım. Kendisini...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki yazılarda, Türk milletinin yüzyıllar içindeki adetlerinin, inançlarınıni zaferlerinin, sevinçlerinin ve acılarının, aşkının, mahalle ve eğlence hayatının; hatta siyaset dünyasının divan ş...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
0 kişi
En gizemli sanılanın bilgisi ya da bilinmezliginin gizemi ancakideal sekiller ve kavramlarla gözümüzde, zihnimizde canlanır.Geometri bu ideallerin sekli, etik de içerigidir. Güzel ve iyiolanın neligi...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Eski İstanbul hayatını bütün detaylarıyla ilk defa matbuat hayatına taşıyan muharrir Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey (1842-1928)’dir. Mahalleden saraya kadar geniş bir yelpaze içinde eski halk inanç...
%25 50,93 ₺ 38,20 ₺
0 kişi
Ney, insan sesine en yakın seslerdendir. Siz ney’e eğilmeye başladığınızda o da size bir şeyler anlatmaya çalışacak ve zamanla sizle sohbet edecek en yakın arkadaşınız yerine geçecektir. Bu nedenle on...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Bizi edebiyatımızla tanıştıran bu ilk dizeler, bin atlının yola revan olup zaferler kazanıp çocuklar gibi şen oldu...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺