Kitabi Yayınevi Kitapları

0 kişi
Adem, yaratılışı, cennete konulması, ünsiyet duyması için Havva'nın yaratılması, yasak ağaçtan yemesi, bunun neticesinde dünyaya indirilmesi, çocukları, özellikle Habil Kabil meselesi ve peygamberliği...
%42 22,00 ₺ 12,76 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, dünya tarihinde derin iz bırakan devletlerden biridir. Üç kıtada boy göstermiş olan bu cihan devletinin etkileri Avrupa'dan Afrika derinliklerine kadar hissedilmiştir. Yaklaşık altı y...
%42 18,00 ₺ 10,44 ₺
0 kişi
Bütün insanlar hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanıyan hak sahibi birer şahsiyettirler. Ancak herkes hak sahibi olmakla tasarrufta bulunma yetkisine sahip olamaz. İslam Hu...
%42 20,00 ₺ 11,60 ₺
0 kişi
Ashab-ı Karye kıssası hem ihtiva ettiği konular hem de içerisinde bulunduğu sure bakımından Kur’an’ın en dikkat çeken kıssalarından biridir. Zira kıssa, bir kavme aynı anda üç elçinin gönderilmesini k...
%42 20,00 ₺ 11,60 ₺
0 kişi
İstilahi olarak, arapça’da bir kelimenin cümledeki görevine göre sonunda meydana gelen değişikliğin (i’râbın) sebebi olan unsur diye tanımlanabilecek olan âmil, arapça’yı öğrenme gayretine giren, bilh...
%42 120,00 ₺ 69,60 ₺
0 kişi
Mübhematü’l-Kur’ân, Kur’ân ilimlerinde önem ve özen gösterilmesi gereken alanlardan biridir. Bu hususta Ebûl-Kâsım es-Süheylî (ö. 581/1185), et-Ta’rîf ve’l-İlâm isimli kitabını yazdı. Talebelerinden d...
%42 28,00 ₺ 16,24 ₺
0 kişi
Biz ona şah damarından daha yakınız’’ buyruğunun kula yansıması olan dua, insanın acizliğinin ve yalnızlığının çaresi, dünya yolculuğunda ferahlığıdır. İstikamet üzere seyr ve menzile selametle erişme...
%42 20,00 ₺ 11,60 ₺
%42 28,00 ₺ 16,24 ₺
0 kişi
İslami anlayışa göre Ramazan , baştan başa lahuti ve latif atmosferin hakim olduğu; bağrında “bin aydan daha hayırlı” olan “Kadir Gecesi”ni barındıran bir aydır. Bünyesindeki orucu; iftarı, sahuru, te...
%42 18,00 ₺ 10,44 ₺
0 kişi
Arap Dili ve Belagati biz Müslümanlar açısından çok büyük bir önemi haizdir. Çünkü inandığımız, yaşadığımız ve inşa ettiğimiz değerlerin tümü Kur’ân-ı Kerîm’e ve onun açıklayıcısı olan Hz. Peygamber’i...
%42 20,00 ₺ 11,60 ₺
0 kişi
“Rahman Kur’an’ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı talim etti.” Kur’an, insanın gayesi için, beyan da Kur’an’ın anlaşılması için talim edilmiştir. Dolayısıyla beyan hem Kur’an’ın anlaşılmasına hem d...
%42 18,00 ₺ 10,44 ₺
0 kişi
Diğer İslam Toplumlarında olduğu gibi Türk İslam toplumunda da Arap Dili ve Edebiyatı sahasında birçok değerli alim yetişmiş, bunlar gerek ilmi çalışmaları ve gerek Arap dili öğretimindeki çabalarıyla...
%42 25,00 ₺ 14,50 ₺
0 kişi
Varlık-Zaman ilişkisinde daha çok zamanın ne olduğu tartışma konusudur. Düşünürler zamanı varlık temelinde ve hareketle/ değişimle açıklamaya çalışırlar. Varlıktan/ insandan bağımsız olarak zamanın va...
%42 17,00 ₺ 9,86 ₺
0 kişi
Ailesindeki engelli bireyin bakımını üstlenen anneler, eşler, çocuklar ve yakınları hayatlarını onlara endekslemekte, kendileri de hayatı engelli olarak yaşamaktadırlar. Ama bakımını üstlenmekten kayn...
%42 17,00 ₺ 9,86 ₺
0 kişi
Osmanlı’nın ilk kuruluş yıllarında Cuma namazı kılınan bu mescidde yüzyıllardan beri Cuma namazının kılınmadığı; yıllardır kapalı olan hikâyesini bu çalışmamızın ilgili bölümünde bulabileceğiniz su ku...
%42 12,96 ₺ 7,52 ₺
0 kişi
Tıp, etik, sosyoloji, psikoloji ve siyaset gibi birçok sahanın konusu olan kürtaj, tarih boyunca bütün dinlerde de tartışma konusu olmuştur. Bu açıdan bakıldığında hem kadim hem de çağdaş bir mesele­d...
%42 17,00 ₺ 9,86 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi kadar eski ve sürekli olan ihtilaf, hayatımızın her safhasında karşılaşabileceğimiz bir olgudur. İhtilaf, çevremizde bize en yakın insanlardan eşimizle, çocuklarımızla, anne ve babamız...
%42 25,00 ₺ 14,50 ₺
0 kişi
Dua, insanoğlunun iman ettiği kutsal bir varlığa bütün içtenliği ile istekte, niyazda bulunmasıdır. İnsanın dua etmesindeki temel maksadı ise değer atfetttiği kutsala halini arz edip, ondan bir takım...
%42 22,00 ₺ 12,76 ₺
0 kişi
Fıkıh ve fıkıh usûlü nihayetinde şer’î hükümle ilgilidir. Bu bir taraftan şer’î hükmün önemini ortaya koyarken diğer taraftan mahiyeti üzerine derinlemesine çalışmalar yapmayı gerektirir. Bu çalışmala...
%42 20,00 ₺ 11,60 ₺
0 kişi
Ashab arasında yalnızca Allah Resûlü’nün (s.a.) azâdlılarını belli bir çerçeve içerisinde ele almayı amaçlayan bu çalışmanın, kölelerin İslâmî ilimlerin ve nebevî mirasın sonraki nesillere aktarılması...
%42 15,00 ₺ 8,70 ₺