Kitap Arası Kitapları

0 kişi
Her adımda Osmanlı’dan izler taşıyan, üç semavi dinin buluştuğu kutsal Kudüs… Sırpların gözünü kırpmadan katlettiği Boşnakların ahının gökleri titrettiği Bosna… Sadece bir sınır çizgisiyle kaderleri...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
2020 yılında, Covid-19 virüsü nedeniyle her şey alt üst oldu.Yaşadığımız bu Pandemi sürecinden birçok dersler çıkarttık.Herhalde en büyük farkındalık “Tarım” alanında oluşmuştur.Anladık ki, her işin b...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Her insan, ardında anlamlı bir iz bırakmak ister. Bunu yazarlıkla yapmaya çalışanların çoğunda sanat ve hakikatin sessiz mücadelesini görmek mümkündür. Bu sarmalda, her iki gerçeğin birisini öne alan...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İnsanoğlu yaratıldıktan sonra Dünya’nın her yerinde, her döneminde sonsuz ve kanlı savaşlar olagelmiştir. Eski çağlarda, Dünya savaşlarında, modern çağlarda bugün de Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da, Ort...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Hayatı boyunca çok zorluklarla mücadele eden Abdulkerim Mahdum, kendi nefsi için hiçbir zaman eziyet çekmedi. Çok maddi sıkıntılar çektiği gibi eli açık gönlü zengin bir kişiliği vardı.Afganistan’da y...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Modern çağın en büyük sorunu hiç şüphesiz psikolojik rahatsızlıklar. Materyalizmin içinde boğulan ve büyük şehirlerde betonlar arasında yaşayan insanlar mutluluğun formülünü aramaktalar. Halbuki çözü...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Büyük tufandan sonra sular çekilince, Nuh’un gemisi Cudi’ye mi, Ağrı dağına mı, yoksa dağların babası Kaf dağına mı demirledi bilinmez ama, Nuh’un çocukları dört bir yana dağılıp, suların işgal ettiği...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Elinizde tuttuğunuz kitap;*Müzikal Tiyatro değil, adalet arayan, haksızlığa isyan eden bir Romandır.*Elinizde tuttuğunuz kitabın kahramanı;Başka şehirlere ait, başka birinin ismi değil, özbeöz Trakya...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Mizânü'l-İrfân, yirminci yüzyılın başlarında, milletimizin ölüm kalım mücadelesi verdiği buhranlı günlerde kaleme alınmış. Öyle bir zamanda tasavvufun ana konuları, pratiğe yansıyan yönleriyle birlikt...
%10 120,00 ₺ 108,00 ₺
0 kişi
Klâsik dönem kelâm kaynaklarında ele alınan konularda Celîlü’l-kelâm ve Dakîku’l-kelâm şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. Celîlü’l-kelâm Allah’ın zâtı ve sıfatları, vahiy, nübüvvet ve âhiret gibi temel...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Elimizdeki eser üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde insani bir olgu olarak pişmanlık üzerinde durulmuştur. İnsan fıtratında bu olguya dayanak teşkil eden fıtri arkaplana vurgu yapılmıştır. i...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Mukayeseli hukuk ilmi, “Çeşitli fıkhî görüşleri bir araya getirmek, bunları değerlendirmek, delillerini araştırmak suretiyle aralarında mukayese yapmak ve delillerin kuvvetine göre bu görüşler arasınd...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Değerli okuyucu, elinizdeki bu eser sizleri ömrünü din hizmetine adamış hayatlarının gençlik ve ihtiyarlık yıllarını ilme, irfana ve insan yetiştirmeye odaklamış aç, susuz ve uykusuz kalarak zor şartl...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
20. yüzyılın ilk elli - altmış yılına eğitim tarihimiz açısından ışık tutan bu eserde, Cumhuriyet öncesi dönemde Konya’da bulunan Paşadairesi Medresesi ve o medresenin iki güzîde müderrisi tanıtılmakt...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
*Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Elbette çok gezen bilir, çünkü onda pratik/uygulama/yerinde görme vardır.*İnsanoğlu başka gezegenlerde hayat var mı diye milyarlarca dolar para harcar. Oysa kendi Ge...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
"Cumhuriyet dönemi te’lif tefsirlerin itikadî muhtevaanalizine dair muhtelif yazılardan oluşan bu eser, aslında çoğu 2018’den itibaren farklı zamanlarda Aylık Dergisi’nde yayımlanan makalelerden oluşm...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
%10 13,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Gençlerimize... Evlatlarımıza...Onlar “Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla; bizi takvâ sahiplerine önder eyle” derler. Furkan-74“Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülü...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Camiye girerken, Sultanın merdivenlerden çıktıktan sonra kapıda durup da sağ eliyle bir yere dokunduğunu ve bir şeyler okuduğunu fark etmişti. Siyah bazaltla beyaz mermerin harika uyumundan oluşan bu...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu eserde yaşadıkları sekizinci asrın önemli alim ve ediplerinden sayılan İbnu'l Verdi, es Safedi ve İbnu'l Mukri'ye ait olan ve içerdikleri hikmetli beyitlerden dolayı günümüze kadar dillerden düşmem...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺