Kitapkalbi Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Arap Edebiyatı Hakkında yazılmış Telhıs kitabı kısa bir metin olup Meâni, Beyan ve Bedi ilimlerini işlemektedir.Meâni ilmi kelamın belâğatını esas alıp Belâğat ise, Kelamın halin gereğine uyumlu olmas...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Sevgili Okuyucularımız bu kitap kime niçin lazım???Hadis okuyan ve okutanlarSiyer okuyan ve okutanlarTefsir okuyan ve okutanlarVe diğer şer'î ilimlerle meşgul olanlarderslerinizde sık sık adı geçen sa...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Zengin olmak mı istiyorsunuz?Hakkınızda konuşulup iftiraya uğramaktan bıktınız mı?İnsanlar arasında itibar sahibi mi olmak istiyorsunuz?Bir türlü hastalıklardan kurtulamıyor musunuz?Çok mu düşmanınız...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
0 kişi
Kitap Osmanlıca (aslına uygun) ve Türkçe olarak yeniden hazırlanmıştır.M.Esad Efendi’nin derlediği Kenzü’l-İrfan isimli bu eseri zamanında büyük hüsn-ü kabule mazhar olmuştur.Türkçe’yi kullanmaktaki l...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Emsile, Bina, Maksud isimli eserler sarf ilminin temelini oluşturur. Bunun yanında Nahiv ilmi ile alakalı okutulan Avamil ve İzhar ile talebeler asgari derecede Arapça dil bilgisini elde etmiş olurlar...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Bu kitap; medrese tedrisatında yüzyıllardır tercih edilen İmam-ı Birgivi (rahmetullahi teala aleyh)’in el-‘Avamilü’l-Cedid ve el-İzharu’l-Esrar kitapları üzerine yapılmış bir çalışmadır.Günümüzde uygu...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Bu çalışma Emsile kitabının Türkçeleştirilmiş halidir.Kitapta,* Konular şemalarla anlatılarak somutlaştırıldı.* Daha iyi anlaşılması için her bölüm sonunda alıştırma ve sınavlar hazırlandı.* Kur’an-ı...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Sınavlar başladı kazanmak için ne yapmalıyım? İşlerim bir türlü rast gitmiyor ne yapmalıyım? Malımı hırsızdan korumanın yolları neler? Uzun yıllardır çocuğumuz olmuyor bunun bir çaresi var mı? Çocuğum...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miraslardan biride güzel ahlaktır. Evde, yolculukta, misafirlikte v.b. günlük yaşantımızda uyulması gereken kurallar ve davranışlar vardır.Bu kitabımızda da ne...
%23 5,00 ₺ 3,85 ₺
0 kişi
Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) efendimiz buyurdular ki:“Benden sonra peygamber gelecek olsaydı, Ömer olurdu.”Peygamberler hariç, Hazreti Ebûbekir (Radıyallahü Anh)'ten sonra Allah...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
İmtihan için geldiğimiz dünya hayatında,imtihanı kazanmamız, bizleri imtihan edecek olan Allah (c.c.) ın kitabına çok iyi çalışmamıza bağlıdır.Yüce Allah'ımız(c.c.) bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruy...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Ben devletin hizmetkârlarındanım ve küçük rütbede bir adamım.Vükelânın ihtilâfına karışmak bana yakışmaz.Ben herkesle barışığım. Behemehal bir bayrak altına girmek lâzım gelirse,Beyazıd meydanında bir...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Halife Harun Reşid oğlunu Asmaî’ye, ondan ilim ve edep öğrenmesi için gönderdi. (Asmaî Harun Reşidin oğulları Emin ve Me’mun’un Arap edebiyatında hocalarıydı. Kendisi Arap edebiyatında zamanının en bü...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Beka Mülkünden Eyledim teşrifBu darı fenaya imtihan için.Gece gündüz muradım budur;Cemali pakini anlamak için.
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Tecvit, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir. Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak güzel bir şekilde okumak isteyen her Müslüman'ın tecvit ilmini öğrenmesi gerekir. Günümüzde tecvit i...
%23 6,50 ₺ 5,01 ₺
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Son dönemin kıymetli âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi, İslâmî ilimler alanında çok sayıda değerli eserler bırakmıştır. Bu eserlerden biri de “Kur’an-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsir...
%23 450,00 ₺ 346,50 ₺
0 kişi
Peygamberlerin hayat hikâyeleri, insanın geçmiş ve gelecek bütün zamanlarını aydınlatır. İnsanı yokluktan, hiçlikten, karanlıklardan kurtarır. Her bir mümini, bütün peygamberlerle ve onlara tâbi olan...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Osmanlı'da sıbyan eğitim dersleri ve usulleri Selim Sabit'in sıbyan eğitim metotları Osmanlı ve günümüz merasim örnekleri Bir dersin işleniş aşamaları Okul öncesi talim terbiye Disiplin ve mesuliyet Ç...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Rum’da, Acemde aşık olduğumYemen illerinde Veysel KaraPeygamber sevgi ve dostum dedi.Yemen illerinde Veysel KaraAnasından doğdu dünyaya geldiMelekler altına kanadın gerdiResulün hırkasın tacını giydiY...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺