Klasik Yayınları Kitapları

%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Arap edebiyatçılarının ve Mu‘tezilî din bilginlerinin önde gelen siması olan Cahız’a ait Saray Adabı başlıklı eser devlet başkanlarının yaşamları söz konusu olduğunda “mahrem” olarak nitelenmesi mümkü...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
11 Eylül 2001 olayları sonrasında birçok Batılı siyaset ve güvenlik uzmanı, tehdit algılamalarına dair hazırladıkları raporlarında, İslam dünyasından gelecek olası terörist tehlikenin kaynağının İran...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Tasavvuf metinlerinde sıkça anlatılan bir menkıbeye göre İmam Şâfiî, içinden çıkamadığı bazı konularda bilgi ve görüş almak üzere, dinî ilimlerde herhangi bir tahsili bulunmayan Şeybân isimli bir çoba...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Batı’nın Müslüman toplumlara yönelik siyasi, askeri ve kültürel tehdit ve işgaliyle ortaya çıkan kriz, farklı tepkileri doğurmuş ve bu tepkiler, İslam coğrafyasının merkezi bölgelerinden başlamak üzer...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
%28 77,00 ₺ 55,44 ₺
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
/ 10