Kökler Kitabevi Kitapları

0 kişi
Dibace bir adayış, bir arayış, bir çığlıktır. Edebiyat ve sanat dünyasına başlangıç seviyesinde bir bakış ve kültürel dilemmadan çıkıştır. Fikir ve sanat eserlerini İslam’a muhatab anlayış zaviyesinde...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
İmam Mâturidî ve kurucusu olduğu Maturidîyye mezhebi çalışılmaya, incelenmeye; âlimlerinin bilinmesine, eserlerinin doğru bir şekilde sunulmasına belki de en muhtaç olan mezheptir. İmam Mâturidî'nin v...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Günahlara kefarettir, gönüldeki keder Niyetler halis olunca, gönül olmaz heder Sabret göreceksin, daha neler neler Mevlâ kulunu ihmal değil, imtihan eder Sabrı ilaç yapıp sür yarana Vasiyetim olsun sö...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Mâturidi Külliyatının önemli bir parçasını oluşturan elinizdeki çalışma, İmam Mâturidi'nin hadis anlayışını merkeze almaktadır. İmam Mâturidi'nin hadis anlayışını tesbit etmek aslında Hanefi haber had...
%15 34,00 ₺ 28,90 ₺
0 kişi
1800’lerde Mekke-i Mükerreme emirliği yapan Şerif Abdulmuttalib'in torunu Şerif Muhammed Sadık'ın Hicri 1324 senesinde kaleme aldığı “Ümmüd Dünya: Mekke-i Mükerreme”, Osmanlıca aslından Arapça’ya Tesn...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Kurra Hafız Prof. Hasan Tahsin Feyizli bu eserinde, kıraat imamlarından Nâfi’in ravisi Verş ile, kıraat imamlarından Âsım’ın ravisi Hafs’ın günümüze ulaşan okumalarını tecvid kaidelerine göre karşılaş...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Yavuz Sultan Selim Divanı "Onun mânevî sîmâsını şiirlerinde buluruz. Türkçe şiirlerini ve mümkün olduğu kadar sâde bir dille Türkçe'ye çevirdiğimiz Farsça dîvânını okuyacak olanlar bu sîmayı ruhların...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
“Osmanlı tarihiyle alâkalı tarihi, fikri ve edebi çalışmalar yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim: Elinizde olan kitabı gönül rahatlığıyla size tavsiye ediyorum. Çoğu tarih kitabında anlaşılması güç...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
Kimini ezelden aşk bürürKimiyse Hak ile uslanırHerkes aynı yağmurda yürürAncak başka başka ıslanır.
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Osmanlı'nın son döneminde askerî ve mülkiye liselerinde okutulmak üzere kaleme alınmış olan bu kitapta Manastırlı İsmâil Hakkı merhûm, ilâhiyyât, nübüvvet ve sem’iyyât konularını Ehl-i Sünnet ve’l-cem...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
15 Temmuz'u anlamak, 28 Şubat'ı anlamaktan geçiyor. Zira 15 Temmuz bitmeyen 28 Şubat'ın devamıdır. 28 Şubat süreciyle ilgili yazılan ender sayıdaki kitaplardan biri olan bu eser, tam da bu sebepten do...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Bu yaşanıp bitmiş bir hikâye değil. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde dahi etkisini devam ettirdiğini sadece hukuksuz yargı kararlarının hâlâ yürürlükte olmasından bile anlayabileceğimiz, adına 28 Ş...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Kuru akıl, akıl nimetinden mahrum olmanın delili. Kuru akılla yöneleceğimiz her iş akâmete mahkûm ve; "Sır idrâki"ne ulaşmanın engeli. Hadîs-i Şerîfler de Zaman Üstü Mânâ ifâde ediyor olmaları bakımın...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Kitabımda tozpembe bir dünyanın tasvirini yapmıyorum. Mâliki olmadığım fikrin sahibiymiş gibi görünmekten ve bunu pazarlamaktan Allah'a sığınırım. Belki eksik bir insanım. Muhatab olduğum dünya görüşü...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
"Yazdıklarımızın asıl yazmak istediklerimiz olmadığını ve zâten hakîkatiyle buna güç yetiremeyeceğimizi, zira bu işin çoluk çocuk işi olmayıp, kaâl değil hâl'e yönelik olduğunu biliriz... Bilmeyiz......
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Bir demet gül değil, dalından koparılmamış, dikeniyle barışık gül bahçesine süzülün. Naif bedeninize batacak dikenler bilin ki gülünüzün azad kabul etmez muhafızlarıdır.
%15 11,00 ₺ 9,35 ₺
0 kişi
Eserin ortaya çıkış maksadı, bu zamana kadar yayınlanmış eserlerin azlığı ve parça parça bilgilerden oluşuyor olmasıdır. Hırka-i Şerif Camii hakkında da ziyaretçilerin ve meraklıların daha fazla bilgi...
%15 7,00 ₺ 5,95 ₺
0 kişi
Müellif merhumun kaleme aldığı eser Şia hakkında daha evvelden kaleme alınmış eserlerin içinden itikadi sapkınlıkları Sünnet ve Cemaat Yolu kaidesinden ifşa etmektedir; birinci kısım bunun üzerinedir...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Ebu-ş Şefîk Hamdî’nin 1915 senesinde yayımladığı Mu’cize-i Ahlâk-ı İslâm adlı eser Haydar Murad Sırrıoğlu sadeleştirmesiyle Kökler Derneği Yayınları tarafından yayımlandı. Kitapta, Kur’an-ı Kerîm’de g...
%15 7,00 ₺ 5,95 ₺