Kopernik Kitap Kitapları

0 kişi
“Alman bilim adamları, sanatçıları ve politikacılarının nasyonal sosyalist diktatörlüğün baskısı altında oluşan göç olayı elbette oldukça geniş tabakaları kapsıyordu ve 1933 sonrası yıllarda birçok ül...
%28 20,37 ₺ 14,67 ₺
0 kişi
Fatih’ten Shakespeare’e Doğu Batı Bağdat’tan Toledo’ya, İstanbul’dan New York’a uzanan asırlararası bir serüven. Sevilen tarihî romanların yazarı Beyazıt Akman bu sefer akademisyen kimliğiyle ama yin...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran, ona adını veren kahramanın hikâyesi. İki ciltlik bir epik, film tadında bir kuruluş romanı. On üçüncü asrın sonları. Anadolu savaş ve kan içinde. İnsan kellelerinden...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Sun Tzu der ki; “Çok iyi bilinmelidir ki; ordu komutanı, halkının kaderini elinde tutan kişidir ve bu sayede insanlar ya huzur içinde yahut tehlike altında yaşarlar. Komutan devletin koruyucusudur; eğ...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Büyük Selçuklu ve Irak Selçuklu Devletleri tarihinin ana kaynaklarından biri olarak bilinen ve Hace İmam Zahiru’d-Din Nişaburi tarafından 1177–1186 tarihleri arasında kaleme alındığı düşünülen Selçukn...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
“Esirler” adlı oyununda fantastik bir kurguyla eski Türk-Çin çatışması ve Çin sarayından adam kaçırmak isteyen ve imparatorun kızına âşık olan bir Türk’ün kahramanlık hikâyesini anlatır. Tam bir Turan...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi yeni Anadoluculuk anlayışının hikayede ilk örneklerini veren bir yazardır. Kuşağını ve kendinden sonraki kuşakları etkiler. Modern Türk hikâyesine yeni bir kapı açar...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺

Ses

0 kişi
Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi yeni Anadoluculuk anlayışının hikâyede ilk örneklerini veren bir yazardır. Kuşağını ve kendinden sonraki kuşakları etkiler. Modern Türk hikâyesine yeni bir kapı açar....
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi yeni Anadoluculuk anlayışının hikayede ilk örneklerini veren bir yazardır. Kuşağını ve kendinden sonraki kuşakları etkiler. Modern Türk hikâyesine yeni bir kapı açar....
%28 15,74 ₺ 11,33 ₺
0 kişi
"Conkbayırı’nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden Conkbayırı’na doğru 27. alaydan sahilin gözlem ve ele geçilmesiyle görevli bir müfrezenin askerlerinin Conkbayırı’na doğru kaçmakta olduklarını gördüm....
%28 24,07 ₺ 17,33 ₺
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
“İlim hayatımızdaki usûlsüzlük ve ahlâksızlıkları yazmanın zorluğunu kelimelerle ifade etmek çok zor ve neredeyse imkânsız bir şeydir. Hiçbir meselede açık sözlü olunmadığı gibi bu meselede de açıkça...
%28 37,04 ₺ 26,67 ₺
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
"Şeyhimin asasını arıyorum ben. Doğu’dan gelip Batı’ya gidiyorum. Asayı bulduğumda her şey biter. Asayı bulduğumda her şey başlar. O gün güneş dürülür, yıldızlar kararır, dağlar sökülür... O gün, de...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
2 kişi
“2 Temmuz Salı – (...) Almanların bize memleketimizi İngiliz istilasından kurtarmada, yardımlarının derecesini mantıken meydana çıkarabiliriz. Benim bu hususta daima olumsuz sonuca varan kanaatlerim,...
%28 15,74 ₺ 11,33 ₺
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
%28 55,00 ₺ 39,60 ₺
1 kişi
“Askerlerimizin ruhunu kazanmak, bizim için bir görev olduğu gibi; öncelikle onlarda bir ruh, bir amaç, bir karakter yaratmak Allah’tan ve Medine-i Münevvere’de yatan Cenab-ı Peygamber’den sonra bize...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
/ 5