Köprü Kitapları Kitapları

0 kişi
Medya siyaseti nasıl sömürgeleştirir? Artık "konusuz siyaset" dönemini yaşadığımızı söyleyebilir miyiz? Kurdele kesme, şaşaalı açılış törenleri, kongre arbedeleri medya kanallarında kolay yer bulurken...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
"Devletin ideolojik aygıtı olan medyanın, kendi gündemini yaratırken, hem örtük hem açık biçimde ırkçılık, etnik ön yargı, zenofobi, antisemitizm gibi kavramlar üzerinden nefreti yeniden ürettiğini ya...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Seyahatnameler sadece bir gezi kitabı değil aynı zamanda dönemlerinin siyasi ve toplumsal yönlerine ışık tutan önemli birer tarihi belgedirler. Seyyah basit bir aktarıcı değildir. Gördüklerini kendi s...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
1 kişi
Modern Türkiye`nin temelleri inşa edilirken, din ve dine dair kurum ve oluşumlar paranteze alınmıştı. Sorunlar da şimdilerde paketlenmiş halde kaldırılan bu parantezden sökün etti. Kültürü besleyen an...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
İnternet bir yaşam alanıdır ve reklam kendi kurallarını bu yeni yaşam alanının kurallarına uydurarak yeni bir bakış açısı kazanmıştır. Online reklamcılık diğer tüm reklam mecralarına kıyasla daha fazl...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Yazara göre Roma yükselişini önce kralların kişisel değerlerine sonra da imparatorluğun ve cumhuriyetin erdemlerine (disiplin, kanunlara saygı, yurdunu sevme, eşitlik duygusu, senatonun ölçülü davranm...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
“Eşyanın çeşitliliğini ve ayırt edilişini çelişme halinde keskinleştiren düşünücü akıldır. Zira varyasyonlar, birbirleri ile ancak keskinleşince çatışır ve negatiflik kazanır ki hayatın nabzını me...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Yazar bu eserinde milliyetçi ideolojinin metafizik temellerinin ve bu kudretli ideolojinin modern politikada ortaya çıkan çeşitli örneklerini incelemektedir. Kitapta aynı zamanda milliyetçiliğin XVIII...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Antonie Olivier'in Türkiye Seyahatnamesi bir Avrupalı'nın Osmanlı Devleti ile ilgili detaylı ve sürükleyici gözlemlerini ve incelemelerini içermektedir. Fransız bir doktor olan Olivier Fransız Devrimi...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Gerçekte, üzerinde yaşadığımız şu dünyanın en asil insanları olan Türkler. Dört yüz yıl boyunca dostumuz olan ve gönüllerinde hâlâ dostumuz kalmış olan; yaşamaya ve büyümeye susamış olan Türkler. Belk...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Türk edebiyatı tarihinde “millî edebiyatın ilk mübeşşirlerinden biri” “edebî Türkçülüğün en bariz siması”, “Türk şairi, millî şair”, “halkçı ve sosyal bir şair” olarak tanımlanan Mehmet Emin Yu...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Fârâbî, henüz Arapça’ya yeni aktarılmış olan Aristoteles mantığını öncelikle tercüme ilim yaftasından kurtararak onun kavramlarını Arapça terimlerle telif eden, bu ilmin gerektirdiği düşünce yapısının...
%20 52,00 ₺ 41,60 ₺
0 kişi
XX. yüzyıla değin dil-gerçeklik ilişkisini çoğunlukla tekābüliyetçi doğruluk kuramına göre değerlendiren anlayış, Wittgenstein’ın ilk dönem felsefesini temsil eden Tractatus’ta metafiziğin çekiminden...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Kutsal kitap olarak Kur’ân-ı Kerîm’i tanıyanların zihnine ve hâfızasına nakşedilmiş olan bu prensipler, onları, yeryüzündeki insanların en insaniyetlisi, en hayırseveri hâline getirmiştir.Bütün bu faz...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Nietzsche, insanlığı, Sokrates’in başlattığı ve Platon’un daha güçlü ve sistematik bir şekilde devam ettirdiği çöküşten kurtarma amacı gütmektedir. Bu amaçla Nietzsche, Platon’u neden bir décadance ol...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Muhammed Senûsî, hem Mağrib coğrafyasının Eş‘arî ve sûfî kimliğini kazanmasında hem de Müslüman düşünce geleneğinin inşasında evvelemirde ciddi katkıları olan çok yönlü bir âlimdir. Kelâm ve tasavvuf...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
1908 Meşrûtiyeti’nden beri memleketimizde mektep sistemlerinde birçok yenilikler, ileri hamleler oldu. Bunları takdir ile karşılamaklığımız lâzımdır. Yalnız zaman ve mekân şartlarını düşünmeden, eğiti...
%20 27,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Gerek belli başlı tabiatçı veya maddeci karakteri taşıyan fizikçiler (physikoi), yani hemen hemen bütün bir İyonyalılar ve atomcular gerek idealist bir karakter arz eden matematikçiler (mathematikoi),...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
1 kişi
* NATO'nun Yüksek Hazırlıklı Kolordu Karargahı'nda görev yapan bir Türk Subayı'nın anıları.* NATO karargahında işler nasıl yürür?* Milli birliklerde görev yapan Türk personel ile NATO karargahında çal...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Stefan Zweig... Dünyanın en karanlık, en vahşi bütün zamanları için barışı özlemiş ve aramış bir yazar. O ele aldığı konuyu büyük bir ustalıkla tarihsel,siyasal arka planıyla kaynaştırıp, bir bütün ha...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺