Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Eşref, Nâfiz, Turgut Çulpan Üsküdâr'a vedîa!Ahvâl, etvâr yönünden de herbiri bir bedia. Üsküdâr'da bu üç sırlı melâmî-meşreb zevât,Ehl-i Beyt-i Resûlullāh aşkında etti sebât. Kimsecikler fark etmedi...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
- "Kimsin diye sordular. - Bu dünyada işi bitenim! dedim. - Öyle de neden sefere çıkmazsın? dediler. - İşi bitmemiş olanlara yoldaşlık etmem murattır, dedim. - Senin için mürit diyenler de, murat...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
"Üsküdar’daki bu Attar Dükkanı nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice füyuzatın, nice manevi tohumların ve irşadların sebebi ve m...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Bu küçük risâle, 1400 senesini idrak etmek üzere olan Hicrî takvîmi, bütün İslam Âlemi’nin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar, din kardeşlerimizle müşterek dert ve dâvâlar...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Ara! diyorum; fakat sen bu sözleri anlayıcı mısın, yoksa okuyucu musun? Bahara mensup olan yağmurun fiil ve eseri, taze ve yaş olan ağacadır; kuruyup odun haline gelmiş olana değil. Ne vakit ki bir in...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İstanbul medeniyetini kimler vücuda getirdi? Hangi adetleri hangi insanlar beğenip, seçti ve kök salan adetler, cemiyetin itiyatları zemininde derinlemesine nasıl yayıldı? Bu ince, bu zarif, bu her bi...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Ağustos 1987’de Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’ne Tübitak Başkanı danışmanı olarak atanmış bulunuyordum. Hocam Ord. Prof. Dr. Cahit Arf beyin de, Merkez’de, Temel Bilimler Enstitüsü’nde bulunduğun...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Hattat Padişahlardan Sultan III. Ahmed hat sanatında ciddî eserler bırakmış olup yegâne tuğra çeken Pâdişahtır. Kendisi Şehzâdeliğinde devrin üstadı Hâfız Osman’dan hat sanatını meşk etmiştir. Sul...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
“Gerçi muvaffak olmak, mesut (mutlu) olmak demek değildir. İnsan muvaffak olur, cemiyet içinde özlediği yerin daha üstününü bile alır da, mesut olmayabilir. Servetin, iktidar ve şöhretin son haddine v...
%28 5,00 ₺ 3,60 ₺
0 kişi
Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman... zamanı, mekanı, vak’aları, şahısları, isimleri hatta vak’aların seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
“Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlanan Türk milleti, insana değer verdiğimüddetçe büyük millet şuûrunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görenek ve gelenekleri, kapan...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
"Fatih neden büyük insandı? Onu cihan nazarında Fatih yapan, serdarlığı mı, tacı, tahtı, ordusu, ülkesi, dostları, düşmanları mıydı? Hem serdar, hem hüküm-dar, hem sanatkâr, hem de bir mutasavvıf olan...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Mevleviyeden İrfan; Üsküdar’ın mahallelerini dolaşır, sokağın ortasında durup: “Sakal dediğin bir tüydür insana lazım olan huydur” diyerek sema etmeye başlarmış. 19. yüzyıla kadar Avrupa kıtasında ak...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Bu eserde 20. yüzyılın büyük mutasavvıfı Kenan Rifâî’nin, dergahların açık olduğu dönemlerde talebelerine yaptığı mesnevî takrirlerinin 4048. beyite kadar olan bölümü tek cilt hâlinde toplanmış. 700 y...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam buılması da hakikatı haber vericidri. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor. Yaşaya...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺