Külliyat Yayınları Kitapları

0 kişi
Hüseyin Rahmi Göktaş, Bensenoğ kitabında bu soruların cevabını arıyor. Fakat bu arayış bulmaktan ziyade aramayı merkeze alan bir çabaya denk. Yaptığı, dili düşünmek. Dile yolculuk yaparak dile gelmeye...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Hermönötik nedir, Batı düşüncesinin şekillenmesindeki yeri neredir? Hermönötiğin teoriyle ilişkisi nasıldır? Modern dil felsefesinin, hermönötik/analitik/yapısalcı boyutları nelerdir? Dinî metinlerle ...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Çağdaş İslâm düşüncesinin temel sorunları nelerdir? Çağ açacak imajinatif bir İslâm düşüncesi nasıl kurulabilir? Kur’ân ve Sünnet eksenli bir medeniyet fikri nasıl geliştirilebilir? İslâm ilim, irfan...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Dil nedir, dilin mantıksal yapısı nasıldır?Konuşulan, duyulan, yazılan dilin anlam inşasındaki rolü nedir?Dilsel im'lerin/işaretlerin işlevi nelerdir?Kelimelerin biçimsel anlamı ile gönderimi arasında...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Aritmetik, mantığın bir alt kategorisi midir?Bir işlem dizisindeki “sıra” kavramı mantıksal “sonuç” kavramına indirgenebilir mi?Mantıksal çıkarımların temsilinde mantıksal bir dizge oluşturulabilir mi...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Edebî bir üslup ve muhtevaya sahip olan Böyle Buyurdu Zerdüşt, “üstinsan” kavramının/toposunun yanı sıra, felsefi yönüyle iktidar ya da ebedî geri dönüş, irade konularını dillendirilir.Batı epistemolo...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Batı uygarlığının kurucu entelektüel temelleri neler? Batı uygarlığının yaşadığı entelektüel krizin nedenleri nerede gizli? Sekülerleşme, Batı düşüncesinin seyrüseferini nasıl etkiledi? Bilimsel, ikti...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Batı uygarlığının kurucu entelektüel temelleri neler? Batı uygarlığının yaşadığı entelektüel krizin nedenleri nerede gizli? Sekülerleşme, Batı düşüncesinin seyrüseferini nasıl etkiledi? Bilimsel, ikti...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
- İslâm öncesi İran felsefesinin içeriği/özelliği nedir? - İdealizm ve realizm arasındaki farklar nelerdir? - Yunan düalizminin İslâm felsefesine etkileri neler olmuştur? - Tasavvufun İslâm felsefesi...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Klasik İslam düşüncesini önce ekoller ve kavramlar, sonra isimler üzerinden irdeleyen Salih Aydın, statik ve tarihselci bir akademi metninden uzak ufuk açıcı tanımlamalar, kavramlaştırmalar ve eşleşti...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Ad nedir? Adın adlandırılanla ilişkisi nedir?Adlandırılmanın bir “doğa”sı var mı?Adların “doğruluğu”ndan söz edilebilir mi?Adları veren kim?Kutsal/köken dil hangisi?Platon’un Kratylos adlı diyalogu ha...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Batı uygarlığının yaşadığı köklü krizin temelleri ve sonuçları neler?-Modern bilimin imkanları ve zaafları nelerdir?-Bilimin, Batı uygarlığını neden ve nasıl çöküşün eşliğine getirdi?-Bütün fikri'nin...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
- Nietzsche, "Tanrı öldü" derken ne demek istemişti? - Nietzsche’yi Batı düşüncesinde milat yapan özellikler neler? - Nietzsche, neden "İslâm’ın önünde diz çökmeliydik" demişti? - Nietzsche, nihilist...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
- Medeniyetlerin inşasında düşüncelerin ve serüvenin rolleri nedir?- Düşüncelerin serüvenlerini, neden ruh, bilim, tabiat, zihin ve sanat oluşturur?- Medeniyetlerin yükselişi ve çöküş nedenleri nelerd...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Önümüzde nasıl bir Türk sineması profili vardır?Dünya sinemasının büyük başyapıtlarının eksiklikleri ve ortaya koydukları imkânlar nelerdir?Batı’daki düşünce krizine hangi sanat eserleri bir panzehir...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
İslâm düşüncesi çağımıza ne söyler? İslâm düşüncesinin temel özellikleri ve sorunları nelerdir? İlâhî hükümranlık ne demektir? Çağdaş bir İslâm düşüncesi nasıl inşa edilebilir? İslâm medeniyetinin yaş...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Baudrillard’ın düşüncesinin temel özellikleri nelerdir? Baudrillard, neden çağımızın en imajinatif düşünürlerinden biridir? Simülasyon ve gerçekliğin buharlaşması, neden çağın en büyük paradoksl...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
-Çağımız, neden yeni bir paganizm / putperestlik çağıdır?-Nietzsche, niçin ve nasıl büyük bir putkırıcıdır?-Aklın putlaştırılması, büyük “cinayetler”i nasıl aklamakla sonuçlanmıştır?-“Bir ruha sahip o...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
Batı düşüncesinde neden bu kadar çok "üç" var? Düşünürlerin, "nasıl" söyledikleri, "ne" söylediklerinden neden daha önemli? Farklı kültürlerdeki "üçlemecilik" biçimleri ne anlam ifade ediyor? Düşün...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Yeniçağ düşüncesinin en mümbit filozoflarından biri olan D.Hume; Hıristiyan Ortaçağ Avrupa Medeniyetinden, Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine doğru gelişen tarihsel süreçte, çağının meselelerine ve ko...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺