Kuram Kitap Kitapları

1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış, Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 26,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış, Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış, Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 26,00 ₺ 22,10 ₺
0 kişi
Türkiye’de Sermaye piyasasına ilişkin yapılan ilk kanun 30 Temmuz 1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’dur. Mevcut gelişmeler ka...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
1 kişi
Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, geçerliliği kalmamış sorular ayıklanmış, Güncel mevzuattaki kavramlara göre uyarlanmış
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda sorulan, (2001–2018) orijinal sınav sorularının ayrıntılı çözümlerini içeren bu kitaptaki açıklamalar, muhasebe konularına dair temel bilgilerin kazanılmasını sağlayaca...
%15 75,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
2017 Yılında 7035 sayılı yasa ile 694 ve 680 sayılı KHK' lar, 2016 yılında 674 ve 676 sayılı KHK 'lar ve 6723,6745 ve 6763 sayılı yasalarla yapılan değişikliklere göre tümüyle yenilenmiş basım.
%15 68,00 ₺ 57,80 ₺
0 kişi
Toplam: 3510 adet tamamı çözülmüş özgün soru
%15 220,00 ₺ 187,00 ₺
0 kişi
Cilt 1 Anayasa Hukuku (325 soru)İdare Hukukuİdare Hukuku Genel Esaslar (261 soru)İdari Teşkilat Soruları (142 soru)Özel Mevzuat Soruları (36 soru)İdari Yargı (339 soru)Ceza Hukuku - Genel Hükümler (1...
%20 180,00 ₺ 144,00 ₺
0 kişi
1. Kısım: İnsan Haklarına Genel Bir BakışI. Bölüm: İnsan Haklarının Nitelikleri Ve SınıflandırılmasıII. Bölüm: İnsan Haklarının Tarihsel GelişimiIII. Bölüm: İnsan Haklarının Düzenlenmesi 2. Kısım: İn...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Türk medenî kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun Nüfus hizmetleri kanunu Dernekler kanunu Eşler arasındaki mal rejimi Aile hukuku Kişiler hukuku Miras hukuku Eşya hukuku İr...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Ceza Hukukuna Giriş Birinci Bölüm: Ceza Hukuku ve İşlevi İkinci Bölüm: Ceza Normu Üçüncü Bölüm: Adli İşbirliği Suç Hukuku Birinci Bölüm: Suçun Unsurları İkinci Bölüm: Suçun Unsuru Sayılmayan Olg...
%15 60,00 ₺ 51,00 ₺
1 kişi
2017 yılı Anayasa değişiklikleri Anayasa ve İdare Hukuku ile İdari Yargı kısımlarına işlenmiş, Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, g...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza ve Güvenlik Tedbirler...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Türk borçlar kanunu Bi̇ri̇nci̇ kisim: genel hükümler Birinci bölüm: borç i̇li̇şki̇si̇ni̇n kaynaklari İkinci bölüm: borç i̇li̇şki̇si̇ni̇n hükümleri̇ Üçüncü bölüm: borçlarin ve borç i̇li̇şki̇leri̇n...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Kitaptaki konuların ana başlıkları: Anayasa Hukukuİdare Hukukuİdari yargıMedeni HukukBorçlar Hukuku-Genel HükümlerCeza Hukuku- Genel HükümlerMedeni Usul HukukuMaliyeVergi HukukuİktisatTarih
%15 240,00 ₺ 204,00 ₺