Kuram Kitap Kitapları

0 kişi
Genel EsaslarTemel Haklar ve ÖdevlerCumhuriyetin Temel OrganlarıMali Ve Ekonomik HükümlerÇeşitli HükümlerGeçici HükümlerSon HükümlerKanuna İşlenemeyen Hükümler18.10.1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Kanuna...
%15 4,50 ₺ 3,83 ₺
0 kişi
İmar Kanunu İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında YönetmelikError: Reference source not found İmar Kanununun 38 inci Maddesinde S...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
%15 51,00 ₺ 43,35 ₺
0 kişi
Türk medenî kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun Nüfus hizmetleri kanunu Dernekler kanunu Eşler arasındaki mal rejimi Aile hukuku Kişiler hukuku Miras hukuku Eşya hukuku İr...
%15 13,50 ₺ 11,48 ₺
0 kişi
Cilt 1 Anayasa Hukuku 530 soru - Ümit Kaymakİdare Hukuku  563 soru - Ümit KaymakTürkiye'nin Sosyo- Ekonomik Yapısı 120 soru - İsmail EnginTürkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları  149 soru - Mehme...
%15 73,00 ₺ 62,05 ₺
0 kişi
Ceza Hukukuna Giriş Birinci Bölüm: Ceza Hukuku ve İşlevi İkinci Bölüm: Ceza Normu Üçüncü Bölüm: Adli İşbirliği Suç Hukuku Birinci Bölüm: Suçun Unsurları İkinci Bölüm: Suçun Unsuru Sayılmayan Olg...
%15 41,50 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
1. Bölüm: Neden Kıymetli Evrak Hukuku? Adi Senetlerle Farkı, Piyasa Güvenliğini Sağlama ve Koruma Kaygıları, Tasnif, Defiler, Temel Kavramlar 2. bölüm: Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali 3. Bölüm: Ka...
%15 31,00 ₺ 26,35 ₺
1 kişi
2017 yılı Anayasa değişiklikleri Anayasa ve İdare Hukuku ile İdari Yargı kısımlarına işlenmiş, Soru kökü, seçenek ve açıklama kısımları tamamen güncel mevzuata göre yenilenmiş, İşlevini yitiren, g...
%15 18,50 ₺ 15,73 ₺
0 kişi
Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ceza ve Güvenlik Tedbirler...
%15 32,50 ₺ 27,63 ₺
%15 12,50 ₺ 10,63 ₺
0 kişi
- Themis İcra ve İflas Hukuku -İsmail Ercan -2017/3 - Themis Ceza Muhakemesi Hukuku - 2017/2 - Themis Medeni Usul Hukuku -2017/2 - Medeni Hukuk Temel Bilgiler-2017/1 - Themis Tarih Notları- Şehrib...
%15 610,00 ₺ 518,50 ₺
%15 33,50 ₺ 28,48 ₺
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Kitaptaki konuların ana başlıkları: Anayasa Hukukuİdare Hukukuİdari yargıMedeni HukukBorçlar Hukuku-Genel HükümlerCeza Hukuku- Genel HükümlerMedeni Usul HukukuMaliyeVergi HukukuİktisatTarih
%15 208,00 ₺ 176,80 ₺
/ 5