Kuramer Yayınları Kitapları

0 kişi
İslamî ilimlerin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’e dayanan her ilmî faaliyet ayet ve hadislerin kronolojik sırasını dikkate almak durumundadır. Ancak klasik İslamî külliyatta bu açıdan ciddi s...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
İnsan toplulukları kendilerini ifade etmek için her devirde nevi şahsına münhasır bir dil üretmişlerdir. İlâhî hitap da bu gerçeği dikkate alarak onlara kendi ürettikleri dil ile hitap etmiştir. Bu hi...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
İslamî ilimlerin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet’e dayanan her ilmî faaliyet ayet ve hadislerin kronolojik sırasını dikkate almak durumundadır. Ancak klasik İslamî külliyâtta bu açıdan ciddi s...
%15 129,63 ₺ 110,19 ₺
0 kişi
İslam tarihi boyunca ‘hadis’in daha genelde ‘rivayet’in, ilmî ve sosyo-kültürel birikimimizin teşekkülünde daima mühim bir yeri olmuştur. Bu birikim, kültürel mirâsımıza rengini ve karakterini farklı...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş, ilahi hitabın kendi özel bir dili olmamıştır. Ancak kullandığı dilin anlam dünyasını değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda bü...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Vahiy ve Nübüvvet Serisi 2 İlahi dinleri anlayabilmek için “vahiy” ve “peygamberlik” kavramları üzerinde yoğunlaşmaya; diğer bir anlatımla bir kutsal kitabı, dolayısıyla onun içerdiği dinî bildirimle...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Günümüz Batı dünyasında İslam ve Kur’an merkezli ilmî çalışmalarıyla tanınan İngiliz araştırmacı Neal Robinson bu eserinde klasik yaklaşımların aksine Kur’an’ı sadece yazılı bir metin olarak ele almam...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Klasik hadis metodolojisi ve onun hem ürünü hem de kaynağı olan hadis külliyâtı, önce in­sanın sonra da müslümanın doğru bilgiyi elde etmek için gösterdiği muhayyile sınırlarını zor­layan, her türlü t...
%15 36,00 ₺ 30,60 ₺