Küresel Kitap Kitapları

0 kişi
“Rabbim ilmimi artır” ayetinin gereği olarak sizlere Akide, Siyer, Fıkıh ve Kuran ilimleri hakkında bir çalışma hazırladık. Zira bu dört ilim dinimizin önem verdiği en büyük konularındandır.Akide; kiş...
%34 7,41 ₺ 4,89 ₺
0 kişi
Bu kitapta İslam düşmanlarının toplumları toplu bir şekilde hak yoldan nasıl saptırdıklarını, İslam dininin geldiği üzere anlaşılmasını nasıl engellediklerini ve bu dini nebevî bir menhec üzere ihya e...
%34 20,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Osmanlı hilafetinin yıkılıp yerine yeni kurulan Türkiye’nin tarihini kısa hatlarıyla ele alan bu kitap, mücahid âlim şehid Abdullah Azzam’ın şehadetinden kısa bir süre önce yazdığı kısa ve özlü bir es...
%34 10,00 ₺ 6,60 ₺
0 kişi
Ehl-i Bid’ate karşı yazdığı kitaplarla tanınan Pakistanlı ilim adamı İhsan İlahi Zahîr, elinizdeki eserini tamamen Şia kaynaklarına dayanarak yazmıştır. Bu kitap; “Şia ve Ehli Sünnet”, “Şia ve Kur’an”...
%34 20,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Bikâî, “Tenbîhü’l-ğabî li tekfîr-i İbn Arabî” adıyla telif ettiği kitabında İbn Arabî’yi özellikle Fusûsü’l-hikem’deki görüşleri çerçevesinde eleştirir. Ancak eleştirilerini, naslara dayandırması yanı...
%34 10,00 ₺ 6,60 ₺
0 kişi
Mısırlı ilim adamı Ebu'l Feth Yahya bin Tâhir el-Ferğali'nin Şer'î siyasetin usulü ve kuralları hakkında yazdığı eser, Ebû Katâde el-Filistini ve Ebu'l Hâris el-Mısrî'nin takdimiyle Arapça olarak yayı...
%34 18,00 ₺ 11,88 ₺
0 kişi
Bu arada, otorite boşluğu da yeni bir cumhurbaşkanıyla doldurulmuştu. Cumhurbaşkanının sadık kölesi Hüsnü yerine gelmişti. Saygın, nüfuslu, güçlü ve kalabalık bir aileden gelmekteydi. Ehli dünya, zevk...
%34 28,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Michael Harrington, Michael Harrington Missouri Eyaletinin St. Louis şehrinde 1928 yılında doğdu. Holly Cross Koleji'nden sonra Yale Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra Ş...
%34 15,00 ₺ 9,90 ₺
0 kişi
Mısırlı ilim adamı ve yazar Dr. Tarık Abdulhalim’in bütün eserlerinin toplu olarak sunulacağı 8 ciltlik külliyatının 2. cildinde Suriye devriminde 2013-2015 arasında meydana gelen bütün gelişmeler gün...
%34 80,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Mısırlı ilim adamı Ebu'l Feth Yahya bin Tâhir el-Ferğali, bu eserinde İslam Devleti'nin esaslarını ele alıyor ve Kur'an'ın öngördüğü İslam Devleti'nin beşeri nizamlar karşısındaki duruşunu ortaya koyu...
%34 12,00 ₺ 7,92 ₺
0 kişi
Allah'a yemin ederim ki yaşlı bir kadınla aramda şu diyalog geçtiği zaman ağladım:"Ne zamana kadar direneceksiniz?"Kadın: "Bizler, Ruslardan kurtulmak istiyoruz."Ona sordum: "Neden savaşıyorsunuz?"Kad...
%34 16,00 ₺ 10,56 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Haim Nahum hakkında şimdiye kadar yazılmış en detaylı eserdir. Yakın tarihimizde çok mühim rol oynamış olmasına rağmen Haim Nahum ülkemizde fazla tanınmamaktadır. Hilâfetin ilgâsında...
%34 16,00 ₺ 10,56 ₺
0 kişi
Mısırlı ilim adamı ve yazar Dr. Tarık Abdulhalim’in bütün eserlerinin toplu olarak sunulacağı 8 ciltlik külliyatının 1. cildinde yazara ait 6 eser yer almaktadır.Bu ciltte yer alan eserlerin isimleri:...
%34 70,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
El-Makrizi Araştırma Merkezi'nin müdürü Dr. Hâni e-Sıbâî bu eserinde Mısır ve Suudi Arabistan örneğinden yola çıkarak hâkim rejimlerin dini müesseleleri ve âlimleri ne şekilde baskı altına aldıklarını...
%34 20,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Bu kitap sözlerini hayatını feda ederek tasdik etmiş bir ilim talebesinin kitabıdır. Seyyid Kutubrahimehullah’ın da dediği gibi; “Kalem sahipleri çok şey yapabilirler; Ancak şu şartla ki yazdıklarını...
%34 35,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Ünlü alim Filistinli Dr. Abdullah Azzam'ın İslam akidesinin önemini ve gelecek kuşakların inşasındaki rolünü ele aldığı eseri Arapça olarak Küresel Kitap tarafından yayınlandı.
%34 12,00 ₺ 7,92 ₺
0 kişi
Mücahid fikir adamı Şeyh Ebû Mus'ab es-Sûrî'nin kaleminden Suriye'de Hafız Esed diktatörlüğünün ve sonrasının tarihi... Suriye'deki Ehl-i Sünnet'in Yahudi, Haçlı ve Nusayrilere karşı vermeleri gereken...
%34 14,00 ₺ 9,24 ₺
0 kişi
Ehl-i Sünnet" inanç esaslarının, kolay anlaşılır bir ifade ile yeni yetişen nesillere takdim edilmesi günümüzde ayrı bir zaruret halini almıştır. Dinin, değişik bir şekilde anlayışı ve yorumu denebile...
%34 14,00 ₺ 9,24 ₺
0 kişi
Şehid Şeyh Yûsuf el-Iyeyrî'nin daha önce çıkardığımız Gerilla Savaşı isimli kitabı, yine kendisine ait olan Düşmanla Savaşta Kadının Rolü isimli eseriyle tek kitapta yeniden yayınlandı.
%34 10,00 ₺ 6,60 ₺
0 kişi
John Edgar Hoover (d. 1 Ocak 1895 - ö. 2 Mayıs 1972), 1924'ten ölümüne değin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başkanlığını yapan ABD'li kamu görevlisi.George Washington Üniversitesi'nde gece dersle...
%34 18,00 ₺ 11,88 ₺