Kurtuba Kitap Kitapları

%38 45,00 ₺ 27,90 ₺
0 kişi
Özellikle, Çanakkale Zaferi’nin anılacağı ve üzerinde konuşulacağı şu günlerde mutlaka okunması gereken bir kitap... Lord Kitchener, bir asker ve devlet adamı olarak yaptığı işler ve sıra dışı kişi...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
%38 45,00 ₺ 27,90 ₺
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
%38 12,00 ₺ 7,44 ₺
0 kişi
Dâvûd el-Kayserî, hem genel anlamda Türk düşünce tarihinin, hem de özel anlamda Osmanlı Devleti’nin kuruluş devri düşünce tarihinin en önemli simalarından birisidir. Genel olarak vahdet-i vücûdçu tasa...
%38 12,00 ₺ 7,44 ₺
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
%38 45,00 ₺ 27,90 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, yazı hayatına 20 Nisan 1956 tarihli Son Saat gazetesinde “İftar” başlıklı yazıyla veda eden ve sekiz gün sonra ebedî âleme irtihal eden Ahmet Semih Mümtaz’ın eski İstanbul’un ramazan...
%38 18,00 ₺ 11,16 ₺
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
0 kişi
İslami ilimler, tasavvuf, dil, edebiyat ve şiir sanatları alanında ciddi eserler kaleme almış olan Nureddin Abdurrahman Cami, her şeyden önce bir şair olarak adını ölümsüzleştirmiştir. Sebk-i Hindi dö...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
0 kişi
Eserin mevzuu Ceyli Hz. nin şu az ve öz cümlesinde ifadesini bulur: — Yüce Hakk’ı bilip anlama ile ilgili işlerdir.. Mülk ve melekut alemini anlamaya yarayan mevzulardır.. İnsanın bu aleme gelişinde...
%38 75,00 ₺ 46,50 ₺
%38 35,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Bu eser, hicrî 735 (miladî 1334) yılında vefat eden ünlü İslâm âlimi ve mutasavvıfı İzzeddîn Mahmûd bin Ali Kâşânî Natanzî’nin en önemli çalışmasıdır. Farsça kaleme alınan, tasavvuf klasikleri arasınd...
%38 30,00 ₺ 18,60 ₺
%38 18,00 ₺ 11,16 ₺
%38 35,00 ₺ 21,70 ₺
0 kişi
Muhterem Kardeşlerimiz, sizlere sunmakta olduğumuz Tasavvuf Kitapları dizisine, şimdi bir yenisini ekliyoruz: Şeceret'ül Kevn İşbu eserimize; başlıktaki ismi verdik. Yani: Üstün İnsan...Eseri, okudukç...
%38 25,00 ₺ 15,50 ₺
/ 4