Kutup Yıldızı Yayınları Kitapları

0 kişi
Altın Oranlı Büyüme Modeli ile “Yönetimin Geleceği” değil “Geleceğin Yönetimi” konuşulacaktır. Geleceğin yönetimine mucizevî yaradılış oranı olan Altın Oranla ulaşılması öngörülmüştür. Kaos Teorisini...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda rahmetli Mehmed Zihni Efendinin özgün adı Elğâz-ı Fıkhiyye olan Osman­lıca eserini günümüz Türkçesine aktararak Fıkıh Bilmeceleri olarak adlandırdık.Daha kolay anlaşılması için dip not...
%30 13,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
Elhamdulillahi Rabbil alemin vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Ü zerinde bazı bilgiler sunmak istediğim Hacamat; binlerce senedir insanoğlunun tatbik edegeld...
%30 7,00 ₺ 4,90 ₺
1 kişi
Hastalıklı kuzeniyle evlenmek zorunda kalan, yaşamın renksiz ve tekdüze akışına boyun eğmişken acımasızca bir tutkuya kapılarak gözü kapalı atıldığı serüvenin acı sonuçlarına da katlanan bir kadının ö...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
"Hal Tercümeleri - Silsileleri - İ'tkadları - Meşrebleri - Eserleri - Eserlerinden Seçmeler - Tıpkıbasımlar - Arşiv Vesikaları Fotoğraflar" Bu kitabımızda, Hicri 833’de [1430] Ankara’da vefat eden Ha...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Başka bir iklimde ve başka bir coğrafyada doğan vahyin, dünyanın tüm topraklarında dirilmesinin diğer adı olan Kur'ân-ı Kerim, asırlar evvelinden istikbâle yollanan bir mektuptur.Hafız olmak, Kur'ân'ı...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
2014’de üç kitaptan müteşekkil “Noktanın Yarısı” ve 2018’de “Zamanın Gölgesi” adlı eserlerini neşretmekle müşerref olduğumuz Takyeddin Zahid Arvâs, “Gevaş Müftüsü Şeyh Seyyid Ali İhsan Arvas (Nasreddî...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Her insan isterki, huzurlu ve mutlu bir yuvası olsun. Her anne baba da ister ki, çocukları ahlaklı, edepli olsun, ilim ve irfan sahibi olsun, ahlak ve faziletle mücehhez olsun. Bunun yanında çok da ba...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Hafızlığı Kodlama Metodları" adlı eser Kur'anı Kerim'in hafızalarda kalıcı hale getirilmesi amacıyla hafızlığı hedefleyen, hafızlık yapanlara motivasyon ve bilinç kaynağı olmak, özellikle de hafızlığı...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Dinimizin birinci kaynağı Kuran’ı Kerim’dir. Kuran’ı Kerim’i okumak ve anlamak Müslümanın en önemli kulluk görevidir. Bu nedenle birçok kişi Kur’an mealini okumaya başlar. Fakat Kur’an meallerinde kon...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Rasûlullâh “Sallâhü Aleyhi Ve Sellem” Hazretleri’nin Ashâb-İ Kirâmı, Ehl-İ Beyti Ve Ehl-İ Beyt İmâmları “Radıyallâhü Anhüm Ecme‘În” Hazretleri Hakkında Şîʻa Fırkaları’nın, Râfızîler’in, Hâricîler’in V...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
0 kişi
Müslüman Kardeşim!Kesin olarak inanırız ki; yüce Allah mekansız olarak vardır. O'nun ruh, ışık, ışın, hava gibi latif veya taş, ağaç, insan gibi kesif cisimlerden olsun, yerlerde ve göklerde, tüm alem...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de bir ilk olan ‘Hafızlık Soru Bankası’ nın gayesi; hafızlık yapanlara ve hafızlığını bitirmiş kardeşlerimizin hafızlıklarını test etmelerini, eksikliklerini görüp o alanda daha fazla çalışma...
%30 90,00 ₺ 63,00 ₺
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Biz bu eserde; hafızlığın ulvi özelliklerini ve yüce gü-zelliklerini tahlil ettik. Dünyevi ve uhrevi kazanımları ince-ledik. Şairin “Ol mahiler ki derya içredur deryayı bilmezler” dediği gibi, hafızla...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Şeyh Hacı Fevzi Efendi Erzincan’ın yetiştirdiği pek kıymetli bir tasavvuf ve devlet adamı, Hazret-i Peygamber neslinden gelen bir Seyyid ve Erzincan’da meskûn olan Terzi Baba Dergâhı’nın “son” postniş...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından hazırlanan bu kitap, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, 2016-6763 sayılı Kanun ile yapılan en son değişiklikleri de kapsayan güncel metninin İngilizce tercümesidir. Özell...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî “kuddise sirruh” Hazretleri’nin “Mesnevî-i Şerîf”ini manzûm tercüme eden “İstanbul’dan yetişen şâirlerin en büyüğü” Nahîfî Muhammed Süleymân Efendi’yle alâkalı bu ça...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Mesela, biz eve lazım olan en basit bir aleti mağazadan aldığımız zaman, eve gelip paketi açıyoruz. Aldığımız ürünle birlikte paketin içinden, bir de kullanma klavuzu çıkıyor. Aldığımız aleti bu kulla...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Avcı, Sahip olması gereken her güzel şeye eşi tarafından sahip olmuşken hırsları ve alışkanlıklarından dolayı eşini aldatan, aldatırken de yüzüne yansıttığı sinsi mutluluk bakışlarını göz bebeklerine...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺