Legal Yayıncılık Kitapları

0 kişi
A Discussion Book to Induce Socratic Qustions and Learning of Fundamantal Concepts of Aglo-American Law
161,00 ₺
0 kişi
Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam
45,00 ₺
0 kişi
Türkiye'de Mali Politika Uygulamaları: 1920'den 2020'ye 100 Yıllık Süreç
40,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Marka İhlali konusu uygulamaya yönelik olarak ele alınmıştır. Çalışmada genel bilgiler, konularına göre tasniflenmiş örnek dilekçe ve yazışmalar ile Yargıtay İçtihatları yer almaktadır.
85,00 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukuku'nu çalışmak, okumak, düşünmek; hala tamamlanmamış medeni hale geçişi çalışmak, okumak, düşünmektir. Eserin konusu olduğu için Türkiye'de, ama aynı zamanda dünyanın her köşesinde; ç...
42,00 ₺
1 kişi
Türk İdari Yapısı ve Türk İktisat Politikası
54,00 ₺
58,00 ₺
0 kişi
Hazırlanan bu kaynakta, Karşılaştırmalı eski ve yeni metinleri, eski ve yeni maddelerin karşılaştırmalı tabloları ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanuna göre hazırlan...
28,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada yasalarda ki değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri göz önünde tutulmuş, özellikle, HMY' nun kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle Asliye Hu...
68,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, işverenin iş kazasından doğan hukuki sorumluluğu incelenmiştir. İş kazası ve meslek hastalıkları, 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve 5510...
75,00 ₺
240,00 ₺
0 kişi
Çalışanlar, hem işe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip hem de ailelerine yeterince zaman ayırmak istiyorlar. Ancak, kanunlar gibi zorlayıcı düzenlemeler olmadığında işverenlerin hepsinin bu konuy...
59,00 ₺
0 kişi
Japonya Anayasası - Ülke Anayasaları Çevirileri Seri 3
55,00 ₺
0 kişi
Sosyal Güvenlik Hukukunda Denetim Usulleri ve Uygulama Sorunları
65,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmalarda yasalarda değişiklikler ve yeniden kabul edilen yasaların özellikleri gözönünde tutulmuş, özellikle, HMY'nın kabulü ile Mahkemeler arasındaki görev değişiklikleri nedeniyle Asliye Huku...
133,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulanmasından dolayı uğranılan maddi ve manevi zararların hangi hukuki sebeplerle tazmin edilebileceği incelenmeye çalışılmıştır.Ayrıca üremeye yar...
59,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın yazılmaya başlanmasının çıkış noktası Hukuk Fakiltesi dışında Medeni Hukuk dersi okutulan Fakülte ve Yüksek Okullara kaynak sağlama ihtiyacıdır. Bilgiler basit ve kolay anlaşılır bir şekild...
65,00 ₺
82,00 ₺
0 kişi
“Şirketler Hukuku” adlı bu çalışma özellikle İİBF ve MYO öğrencileri ile KPSS adaylarının kaynak kitap ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmada, okuyucuları konunun özünden uzaklaştıracak...
54,00 ₺
0 kişi
Ülke Anayasaları Çevirileri Serisi'nin beşinci kitabı olan bu çalışmada, güncel ve yürürlükte olan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Anayasası'nın Türkçe tercümesi gerçekleştirilmiş. İşbu çalışmanın gerçe...
56,00 ₺