Legal Yayıncılık - Uygulama Kitapları Kitapları

0 kişi
Bu kitapta çalışanın işletmeyi nasıl algıladığını ifade eden "psikoloik iklim" kavramı ile işletmede diğerlerinin yeteri kadar çalışmadığı algısıyla çalışanın yeteri kadar çaba göstermemesi ile ortaya...
87,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın amacı çeşitli bilim disiplinlerini de ilgilendiren psikososyal riskleri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku boyutuyla değerlendirmektir.
93,00 ₺
0 kişi
Türk hukukunda teminat mektubuUluslararası kurallar ve kuruluşlarBankalarca;Yurt içinde teminat mektubu verilmesiYurt içinde standby akreditif açılmasıYurt dışına garanti/kontrgaranti verilmesiYurt dı...
194,00 ₺
0 kişi
Bu eser uzun yıllardan bu yana banka hukukçusu olarak görev yapan yazarlar tarafından bankacılık alanında sık karşılaşılan hukuki kavramlardan biri olan ipotek konusunda uygulamaya yönelik pratik çözü...
56,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın temel amacı optimal vergi politikasına ilişkin devlet ile mükellefler arasındaki çıkar çatışmasının en aza indirilmesini sınayacak senaryolar üzerinden, referans bir strateji teklifine e...
57,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, genel bilgiler, konularına göre tasniflenmiş örnek dilekçe ve yazışmalar, örnek bilirkişi raporları ve Yargıtay İçtihatları yer almış.Kitap, uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olup, i...
134,00 ₺
0 kişi
Türkiye'de Sporun Vergilendirilmesi" konulu çalışmamızda temel konu, gittikçe küreselleşen sporun, Türk vergi sistemi kapsamında değerlendirilmesidir. Spor ve sportif faaliyetlerin tarihsel gelişimi i...
40,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma bilimsel bir çalışma değildir, uygulamaya yönelik olarak, inceleme yapılmış. Okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmış.İbraname ve feragat her türlü işlemde, çok önemlidir....
94,00 ₺
0 kişi
Soruşturma aşaması, suç islendiği izlenimi ile başlayan ve şüphenin derecesine göre esas olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da iddianame düzenlenmesi ile sonuçlandırılan ceza m...
75,00 ₺
0 kişi
Uygulamaya Yönelik Olarak Hazırlanan Bu Çalışmada; Tanım Ve Kavramlar, Spor Hukuku İle İlgili En Son Ve En Yeni Tarihli Yüksek Mahkeme Kararları Ve Örnek Sözleşmeler İncelenmiş Olup Okuyucuya Pratikte...
63,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada uygulamaya yönelik olarak incelemeler yapılmış. Okuyucuya pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmış olan kitapta, konu ile ilgili temel bilgilere, yüksek mahkeme kararlarına ve söz...
42,00 ₺
0 kişi
Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde işveren kavramı anlatılmıştır. İkinci bölümde tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi ve teorinin Yargıtay kararlarında hayat bulduğu organik bağ...
54,00 ₺
0 kişi
Mehmet Tolga Görgülü, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2002 senesinde mezun olduktan sonra yurtiçinde ve dışında orta ve büyük ölçekli birçok kuruluşta yönetici pozisyon...
105,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada, konularına göre tasniflenmiş, dilekçe ve yazışmalar, Yargıtay İçtihatları ve örnek sözleşmeler bulunmaktadır.Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet E...
76,00 ₺
0 kişi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları
68,00 ₺
0 kişi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan
114,00 ₺
0 kişi
Bu kitap; Giriş, Brexit Nedir?, Avrupa Birliği Üyeliği’nden Ayrılma Açısından Lizbon Anlaşması, Avrupa Bölgesinde Entegrasyon, Brexit Müzakereleri (Çekilme / Ayrılma Müzakereleri), Brexit’in Türkiye’y...
50,00 ₺
0 kişi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. Berin Ergin'e Armağan
96,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın konusu, "Uluslararası Kuruluşların Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatının Oluşmasındaki Etkileri" olarak belirlenmiş olup, konu başlığında da ifade edilen uluslararası kuruluşlar olarak...
59,00 ₺
0 kişi
"Moore'un görüşleri 'hukuk devleti', 'demokrasi', 'insan hakları' ve daha birçok dillere pelesenk, fakat çetin ceviz kavramların anlamları hakkındaki algı kapılarını aralıyor. Bunun yanında, yüksek ma...
71,00 ₺