Leyla ile Mecnun Yayıncılık Kitapları

%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
0 kişi
Nedir melodram? Müzikli dram, şarkılı oyun, acıklı rastlantı, şarkılı diyalog, hareketli ve duygusal oyun, romantik ve mutlu sonlu dram ya da fazla heyecanlı dram mı? Kestirmeci; kolay çareci; intikam...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Gotik tekinsiz bir sahanın doğurduğu bir türdür. Aydınlanma sonrası önce edebiyat sonra da farklı türlerde beliren gotik eğilim, Sir Horace Walpole’un The Castle of Otranto (Otranto Şatasu) adlı roman...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Sivil toplum, son yıllarda hem gündelik dilde hem de aktif siyaset içerisinde yer alan aktörlerin söylemlerinde sıklıkla karşımıza çıkan, gündemden hiç düşmeyen bir kavram haline geldi. Kurumsal açıda...
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
Tükendi
%26 10,00 ₺ 7,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Edebiyatın hiçbir alanına yabancı kalmamış, çocukluğundan başlayarak çeşitliliğini azımsamanın asla mümkün olamayacağı kadar farklı konu ile ilgilenmiş olan Goethe'nin en verimli edebiyat eserlerini k...
%26 7,00 ₺ 5,18 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaptığınız işin bir gün çevrenizdekilere zarar verdiğini öğrenirseniz ne yaparsınız? Yazar bu soruya, elinizdeki eseri meydana getiren Şammat'ın günlüğüyle cevap arıyor. Şammat'ın sırf "can sıkıntısın...
%26 6,48 ₺ 4,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Lale Müldür’ün yazıları hakkında kendime sorduğum sorular. * Temiz kalmaya niyetli vicdanların nesi var?Bilmem. Ama sana E. E. Cummings’in ilham aldığın o kelimesini hatırlatırım: mutsuzluksuzluk.* C...
%26 8,33 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi'nde 200 şairin toplam 500 şiiri yer almaktadır. Bu şiirler klasik bir divan tertibiyle yan yana getirilmiş, böylece bütün bir Divan Edebiyatı'ndan seçilen manzumelerl...
%26 23,15 ₺ 17,13 ₺
Tükendi
0 kişi
Süleyman Çelebi’den Nef’i ve Şeyhi’ye; bütün yönleriyle fetih hadisesi, Fatih ve fethin manevi mimarlarına; Fuzuli’den Baki ve Nedim’e; şair/sanatçı kimliklerinin yanı sıra pek bilinmeyen insani taraf...
%26 11,11 ₺ 8,22 ₺
Tükendi
%26 6,50 ₺ 4,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Lale Müldür, işaretlerin anlamını yitirdiği, göstergelerin içinin boşaldığı, neredeyse artık konuşmanın bile anlamsızlaştığı, karşılıklı iletişimin, -aşırı iletişimden olsa gerek- devrelerinin koptuğu...
%26 7,41 ₺ 5,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Edebi metin, yazarın niyeti, metnin niyeti ve okurun niyeti gibi üç farklı bakış açısının muhatabıdır. Bu bakımdan edebi eseri tek yönlü bir yaklaşımla değerlendirme, eksik bir değerlendirmedir. Ne ya...
%26 5,56 ₺ 4,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, söz konusu edebiyatın çerçevesini çizmek, uzun yolculuğu esnasında uğradığı durakları belirlemek, bu duraklardan genç kuşakları haberdar etmek, artık unu...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Perîşan Gazeller, atalarımızın sevinçten çok hüzünlerini taşıyan, vuslatından çok ayrılıklarını dillendiren uzunca bir tarih macerasının tam merkezinde, altın işlemeli kitapların arasında kayıtlıydı....
%26 7,50 ₺ 5,55 ₺
Tükendi
0 kişi
1950’li yıllarda Sinema-Tiyatro-Musiki-Radyo, Haftalık Resimli Perde, Sanatkarlar Postası, Yıldız ve Salon-Hollywood Sesi dergilerinde yayın yönetmenliği ve döneminin ünlü ses ve saz sanatçılarıyla çe...
%26 15,00 ₺ 11,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Postmodernizm kavramı daha 1960’lı yıllarda Amerikalı soyut ekspresyonizm içinde adı anılan Robert Rauschenberg’in resimlerindeki kolajlarla birlikte plastik sanatlarda anılmaya başlar. Toynbee’nin ta...
%26 3,00 ₺ 2,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Alain Montaigne tarzında bir okuyucuydu; kitaplarını arzularının peşinden giderek açar ve canı isterse, karşılaşma fırsatlarını ustalıkla ele geçirerek, dost edindiği arkadaş canlısı hayallerle sık sı...
%26 7,50 ₺ 5,55 ₺
Tükendi
1 kişi
Refet, yetim kalmış, fakirlik, hastalık, ilgisizlik gibi olumsuzluklarla mücadele halinde büyümüş bir kızın onurundan, ahlakından, dürüstlüğünden taviz vermeden çalışarak öğretmen oluşunun ibret dolu...
%26 6,50 ₺ 4,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağdaş Fransız romancısı Varoluşçu yazar Andre Gide, Batak romanını eylemsizlik üzerine kurmuş. Çırpınan fakat ilerlemeyen bir kişinin hikayesini anlatıyor. Hikaye, Andre Gide’in yazma sanatını da ort...
%26 4,50 ₺ 3,33 ₺