Liberte Yayınları Kitapları

0 kişi
İlk bakışta iktisat ile ahlâk arasında yakın bir ilişki olduğu düşünülmeyebilir. Ancak yakından bakıldığında bu iki bilgi alanının da insanın yararına olanın belirlemesini konu edindikleri görülür: Ah...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Yıllar geçtikçe sorunların kurumsallaştığını düşündüğümüz Türk siyasal hayatı, aslında 90’lardan beri büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin içinde. Kapatılan partilerden yeni ve farklı oluşumlar doğa...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kurumsal değişim ve yeni kurallar siyasî hayatın şekillenmesinde dönüştürücü etkilere sahiptir. 2017 Anayasa değişiklikleri yalnızca kurumsal bir değişim getirmemekte, kapsamlı bir reform sürecini ve...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Bu kitap, birey özgürlüğünün korunması ve genişletilmesi için gerekli olan kurum ve politikalara bir giriş yapar. Yazar, özgür bir toplumu tanımamızı sağlayacak olan temel ilkeleri hem öğretici hem de...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 70,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Volkan Ertit’in yazdıklarının hem teorisi ikna edici hem de teori güçlü ampirik verilerle desteklenmiş durumda. Türkiye’yi dışardan gözlemleyen birçok kişi, derinlemesine araştırma yapmadan, acele ile...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
Norman Barry'nin (1944-2008) gözden geçirip dördüncü baskısını hazırladığı bu kitap çağdaş siyaset teorisine kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Yazar bu kitabında hukuk, devlet, iktidar, otorite, özgü...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Kötü şeyler olur. Kötü şeyler olduğunda bütün dünyada hemen herkes hükümette doğru insanlar yer aldığı takdirde sorunu çözebileceklerini varsayar. Fakat böyle bir varsayımın hiçbir makul nedeni yok. H...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Ekonomik çözümleme, artık piyasanın geleneksel sınırlarının dışında kalan alanlara uygulanmaya başlandı. Hukuka ekonomik yaklaşım, hem en popüler hem de sonuçları bakımından en önemli olanıdır çünkü h...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
1 kişi
İyi işleyen bir bürokrasi, sadece kamu sektörü için değil, sivil toplum, akademya ve özel sektör için de zorunluluktur. Belirli bir işleyiş düzeni olmadan herhangi bir işin etkin ve verimli bir şekild...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Kapitalizm karşıtlığı siyasî ve ideolojik yelpazenin sağında, solunda, ortasında, kısaca herhangi bir yerinde yer alan herkesin paylaştığı bir tavırdır. Kapitalizmi dolu dizgin eleştirmek sıradan bir...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
1 kişi
Bürokrasi’den öğreneceğimiz çok şey var. Bunlar arasında; · Faşizm ve sosyalizmin totalitarizm yaratmada aynı yatağı paylaşmaları, bazılarının iddiasının tersine piyasa ekonomisin faşizmin panzehiri...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Hayek, kuşkusuz, yüzyılımıza damgasını vuran en büyük liberal düşünürler arasında ilk akla gelen isimlerdendir. Elinizdeki kitap, düşünürün özgürlük savunusuna adadığı uzun entellektüel hayatının en ç...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Klasik liberalizm, siyasal ve sosyal felsefenin en önemli akımlarından biridir. ‘Batılı bir ideoloji’ olarak görülmek yerine, yönelim bakımından evrensel ve dünyadaki tüm kültür ve medeniyetlerdeki uy...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Zaman geçse de hukuk devleti ve hukukun doğasının anlaşılmasında Hayek'in hukuk ve adalet teorisi, önemini hâlâ korumaktadır. Özellikle hukuk kavramının niteliğinin doğru anlaşılması ile hak ve özgürl...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺