Libra Yayınları Kitapları

0 kişi
Yeni bir ulus inşasına yönelik çabanın toplumsal yaşamın hemen her alanında kendini en yoğun bir biçimde hissettirdiği erken Cumhuriyet döneminde, 29 Ekim 1939’da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bizzat...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Dişçibaşı, Sultanlar’ın ve Cumhuriyet’in kurucularının sırdaşı, gayriresmî diplomat, İstanbul’daki sayısız gayrimenkullerden Musul’daki petrol yataklarına ve Filistin’deki arazilere kadar uzanan emsal...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Formel anlamıyla eğitim, tarih boyunca en mühim siyasal meşruiyet araçlarından biri olmuştur. Nitekim Antik çağlardan günümüze okullar, iktidarların arzu ettiği “makbul özneler” inşa etmek gibi bir mi...
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, II. Abdülhamit’in uzun saltanat dönemi içerisinde, Almanya ile yakınlaşma politikası izlemiştir. Gerek Almanya’dan askeri misyonların gelmesi gerek Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanl...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
1919-1925 yılları arasında zorunlu göçe tabi tutulmasına rağmen Anadolu’da kalan, zamanla Müslümanlaş(tırıl)an Ortodoks Rumların anlatılarının izini sürüyor bu çalışma. Bu bağlamda göç kavramının bell...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Türkiye’de 1980’li yıllarla birlikte başlayan neoliberal dönüşüm ve küreselleşme süreci; devletin toplum, siyaset, ekonomi, güvenlik, insan hakları, laiklik, kimlik vb. alanlardaki işlevlerinin yenide...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Resmî kayıtlara göre 1777’de Bitlis’te doğup 1934’te İstanbul’da vefat eden Zaro Ağa, yaşadığı dönemde "dünyanın en yaşlı adamı" olarak Türk ve dünya kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırdı. Ömrünün son o...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Salnameler, geçmiş yılların veya bir yılın bütün olaylarını özet olarak bildirmek üzere her sene düzenlenmiş olan eserlerdir. Salnamelere Göre Burdur adlı bu çalışma ağırlıklı olarak Osmanlı dönemind...
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Modern kitle ordularının gelişmesi sadece itaatkâr yurttaşları değil, aynı zamanda firarileri ve isyancıları da yaratmıştı. Bu da savaşın ve ordunun doğal bir sonucudur. Millî Mücadele Döneminde...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Yemen ve Hicaz, XVI. Yüzyılda Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. Coğrafi ve stratejik konumlarının önemine rağmen bu bölgelerin, XVI. yüzyılda ve sonraki yüzyıllarda Osmanlı yönetimine bağlı oldu...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşayan Gayrimüslimlerin durumu hakkında genel bir kanaate sahip olabilmek için Osmanlı kentleri üzerinden yapılan mikro düzeydeki çalışmalar yol...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Türkiye’de akademisyen kimliğinin inşa edildiği anlamlandırma pratikleri sosyal bilimler üzerinden incelenmektedir. Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimi ışığında modernleşmenin sa...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Kadınların ev içi emeğinin görünmezliği çok işlenmiştir, ama dışarıdaki emeğinin ne ölçüde görünür olduğu daha az sorunsallaştırılmıştır. Cinsiyet, ekonomik faaliyet ile kamusal alan arasındaki ilişki...
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Rize, 1461 yılında Trabzon’un fethi ile Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil oldu. Fethin akabinde yapılan tahrir çalışmalarından anlaşıldığı üzere coğrafyanın iktisadi faaliyetler üzerine etkisi ile sey...
%4 75,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
Tanzimat’tan Mütareke’ye İstanbul Rumlarının sosyo-kültürel örgütlenmelerini konu alan bu kitap, hayırseverlikten eğitime, spordan sanata, dini ve mesleki faaliyetlerden kadın örgütlenmelerine kadar R...
%4 70,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Türkiye’de yayınlanan gerek siyasi, gerek gündelik hayatı, gerekse kişisel hayatları yansıtan hatıratlarda Türkiye Yahudilerinden bahseden bölümlere nadiren rastlanmakta. Türkiye Yahudilerinin tarihi...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Karadeniz’in Değirmenleri isimli çalışma genel itibariyle Osmanlının üretim ve ticaret kapasitesi yüksek vilayetlerinden birisi olan Trabzon Vilayeti’nde meydana gelen üretimin değirmenler bağlamında...
%4 65,00 ₺ 62,40 ₺
0 kişi
H. C. Andersen “Kurşun Asker” masalını da içeren Çocuklar İçin Anlatılan Peri Masalları’nın ilk kitapçığını yeni Türk edebiyatının doğuşuna işaret eden Tanzimat’ın ilanından bir yıl önce, 1838’de yayı...
%4 85,00 ₺ 81,60 ₺
0 kişi
Türkiye’de köycülük tartışmaları köyün kendi referanslarından ve reflekslerinden farklı merkezi otoritenin kontrolünde bir çizgi takip etti. Bu atmosferde Remzi Oğuz Arık, Anadoluculuk çizgisi etrafın...
%4 65,00 ₺ 62,40 ₺
0 kişi
Şerif Mardin, birçok disiplini kendinde yetkin bir şekilde bütünleştiren bir sosyolog, bir siyaset bilimci bir entelektüeldir.Mardin, Türk akademidesindeki ortodoksinin aksine derinlikli analizleri ve...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺