Lis Basın Yayın Kitapları

0 kişi
Romana hunermende şewekariye, rexnegire hunere u helbestkar Şener Özmen Rojniviska Spinoza di ilona 2008’an de gihişt ber desten xwendevanen Kurdi. Roman li gori rasteqiniya hundirin a romane bi gele...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
"Di nava dumane de, li biniya geliVa gure birçi dike zukini.Qaseke u bi şun de denge gulleye hat,Li geli bu şirqin, zinaran nivat.Gelo çi deng e, çi qareqar e,Dibe neçirvan li guran digere?Dibe qaçax...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Di xwendina berhemen Qedri Can de, mirov te dibine ku Qedri Can peşenge nüjeniye ye ü wi bi rasti ji tefşoye yekem di reya çeme nüjeniye de çikandiye; mirov digihije we baweriye ku ji nav nifşe serdem...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Çiroken Bapire Min, Hüsniye Aydın, Weşanen Lis Hüsniye Aydın, par di warê berhevkarîyê de berhemeke hêja bi navê Kilamên Dêrsimê li folklora Kurdî zêde kiribû. Berhevkara hêja vê carê bi hevokên xwe,...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Kürt dili ve gramerinden son dönemlerin otoritelerinden biri olan Mustafa Gazi'nin, bu çalışmasında yer yer Türkçe kullanımında aksaması, benim sadece hoşgörüyle değil, saygıyla karşıladığım bir başka...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
- Yade, va ye min meaşe xwe stend. Penc hezar wereqe dike, yani du caran li meaşe laye cirane me ye muhendise. Meha be, ez e hinek pere ji we re bişinim. Diya wi ji ji hemu pireken ciranan re digot:...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Tişta ku ez ê dawiyê bibêjim, di serî de dibêjim; Şeyhmus Diken dengê Diyarbekirê ye.. Mehmet Uzun...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺