Litera Türk Kitapları

0 kişi
Günümüzde her aydın kişi, genel kültür yanında Dinler Tarihi kültürüne de ihtiyaç duymaktadır. Tarih öncesi insanlığın yaşayışında gördüğümüz bir çok inanç, ibadet ve ayinlerin mahiyetini Dinler Tarih...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, haber araştırmalarından oluşmaktadır. İletişim alanında eleştirel haber çalışmaları diye bilinen alandaki yaklaşımları temsilen birer makale yer almaktadır. Kitap, haberle ilgili der...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta, günümüzde son derece önemli olan medya ve şiddet konusu irdelenmektedir. Sorun, sadece akademisyenleri değil, aynı zaman da tüm insanları da ilgilendirmektedir. Bu nedenle, çalışmayla okuy...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
İfade kalıpları iletişimin sağlanmasında önemli bir işlev üstlenmektedir. Hemfikir olma, karşı çıkma, tavsiyede bulunma, eleştirme, methetme, yasaklama, olasılık bildirme, zorunluluk bildirme gibi çeş...
%10 68,00 ₺ 61,20 ₺
0 kişi
Din Sosyolojisi adı ile tercüme ettiğim bu eser, din sosyolojisi alanında Batı dünyasında yazılmış klasiklerden birini teşkil etmektedir. Eserin yazarı olan Alman asıllı Gustav Mensching, din bilimler...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası neo-liberal politikalar ekseninde yeniden şekillenen ve değişen üretim tarzı basının, sonrasında medyanın çalışma biçimi ve ilişkilerini...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Yeni Medya Üzerine derleme kitabında yeni medya ortamı, mevcut teorik ve ampirik araştırmalardan farklı olarak sanat, moda, hukuk gibi çok geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Derlemenin, daha sonra...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Ünsal Oskayın da belirttiği gibi, iletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür. Ayrıca varlık sürdürme biçiminde meydana gelen her türlü gelişmeden ve değişikliklerden kolayca etkilenen bi...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, popüler kültür konusunu ele alındı ve son dönemlerin dikkat çekici konuları incelendi. Evde köpek beslemenin, bütün boyutlarıyla nasıl bir şey olduğunu merak ediyor musunuz? Evde köpek bes...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
1 kişi
Elinizdeki bu kitap, sinema görüntü düzenlemeyle ilgili temel bilgileri içermektedir. Sinemasal kompozisyonun temel prensipleri, sinematografinin kural ve uygulamaları filmlerden alınan örnekler ve çö...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Türkiye'de bir ilk!Şaşırmaya ve Başarmaya hazır mısınız?Zabıt katibi adaylarının her türlü sorularına ve sorunlarının çözümüne cevap verebilecek şekilde hazırlanan bu kitapta;Seviye tespiti,Sınava haz...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Film ve seyirci ilişkisi, dinamik, düşünümsel ve duygusal keşiflerle dolu sonsuz bir yolculuğa benzetilebilir. Sadece filmin ve yıldızlarının kahramanlaşmadığı, bizzat izleyenin, seyir edenin de kahra...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Siyasal iletişimin dijital dönüşümünü anlamak sürecin bileşenlerinden iletişimi ve teknolojik gelişmeleri yorumlamaktan geçse de bunun yanında siyasal iletişimin ilgili olduğu alanlara değinmek de kon...
%10 58,00 ₺ 52,20 ₺
0 kişi
Bir devletin temeli millet üzerine inşa edilemez. Millet üzerine inşa edilmiş bir devlet, balçık üzerine kurulmuş bir yapıya benzer. İktidara meşruiyet kazandırmaya milletin iradesi sağlam bir zemin o...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Geçen yüzyılın ortalarından günümüze değin iletişim, ulaşım ağları ve araçları, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler farklı toplumlara mensup insanların çok daha fazla diğer toplumla...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
-Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Dünya’da ve Türkiye’de Durumu ve Sağlık İletişimiyle Güçlendirilmesi Nasıldır? Seçil Özkan-Sağlık İletişiminde Duygusal Emek Davranış ve Kuralları Melis Yalçın-Sağlık Sekt...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Sinema kültürel beğenilerin eğlence aracılığıyla ve muazzam ekonomisiyle geniş kitlelere sunulan ideolojik-kültürel temsillerin küresel ve yerel düzeyde işlediği, uzun dönemli kalıcı etkilere sahip, t...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet; Kavramsal Bir Giriş ve Sunuş - Emel Baştürk, Beste Nigar Erdem Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’deki Akademik Çalışmalardan Genel Bir Kesit Sunma Çabası...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Yeni medyanın bizlere sunduğu olanaklar çerçevesinde demokrasi kavramını ele alacak olursak, mesafelerin yok olduğu, zaman engelinin tamamen ortadan kalktığı, uluslar, milletler ve kültürlerarası her...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺