Literatürk Academia Kitapları

%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
“DigIcrimination… Bunlar iyi günlerimiz”, günümüzde ve gelecekte Dijital Dünyanın yarattığı ayrımcılığı, yepyeni bir bakış açısından, anekdotlar ve yeni kavramlar ile ele alıp aynı zamanda dijital dün...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla hayatımızı dönüştürdüğü bu dönemde, yeni bir iletişim teknolojisi olarak cep telefonları artık sosyal ve kültürel bir fenomen haline gelmiştir. İletişimde yer...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Demokratik sistemlerde medya; normatif birişlev olarak demokrasinin işleyişini ve demokratik siyasetin toplumsal düzende sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlama görevini yerine getirme sorumluluğunu t...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
%22 29,00 ₺ 22,62 ₺
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
%22 52,00 ₺ 40,56 ₺
0 kişi
Bu kitapta önce; Türkiye’nin demokrasi tarihi serüvenindeki genel ve yerel seçimlerde siyasal partilerin yürüttüğü seçim kampanyaları, seçim stratejileri ve temaları ile kampanyalarda kullanılan sloga...
%22 42,00 ₺ 32,76 ₺
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
/ 7