Literatürk Academia Kitapları

%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
“DigIcrimination… Bunlar iyi günlerimiz”, günümüzde ve gelecekte Dijital Dünyanın yarattığı ayrımcılığı, yepyeni bir bakış açısından, anekdotlar ve yeni kavramlar ile ele alıp aynı zamanda dijital dün...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
İletişim çalışmaları, kuramsal ve kavramsal perspektife bağlı kalındığında, bütünlüklü bir çalışma alanı olarak oldukça önemlidir. Doktora tez çalışmalarının kavramsal çerçevelerini temel alan bu kita...
%22 42,00 ₺ 32,76 ₺
0 kişi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla hayatımızı dönüştürdüğü bu dönemde, yeni bir iletişim teknolojisi olarak cep telefonları artık sosyal ve kültürel bir fenomen haline gelmiştir. İletişimde yer...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Hem mevcut hem de potansiyel yeşil tüketicileri göz önünde bulunduran kurumlar, yeşil tutundurma faaliyetlerinde ürün ya da hizmeti yeşil olarak sunmak, tüketicilerin çevresel beklentilerini karşılama...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
%22 29,00 ₺ 22,62 ₺
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Medya araştırmaları, farklı sosyolojik alanların oluştuğu, iletişim çeşitleri ve aygıtlarına göre bu sosyolojik alanların genişlediği disiplinlerarası bir alana işaret etmektedir. Benzer şekilde ileti...
%22 52,00 ₺ 40,56 ₺
0 kişi
Türkiye’de iletişim araştırmalarının artması şüphesiz bu çalışmaların ne kadarının bilimsel bir karaktere sahip olduğu konusunu gündeme getirmektedir. Başka bir deyişle iletişim araştırmalarındaki bu...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Bu kitapta, yeni medyanın toplumsal ve kültürel önemini yansıtan temel çalışmalar yer almaktadır. Sürekli gelişen ve giderek daha fazla sayıda insanın kullanımına giren yeni medya teknolojileri, toplu...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺