Literatürk Academia Kitapları

0 kişi
İhtiyaçlı insan, ihtiyacını gidermek için üretilen çok sayıda ürün ve hizmet karşısında tercihte bulunmak durumunda kalmaktadır. Bu tercih etme olgusu, ürün ya da hizmet üretenler için, hedef kitlenin...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Siyaset dünyamızın temel meseleleri arasında şimdiye kadar demokrasi, iktidar, hükümet, hizmet, başarı/başarısızlık, güven/güvensizlik, skandal, polemik ve daha pek çok benzer konu ağırlıklı olarak ta...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Twitter’ın kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde incelenmesine dayanmaktadır. Çalışmada iki araştırma yer almaktadır. Bunlardan biri anket uygulamasıyla, diğeri de derinlemesin...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Demokrasiler, vatandaşlarla siyasi adaylar arasında kurulan bir diyalog olduğuna göre; bu diyalogun en bariz ve en sesli kısmını siyasal iletişim ve kampanya faaliyetleri oluşturmaktadır. İşte farklı...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Japon duyumsayışının en güzel örneklerinin haikuda gizli olduğu söylenir. Gündelik yaşamın sıradan enstantaneleri, Japon estetiği ile buluşarak naif ancak çarpıcı deyişler olarak haiku dizelerine dökü...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışma Türkçe kaynaklarda varolan bir boşluğu doldurmak üzere tasarlandı. İtibar ve kurumsal iletişim konularında şüphesiz Türkçe kaynaklar bulunmaktadır. Bunların bir bölümü makale bir...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Yönetim, strateji geliştirme ve karar alma dolayısıyla seçim yapmaktır. Seçim ise bir fırsatın seçilmesi ve diğer fırsatlardan vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Risk yönetimi direk olarak karar alma...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Mahremiyet, yeni ortaya çıkmış bir kavram olmamakla birlikte, çok eski dönemlerden beri varolan bir olgudur. Ancak bu kavramın modern dönemle birlikte önem kazanmaya ve kullanılmaya başlandığı söyleme...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
18. yüzyılın sonlarında Batılı aydınlar Helenizmi yeniden canlandırmak istemekteyken Avrupalıların Hristiyanlık öncesindeki antik Yunan’a dönme özlemleri çoğu Yunan için şaşırtıcı ve bilinmedik şeyler...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
İki bölümden oluşan çalışmamızın giriş kısmında, genel olarak konunun önemi, çapı ve kaynaklarını değerlendirdik. İlk bölümde ise, ajitasyonun tanımı, ortaya çıkışı, retorik'le olan ilişkisine örnekle...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
İnternet dendiğinde ilk akla gelenlerden sosyal medya hesaplarıdır. Dijital iletişimin içerisinde vücut bulan ve adeta yaşamımızı içerisine hapsettiğimiz, milyarlarca kullanıcısı olan, sosyal medya si...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Postmodern çağda tüm dünya bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu durumu yaşamın siyasal, ekonomik, toplumsal tüm aşamalarında görmek mümkündür. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve her çağda...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Halkla ilişkiler, çoğu zaman artalanını oluşturan teoriler ve yaklaşımlar bilinmeden, pratikleri üzerinden tanımlanan bir meslek olarak karşımızdadır. Şüphesiz sadece halkla ilişkilerde değil, sosyal...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“çok yükseldim inş çakılmam”“bu şey değil mi?”“bildiğin düştüm “taymım bu konuda net”“ve hiçbir şey istemedim shipimin mutluluğunu istediğim kadar” “tüm fandom tek yürek”“demişti dersiniz, at fava bek...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
1 kişi
Semboller, tüketicilere mi markalara mı değer katıyor? Üretimde yaşanan çeşitlilik, beraberinde markaların rekabetini ve rekabet de markaların birbirinden farklılaşması için sembolleri doğurmuştur. Z...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
"K" Kuşağının Online Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma Emrah Arğın Niceliğin Egemenliği ya da Dataizm: Yeniçağın Nihilizmi Aydın Karabulut Beyin Girişimi Projesi: Çift Etki Doktrini Çe...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
“Türkiye’nin En Eski ve En Çok Basılan Halk Gazetesi”, “Türkiye’nin En Çok Basan Gazetesi” gibi sloganlarla yayınlanan Karagöz gazetesi, Türkiye’nin yakın tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olmuş...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde varlığını ve etkisini göstermeye başlayan küreselleşme, yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde etkisini daha da belirginleştirmektedir. Küreselleşme sürecinde iletişime...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Türk-İslam Dönemine ait olan bu eser Ağrı Doğubayazıt’taki İshak Paşa Sarayının altın kapısıdır. Anadolu’nun yitik miraslarından biridir. Sarayla ilgili en eski bilgiler Jaubert isimli gezginin seyah...
%20 85,00 ₺ 68,00 ₺
0 kişi
Türklerin Anadolu’daki mimari teşekküllerini meydana getiren Selçuklular hâkim olduğu Anadolu coğrafyasının çeşitli bölgelerinde cami, mescit, medrese, şifahane, kale, kervansaray, köprü, hamam, türbe...
%20 75,00 ₺ 60,00 ₺