Literatürk Academia Kitapları

0 kişi
Kitle İletişim Kuramları Çerçevesinde Medya ve Haber başlıklı bu kitap medya ve habere kuramsal bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır. Toplumsal dinamikler içerisinde önemli bir yer tutan medya ve...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Dil ve İletişim Çerçevesinde EmojiVeysel Çakmak - Ahmet Çekiç Kuşaklararası Farklılığı Emojiler Üzerinden OkumakMustafa İşliyen Jet Sosyete Dizisi Örneği Üzerinden Popüler Kültür ve EmojilerFatma Ni...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Anadolu medeniyetinin merkezi Konya, tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin zenginliğini bünyesinde barındırmış ve bir bütün haline getirmiştir. Bu zenginlikler arasındaki en önemli değer i...
%20 75,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Dilek Sacıhan - Küreselleşen Dünyada Sosyal Medya ve Kültür Etkileşimi: Kalabalıklar İçindeki Yalnızlıklar Tarkan Oğuz - Çevrimdışından Çevrimiçine Yalnızlık Kavramı Ali Emre Dingin - Sosyal Medyaya...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Üç yüzden fazla eser bırakan Muhammed Şefi’’in aslı Urduca olan bu kıymetli eserini Arapça çevirisinden Türkçe’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eser günümüz gençlerini etkileyen tahrip dalgalar...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
“İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır” sözünün bir görünen, bir de görünmeyen yüzü vardır. Müşfik, şefkatli ve lütufkâr olan insanların iyilik ve yardımları taşlanmaya değil, taçland...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Siyasal Patoloji, siyasal hastalıkları inceleyen bir araştırma programıdır. Siyasal Patoloji içerisinde başlıca şu konular incelenmektedir: • Siyasal karar alma sürecinde ortaya çıkan hastalıklar, •...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Çüngüş, nüfusu bakımından Diyarbakır’ın en küçük ilçesidir. Arazi konumundan dolayı dağınık mahalle yerleşimine sahip Çüngüş İlçesi, en önemli gelişimini mahallelerin bir araya getirildiği Osmanlı Dön...
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
Dağlar; ekosistemin gelişmiş olduğu, doğal, korunaklı, insanın zararlı etkisinden uzak alanlar olması gibi sebeplerle özel ortamlardır. Dağların çekim gücünü; negatif iyon yükü, çevreye hakim olma duy...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Mimarlık tarihi açısından sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için öncelikle yapıların kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak bu yolla doğru çıkarımlar ve yorumlar yapılabilir. Bu hedef doğrultu...
%20 58,00 ₺ 46,40 ₺
0 kişi
Doğa bilimleri ile beşeri bilimler arasında köprü görevi üstlenen coğrafyanın bu yönü özellikle günümüzde hem küresel iklim değişikliği, hastalıklar gibi çevresel sebeplerle hem de savaşlar, eşitliksi...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
İkna edici iletişimde bir şeyin söylenme şekli söylenen kadar önemlidir… Peki akla mı hitap edilmeli yoksa kalbe mi? İşte bu soru, ikna edici mesajda kullanılacak çekiciliğin belirlenmesinde yol göst...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Toplumsal hareketlerin, kendilerini göstermeleri ve ifade etmeleri için bir araca ihtiyaçları vardır. Bu araç ise medyadır. Toplumsal hareketlerin, geleneksel medya ile olan ilişkilerindeki ekonomi po...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
“Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun sizce nedir?” “Gündem belirleme” araştırmalarının en temel sorusu budur. “Geleneksel kuram”, medyanın öne çıkardığı konuların kamuoyunun günd...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Yazıdan matbaaya, gazeteden telgrafa, telefondan radyoya, televizyondan bilgisayara, internetten sosyal medyaya kadar her yeni teknoloji birey, toplum ve dünya ölçeğinde çok önemli değişimlere yol açm...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Sosyal medyanın önemi geleneksel medyadaki ilişkileri değiştirmesinden ileri gelmektedir. Bu değişimin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Geleneksel medyadaki klasik üretim tüketim sürec...
%20 52,00 ₺ 41,60 ₺
0 kişi
“Post” önekiyle hayatımıza giren kavramlar pek çok disiplinde tartışılır olmuştur. Felsefe, sosyoloji, dilbilim başta olmak üzere pek çok alanı etkisine alan ve o alanlarda tartışmalar ortaya çıkaran...
%20 58,00 ₺ 46,40 ₺
0 kişi
- Medyada Mültecilere Yönelik Olarak Yapılan Haberlerin Göç Politikalarının Belirlenmesi Üzerindeki Yönlendirici Etkisinin Değerlendirilmesi / (Hicabi Arslan - Aslıhan Topal - Gizem Gürel Dönük) -...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, dijitalleşmenin etkilerine daha da özelinde dijitalleşme süreci ile birlikte bir bilinç endüstrisi ürünü olarak reklama yoğunlaşmaktadır. Kitap, yazarın 2014 yılında tamamlamış ol...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Yüzyıllardır tüketiyoruz. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası artan üretimle birlikte tüketim hızımız yüzlerce kat arttı. Doğal olarak tüketim tercihlerimiz çok daha karmaşık bir hâl almış durumda. Günce...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺