Literatürk Academia Kitapları

0 kişi
*Sevilay Ulaş - Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Etkileşim İlişkisinde Sosyal Medyanın Rolü *Emel Demir Askeroğlu - Halkla İlişkiler Perspektifinden Sağlık İletişiminde Uygulama ve Örneklerle Instagra...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri kitabımızda, teknoloji ve yeni medyanın ebeveynlik rollerinden, evlilik kurumu üzerindeki etkisine; artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin reklamcılık ve duyg...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Hikâye anlatma ve anlatılan hikâye ile büyülenme, insanın hem türsel tarihinde hem de her bireyin kişisel geçmişinde varlık bulan yaşamsal bir arzudur. Masallarda, destanlarda, mitolojik söylenlerde,...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Gerçeklik sadece sinemanın değil, bütün sanat dallarının tartışmalı konularından biri olagelmiştir. Bu tartışmanın temelinde; sanatın bir taklit, sanatçının ise bir taklit ustası olduğu düşüncesi yatm...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
En son satın almaya değer gördüğünüz şeyi hatırlayın!O her ne ise, sizce gerçekten ihtiyacınız mıydı?Yoksa kapsamlı ve programlı bir ilüzyonun parçası mı?Ve bu ilüzyon, değer yargılarınıza yön vermek...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
İnsanlık, onbinlerce yılda yapamadığını son 250 yılda gerçekleştirdi. 1784’te su ve buhar gücünden yararlanarak üretimin icadıyla İlk sanayi devrimi (1.0) ortaya çıktı. Yüz yıl sonra 1870’de elektrik...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Acaba haber, yaşamımızda ne gibi bir rol oynamaktadır? İdeolojik düzeyde bizim bilincimizi ne ölçüde belirlemektedir? Kuşkusuz, bu sorulara yanıt vermek için, haberi, söylem ve ideolojiyle birarada el...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Deyimler Sözlüğü, Rusça-Türkçe, Türkçe-Rusça şeklinde iki ana bölümden oluşmaktadır. Deyimleri hem daha iyi kavrayabilmek hem de akıllarda kalıcılığını daha iyi sağlayabilmek için her bir deyim resiml...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Anadolu’nun kırsal mimarlık geleneği belirli kalıp ve oranlardan uzak, üslup kaygılarının ön planda olmadığı, mekân ihtiyacına yönelik işlevsel çözümler üreten yaklaşımları ile bizleri şaşırtmaktadır....
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
Osmanlı duvar resimlerinde yer alan kent imgelerinin ne zaman, ne amaçla, nasıl yapıldığını sorgulayan ve bunların cevaplarını ortaya koyan bir çalışmadır. Prof. Doç. Dr. Hava Selçuk Topkapı sarayın...
%20 70,00 ₺ 56,00 ₺
0 kişi
Bu kitap bir grup akademisyenin bir araya gelerek “birlikten kitap doğar” düşüncesiyle akademik emeklerini birleştirdikleri kolektif bir çalışmadır. Toplam altı bölümden oluşan kitap toplumsal cinsiy...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Tarihçi Pierre Chaunu, tarihin vurgulu zamanlar üzerine örgütlendiği belirtiyor. Bu önerme, Türk siyasal yaşamı ve Türkiye’nin siyasal iletişim serüveni açısından bakıldığında da yerinde bir tespit ni...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Reklamcılık ortaya çıktığı eski çağlardan bu günlere az yol kat etmemiştir. İnsan emeğinin çoğalması, ürünlerin artması pazarları ortaya çıkartırken ürünler çeşitlenmiş markalar ortaya çıkmıştır. Kitl...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
İnsanlar kelimeler ve kavramlarla düşünürler; düşüncelerini, dertlerini ve meramlarını kelimeler ve kavramlarla dile getirirler. Felsefe ve her biri zamanla felsefeden koparak bağımsız bir disiplin h...
%20 75,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Reklamlar yaşamlarımızın hemen her anında bizlere erişebilme ve doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kararlarımızı etkileme gücüne sahiptir. Bu durumdan hoşnut olalım ya da olmayalım; reklamın tüm dünya...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Dijital Mahremiyet, modern insanın mahremiyet arayışında günümüzün en etkin medyası olan internet ve sosyal medyanın nasıl bir rol üstlendiğini, geçmişten bugüne çeşitli örnekler üzerinden ele alırken...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Transmedya nedir, transmedya hikayeciliği nedir? Markalaşmada nasıl kullanılır? Hangi markalar transmedya markalaşması yöntemini aktif şekilde pazarlama, reklam ve markalaşma faaliyetlerinde kullanıyo...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Bu kitap verilen açıklamalar doğrultusunda çalışmanız kaydı ile en geç 26 saatte on parmak öğrenmenizi garanti eder. Bilgisayara veri girişimini sağlayan en önemli öğe klavyedir ve kişisel bilgisayar...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
1 kişi
Bu kitap Japonca öğrenenler ve Japonca dil sınavlarına hazırlananların dilbilgisi becerilerini pekiştirmelerine, gelmiş oldukları seviyeyi tespit etmelerine ve test çözme becerilerini geliştirmelerine...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺