Literatürk Academia Kitapları

0 kişi
Deyimler anlatıma zenginlik, canlılık ve akıcılık kazandıran önemli dil­sel öğelerin başında gelir. Deyimler aynı zamanda bir toplumun kül türel yapısı, gelenek görenekleri, yaşam biçimi, değerleri, d...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Yazı büyülü bir şeydir, yazmak ise doğaüstü bir yetenek olarak nitelendirilebilir. Kurumun daha iyi tanıtımını yapmak, hedef kitleyi ikna etmek ve hedef kitlede sempati ve ilgi oluşturmak için çalışan...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Oyunculuk eğitimi ile ilgili bildiğiniz ne varsa unutun. Teoriler, klişeler, kulaktan duyma bilgiler… Silin, atın bunları... Zihninizi boşaltın lütfen.Çünkü, bu kitapla oyunculuk eğitimini-üstelik de...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kentleri sosyal hafızada farklı konuma getirmek amacına bağlı olarak yürütülen kent markalama çalışmaları, ürün ya da hizmet markalama çalışmalarından ayrılmaktadır. Ürün ya da hizmet markalama, pazar...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
İlk Cilt (1-2) Tanıtım Yazısı Hıristiyanlığın ilk üç yüz yılı ile ilgili, bu ciltlerde (1-2), son derece önemli bilgiler yer almıştır. Hıristiyanlığın ilk temel kaynaklarına dayanan bu bilgiler, Türk...
%20 130,00 ₺ 104,00 ₺
0 kişi
Henüz on yıllık bir geçmişe dahi sahip olmayan video çeken DSLR/HDSLR kameralar, sinema sanatının yaygınlaşması ve zenginleşmesine büyük katkı yapmaktadır. DSLR kameralar, profesyonel film kameraların...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
İletişim her kapıyı açan sihirli bir anahtar. Edebiyatçıdan, tarihçeye, ekonomistten, tıpçıya, veterinerden, siyasetçiye herkese lazım olan altın anahtar. İyi kullanırsan yücelten, kullanmazsan dibe ç...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Temelinde iletişimin yer aldığı her mesleğin etik açıdan sorgu­lanması kaçınılmazdır. Bununla birlikte, mesleki bir disiplin ola­rak iletişim etiği, kitle iletişim araçlarının toplumları biçimlen­diri...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Tarihsel süreçte endüstri ekonomisi ve hiyerarşik örgütlenme modelinden ağ toplumuna dönüşümü hızlandıran İnternet, aynı zamanda medya teknolojisi ve sayısal kültür tarihinin de dönüm noktasını oluştu...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Piyasa mı, devlet mi? Serbest ticaret mi, korumacılık mı? Serbest piyasa ahlâksız bir sistem midir? Krizlerin sorumlusu piyasanın başıboş bırakılması mıdır, yoksa hükümetlerin piyasaya keyfi müdahalel...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Son çeyrek yüzyılda halkla ilişkiler ve turizm alanını ayrı ayrı konu edinen çok sayıda makale ve kitap kaleme alındı. İçinde bulunduğumuz süre zarfında bu iki alanı bir potada değerlendirebilmek ve b...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
"Dünya sinemasına damgasını vuran akımlara bakıldığında, en kalıcı ve başarılı akımların gerçekçilik temeli üzerine inşa edilenler olduğu görülmektedir; Sovyet Toplumsal Gerçekçiliği, Şairane Gerçekçi...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Atasözleri, bir toplumun ortak deneyim, duygu, düşünce, davranış, dünya gö­rüşü, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Dolayısıyla bir toplumu ve kültürü yakından tanımanın en iyi yollarından birisi, o t...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Siyaset ve iletişim… Sosyal yaşamda insan faaliyetlerini açıklamaya ve yönlendirmeye yönelik iki dev kavram. Bu iki alanın kesişim noktasında bulunan siyasal iletişim ise günümüz modern toplumlarının...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Küreselleşme bir özgürlük ve zenginlik rüyası mıdır? Yoksa bir eşitsizlik ve yoksulluk kâbusu mu? ABD’nin icat edip insanlığın başına musallat ettiği bir belâ mıdır?Her ülkenin katkıda bulunduğu, çeşi...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Yaşadığı çevrenin bir parçası olarak kabul edilen insan, doğayı oluşturan öğeleri ve göstergeleri algılama ve anlamlandırma bakımından diğer canlılardan ayrılır. Dış dünyada olup bitenleri beş duyusu...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
• Ingilizce Türkçe Açıklamalı• Konu Anlatımlı Gramer Bilgisi• Gramer Testleri Sorular ve Alıstırmalar• Örnek Soru ve Cevapları• Bireysel Çalısmaya Uygun• Ögretmenler için Pratik Ögretme Sekli• Ingiliz...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
İktidarın elde edilmesi ya da sürdürülmesi, siyasal alana ilişkin aktörlerin birbirleriyle etkileşiminin sağlanması siyasal iletişimin temel konu başlıkları arasında yer almaktadır. Son yıllarda yaşan...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Medyanın bireylerin siyasal davranışı üzerinde etkili olup olmadığı eğer etkiliyse bu etkinin derecesinin ne olduğu konusunda yüzyılı aşkın bir süredir tartışmalar devam etmektedir. Kimi yazarlar siya...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺