Lotus Yayın Grubu Kitapları

0 kişi
Etik, ahlak alanıyla ilgili düşünme, sorgulama, analiz, bilinçlenme ve temellendirme disiplinidir. Ahlak ise, tıpkı sanat ve din gibi, bir değer alanıdır. Ahlak, aynı zamanda, bir 'insan olma' sanatı,...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
16. yüzyılda bilim ve teknoloji birikimleri ve düzeyleri bakımından aşağı yukarı aynı düzeyde bulunan Doğu ve Batı dünyalarında, iki asır içinde büyük bir farklılaşmanın oluşmasını sağlayan dâhilî ve...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, zayıflayıp, güçten düşünce Osmanlı aydınları devleti kurtaracak çareler aradılar. Reçeteler içinde dikkate değer olanları ise Osmanlılık, Türkçülük ve İslamcılık siyasetleri idi. Akç...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
Henry Kissinger'ın "diplomasi dünyasında dolu bir tabanca, hukuki bilgiden her zaman daha güçlüdür" sözü uluslararası ilişkilerin modern doğasına dair önemli ipuçları içerir. Reel gücün potansiyel hak...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
0 kişi
Bu kitapta yazar din sosyolojisinin temel konularını hem bir ders kitabı niteliğinde ele almakta hem de derin bir sosyolojik bilgi, ifade ve analiz biçimlerine yer vermektedir. Her ne kadar, kitaptaki...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İbn el-Heysem ve Yeni Optik, özellikle optik alanında yaptığı başarılı bilimsel araştırmalarla, Batı ve Doğu kültür çevrelerinde haklı bir ün kazanmış olan İbn el-Heysem'i farklı yönleriyle tanıtmak a...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Bu yapıtta ilk kez yayımladığımız belge ve mektuplarda, şairin Büyük Doğu yu çıkarmak için verdiği mücadeleyi, karşılaştığı engelleri, dergi/gazete hakkında tutulan raporları, yasaklama, kapatma karar...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Müslüman mabetleri Hıristiyanlarınki gibi duygulanıp ağlanılan yerler değil, sakin yerlerdir. Müslüman mabetleri huzur veren yerlerdir. Orada hem yaşama, hem ölüme aynı sağduyu, aynı soğukkanlılıkla b...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Din Tarihi, tarih yazıcılığımız tarafından çok ihmal edilmiştir. Bunu birçok sebebi olabilir; ancak kanaatime göre en önemlisi, bu alanın çatışan inançlar ve ideolojiler ile çepeçevre sarmalanmış olma...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Işığa!Karanlık enerjinin kuşandığı maskeler!Akla ve evrensel etiğe aykırı eylemler!İsyankar, organize suretler!Kötülüğün doğası ve gizine bakış!Sarsan, can yakan, isyana sürükleyen ''Neden?'' sorusu!P...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Her fikir, erken bir fikirdir bütün zamanlar için. Her filozof, yeni bir çağ müjdecisidir. Bir gemidir felsefe, ufuk çizgisine rotalı. Bir kaptandır filozof, hep çağından erken varır gideceği limana....
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Epiktetos'a ait el kitabı (enchiridion) adlı bu küçük kitabın, modern yaklaşımlar ve felsefenin doğuşundaki rolü boyundan büyüktür. El Kitabı, birçok yerel dile çevrilir çevrilmez, bağımsız aydınlar,...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
“Bence Ziya’nın Türklüğe en büyük ve en mühim hizmeti Türk müfekkiresinde yaptığı inkılâbtır. Ziya, bizde Menkûlât ve İskolastik Tefekkür Tarzı’na en ağır darbeyi indirmiş ilk mütefekkirdir.Bu nokta-i...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Şimdi Stendhal okuyalım seninle. Kitabın adı: “Aşk Üstüne”. Stendhal yaman bir yazar. Yalınkılıç bir üslubu var: tok ve parıltılı. Kitap her şeye rağmen bir jurnal. Yaşayan, yaralanan bir fikir adamın...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
1453 ∽ Bizans İmparatorluğunun Son Günü, Dünya Tarihini Değiştiren Liderlik Mücadelesi!- Yüzyıl Fatihi Osmanlı Sultanı versus Son Bizans İmparatoru -Yayımlanır yayımlanmaz, basından ve eleştirmenlerde...
%25 73,00 ₺ 54,75 ₺
0 kişi
Mesafeleri kısaltan, göğü yere indiren ve görmediği düşmanları yenen insanlık... Ölümün kızılıyla başa çıkabilir mi? "İnsanlık" dediğimiz şey, kendi canını kurtarmak için başkalarının canını çiğnemeye...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Merleau Pontynin eserlerinde işlenmiş olan ana problem, XIX. asrın sonu, XX. asrın başlarında büyük bir gelişme kaydetmiş bulunan (Psikoloji-Tarih-Sosyoloji gibi) insan bilimlerinin insanı anlamak bak...
%25 7,00 ₺ 5,25 ₺
0 kişi
Etik, nâm-ı diğer ahlak felsefesi, özelde “nasıl davranmalı?” sorusunu, genelde “nasıl yaşamalı?” sorusunu yanıtlayan yaklaşımları inceleyen ve çözümleyen felsefe dalıdır. Bu kitap, etik tarihindeki...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Remzi Demir’in sunuşuyla… “Belki de bilim tarihi için temel soru, neden ve hangi anlamda bilimin diğer herhangi bir etkinlikten farklı olduğudur. Bilimsel etkinliğin yöntem ve nesnesinin on...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Değişim Sorunları, Feodaliteden Sanayi Toplumuna, Teoride ve Pratikte Demokrasi, Modern Siyasal İdeolojiler, ’İdeoloji’ Kuramları, Totalitarizm, Medya ve İletişim, Tüketim Toplumu, Yoksulluk, Postmode...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺