Mahya Yayınları Kitapları

0 kişi
Büyük bir kültürün inşası, kültürel bir mücadele, İslam’ı ve Müslümanları nesneleştiren tarihe ilişkin ikna edici çözümlemeler yapmak suretiyle başlatılabilir. İslam’ı tarihin dışına sürerek, onu vicd...
%26 26,00 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
Peygamberlere indirilen vahyi okumayı önemsemeyen ve tamamen pozitif bilimlerde ifadesini bulan okuma türüne yoğunlaşan bir kimse, Allah’la alakasını kaybetmiş ve gayb konusundan habersiz kalmış demek...
%26 16,00 ₺ 11,84 ₺
0 kişi
Düşünce tarihi boyunca, Tanrı kavramı ve inancı etrafında insanoğlunun yaptığı teorik tartışmalar ve hatta fiili kavgaların, günümüzde de gözlemlediğimiz gibi-, insanoğlunun gündeminden hiç düşmediği...
%26 37,00 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
"...Gelin, Tanrı'nın zatına dair bizi şimdiye kadar kördüğümün ötesine götürmemiş eski sorularımızı terk edelim. İnsana, insanın görev ve sorumluluklarına dönelim. Zaten bu görev ve sorumluluklar, Tan...
%26 48,00 ₺ 35,52 ₺
0 kişi
Daha önce Türkçede de yayınlanan Müslüman Psikologların Çıkmazı adlı çalışmasıyla psikolojide yeni ve değişik bir ufuk açan Malik Bedri, elinizdeki kitabıyla, bir Müslüman psikolog olarak düşünme/tefe...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Çağımızın önemli düşünürlerinden İsmail Raci Faruki, ülkemizde daha çok "Bilginin İslamileştirilmesi" projesiyle tanınıyor. Özgün düşünce tarzını bu eserine de yansıtan Faruki, İslam’ı sadece bir inan...
%26 16,00 ₺ 11,84 ₺
0 kişi
Bu kitap tarihin çözülmemiş en büyük sırlarından birinin  alışılmamış bir incelemesidir. İsa kimdi ya da ne idi? İnciller bu sorulara doğrudan cevaplar vermez; hem bizim için kaydedilmiş şekliyle İsa'...
%26 39,00 ₺ 28,86 ₺
0 kişi
Dinden dönme bireyin kendi kişisel tercih ve görüşünün açıklaması olarak mı tanımlanmalı, yoksa topluma ve toplumun kolektif haklarına bir saldırı eylemi olarak mı görülmelidir? Dinden dönme eylemleri...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Tunuslu fakir bir gencin yaktığı demokrasi ve özgürlük meşalesi, kartondan kaleleri, kağıttan aslanları, mumdan heykelleri bir anda yıktı, yaktı kül etti. Bu, yalnızca bir Arap Baharı değildi. Salt bi...
%26 37,00 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan söyleşiler 2007'den itibaren tarafıma yöneltilen sorulara verdiğim cevaplardan oluşuyor. Akademik, bürokratik ve entelektüel ilgilerimle kesişerek çeşitlenen bu söyleşiler bir anla...
%26 48,00 ₺ 35,52 ₺
0 kişi
Klasik ve en sade ifadesiyle tevhid, “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” ifadesine sağlam bir şekilde inanmak ve tanıklık etmektir. Olumsuz gibi görünen ve bir fikri kısaca özlü bir şekilde söylemeni...
%26 34,00 ₺ 25,16 ₺
0 kişi
Akıntısına kapıldığımız bir nehir ya da açılmamız için önümüzde bekleyen engin bir okyanus… Zamanın akışını nasıl kabul ederseniz edin “gelecek” önünüzde sizi bekleyen bir muamma olarak duruyor. Bir b...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Yakaza halindeyiz sanki. İki arada bir derede kaldığımız kesin. Merak edenler olabilir, yakaza, içinde pek çok derinlikli anlamları barındıran istisnai vakit, uykuyla uyanıklık arasında bir an, belki...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Yüksek dini ilimlerin öğretildiği mekanlar olarak mescitler/ camiler ve hanlar ile ilkokul seviyesinde hizmet veren mektepler ve küttablar dışında dini ilimlerden ayrı olarak tıp, astronomi gibi iliml...
%26 68,00 ₺ 50,32 ₺
0 kişi
“Neden Osmanlı düşüncesi çalışıyoruz?” sorusuyla başlamak istiyorum. Biliyoruz ki Türkiye’de Osmanlı`nın ilmî birikimiyle -sebepleri ne olursa olsun- bir türlü aşamadığımız düşünsel bir kopukluk var....
%26 77,00 ₺ 56,98 ₺
0 kişi
Siyaset düşüncesinin farklı boyutlarıyla ele alındığı siyaset edebiyatı türlerinden biri olan siyasetnameler, daha çok adalet kavramı etrafında şekillenen eserlerdir. Başta devlet başkanı olmak üzere,...
%26 85,00 ₺ 62,90 ₺
0 kişi
İslam dünyası toplumları yüzyıllardır aldıkları, hâlen ısrarla almaya devam ettikleri dinî ve politik popülizm uyuşturucuları ile yüzleşerek gerçeğe uyanma mücadelesi vermedikleri için modern tarihin...
%26 26,00 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
Bu gruplardan her biri farklı bir düşünce ve otorite çizgisini temsil etmekte olup, diğer gruplarla rekabet hâlindedir. Hepsi de taraftar kazanmak için birbirleriyle yarışırlar. Dolayısıyla, arayış iç...
%26 55,00 ₺ 40,70 ₺
0 kişi
Osmanlı’da Siyaset ve Diplomasi Sosyal ve kültürel tarih yazımındaki büyük parlamalara rağmen siyasi tarih yazımının önemini devam ettirmesi oldukça doğaldır. Çünkü toplumsal ve kişisel hayat renklen...
%26 43,00 ₺ 31,82 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Recep Şentürk, Direnen Meâl: Akif’in Kur’an Meâli’nin Tarihi ve Tahlili. Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Mehmet Akif’in Yazmış Olduğu Mealin Sessiz Muhafızı: Mustafa Runyun. Brett Wilson, Meh...
%26 41,00 ₺ 30,34 ₺