Mana Yayınları Kitapları

0 kişi
Tunus Nahda Hareketi’nin lideri Raşit Gannuşi’nin "Laiklik ve Sivil Toplum Üzerine" adlı kitabının müsveddesini okuduğumdan dolayı şu günlerde mutluyum. Çünkü ben, bu çağda kültürel özgünlükten ve çağ...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Ebu Müslim (El-Havlani) Muaviye bin (Ebi Süfyan)’ın huzuruna girer ve oradaki insanların arasında ayakta durarak, "Esselamu aleyke ey ecir!" der. Orada bulunanlar "Yavaş ol!" derler. Bunun üzerine Mua...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Kendini yeterli ve dolu görme, susturma ve azarlama kültürü ise ölümün bizzat kendisidir. Bilmenin getirdiği endişe, bilmemenin verdiği rahatlıktan daha hayırlıdır."Selefi" olsun, "halefi" olsun, ümme...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Dogmatizme meydan vermemek ve zihinsel esaretin pençesine düşmemek için. Sorgulamalı insan yaşam boyu: bildiklerini ve bilmediklerini. Denetime açık tutmalı tüm önbilgilerini ve davranışlarını. Gözden...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Dünyanın birçok ülkesinde Yahudi varlığı etkin ve aynı zamanda merak konusudur da. Bir taş atımlık mesafedeki komşumuz İran ve içerisinde yaşayan Yahudi azınlığın tarihini en çok bilmesi ve araştırmas...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, çağdaş İslam siyaset düşüncesinin en temel eserlerinden sayılır. Özgürlük değerlerinin kökleşmesi, insana saygı ve insan haklarını yüceltmek suretiyle diyalogu kolaylaştırmaya katkıda bulunm...
%23 60,00 ₺ 46,20 ₺
0 kişi
Toplum halinde yaşayan insanların karmaşık sosyal bağlarının olduğunu düşündüğümüzde toplumu sadece belirli konularda incelemenin olayın bütününü görmeye engel olacağını da belirtmek gerekiri. Birey,...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Sürûş’un vahiy ile ilgili son görüşlerini içeren altı makalenin okuyucuya sunulmasından sonra bu serinin devamı niteliğindeki ikinci kitapta, nebevi rüyalar nazariyesi çerçevesinde yazılan eleştiri ma...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Suriyeli yazar Mustafa Halife’nin bu romanı, Hristiyan bir Arap vatandaşının hikayesini anlatıyor. Eğitim için gittiği Fransa’dan altı yıl sonra ülkesine döndüğünde; havaalanında, Müslüman Kardeşler Ö...
%23 28,00 ₺ 21,56 ₺
0 kişi
Çalışmalarını İslâm-Arap entelektüel tarihi üstünde yoğunlaştırmış bulunan Muhammed Âbid el-Câbirî’nin bu eseri, İslâm-Arap siyasî düşüncesinin sosyal-siyasal olayları değerlendirme ve gerçekleştirme...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Kehf Suresi Işığında Islah’ın ve Değişimin Yöntemi Üzerine Uygulamalı Temel Bir AraştırmaBu kitap Kehf suresi ayetlerinin tefsiri değil, yöntemsel bir derinlik arayışıdır. Araştırmanın sonuçları:1- İs...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan yazılar Arap dünyasında "seksenlerin tartışması" olarak bilinen ve değişik kesimlerde oldukça geniş yankılar uyandırmış olan bir tartışmadan derlenmiştir. Mısır’lı düşünür Hasan Ha...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Yetmişli yılların başından beri Arap-İslam kültürüne muazzam eserler kazandırarak oldukça önemli katkı yapan büyük mütefekkir (Merhum) Muhammed Abid el-CABİRİ, bu mümtaz eseri ile uzun yıllardır sürdü...
%23 90,00 ₺ 69,30 ₺
0 kişi
İslam dünyasındaki nahoş manzara, sorunların fıkhi uygulama ve bunlardan doğan problemlerden öte Allah ve vahiy tasavvuru gibi daha temel konularda yeniden düşünmenin ciddiyetini ortaya koyar nitelikt...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
“Arap Aklının Eleştirisi” serisinin ikincisi olan bu kitapta Cabiri; Arap-İslam kültüründeki bilgi sistemini  Beyân, Burhân ve İrfân olarak tasnif etmiş  ve yıllar sonra da tercih ettiği bu yapısal ta...
%23 80,00 ₺ 61,60 ₺
0 kişi
Yeryüzü bugünkünden daha zor günler yaşadı. Fakat her seferinde insanlığa bir gelecek ufku çizecek düşünürleri olmuştu. Bugün yok. İslam alemi bugünkünden daha büyük buhranlar yaşadı. Fakat deizm tart...
%23 42,00 ₺ 32,34 ₺
0 kişi
Din algısının şekillenmesine katkıda bulunan ve onu besleyen önemli araçlardan biri tarihtir. Tarih üzerinden algı oluşturulabileceği gibi tarihin benimsenen görüş ve kanaatlere göre yeniden okumaya t...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Basra Körfezi, İran Körfezi, Arap Körfezi… Farklı aktörler tarafından farklı adlandırılan ve bulunduğu coğrafya gereği her dönem sıcak olan Körfez’de sular, son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar ıs...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Bu kitap İslam Tarihinden bir kesittir. Farklı fikirlerinden dolayı katledilenlerden sadece bir kısmıdır. Bu bağlamda kitapta; halifeye payanda olmadığı için hapiste işkence altında katledilen Ebu Han...
%23 32,00 ₺ 24,64 ₺
0 kişi
Bu kitap, “Arap-İslam kültür tarihinin incelenmesine bir başlangıç ve yine “Arap-İslam Aklı’nın tabiatının ve işleyiş mekanizmalarının incelenmesine bir giriş teşkil etmesi arzusuyla yazılmıştır. Başl...
%23 50,00 ₺ 38,50 ₺