Marifet Yayınları Kitapları

0 kişi
Dört kitaptan müteşekkil Osmanlıca Serisi´ne aid:- Birinci Kitab: Osmanlıca Rehberi´dir ki, kaide bildirmeksizin en geç bir ay içinde Osmanlıcanın okunuşunu ve verilmiş misallere aid kelimelerin yazıl...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Dört kitaptan müteşekkil Osmanlıca Serisi'ne aid:- Birinci Kitab: Osmanlıca Rehberi'dir ki, kaide bildirmeksizin en geç bir ay içinde Osmanlıcanın okunuşunu ve verilmiş misallere aid kelimelerin yazıl...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser bu zarûrî ve fevkalâde mühim tesbitten hareketle İtikad'da ve Amel'de Doğru Mezhepler ve Gerçek Tarikatler başlığı altında iki ana bölümden oluşmaktadır.Mezhepler bölümünde Eş'arîlik,...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Yirminci yüzyılın büyük mutasavvıflarından biri olduğuna inandığım Ahmed Hilmî Ertem (k.s.) Hazretleriyle tanışma şerefine erişemedim. Ancak, kayınpederim Mehmed Bahar ve merhum Ahmed Zeki Tekin Bey'i...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Nâmütenâhi hamd Allâh-u Azimüş'Şan'a, salât ve selâm yüce Resûline, âl, ashâb ve bütün mü'minler üzerine olsun.Değerli okuyucu; İbn el-Hakîm es-Semerkandî el-Mâturidî (r.a)'in eseri olan bu kitap, İmâ...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
"Bunlar sohbet değil ilm-i ledündür. Sohbetlerimiz insan nedir vazifesi nedir ne olur bunlar izah eder. Veli kulların kelamı harf değil canlı insandır. Dirinin sözü diridir Ya Hu. Hakikatler insanın a...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bir İlaç Gibi..! imkanları olan için önemsiz bir para, birçok kimse için son derece hayati bir anlam ifade eder. Çok cüzi imkanları elde edemediklerinden dolayı bunalıma girenler, büyük sıkıntıya düşe...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Hâce Hafız Osman Bedrüddîn-i Erzurûmi (k.s. Hazretleri, dünyayı şereflendirdikleri devrede, Allah'a tekarrub ve vuslat'a tâlib olan nice kulları, müstesna sohbet ve irşad'larıyla gayelerine ulaştıran...
%20 80,00 ₺ 64,00 ₺
0 kişi
"Bunlar sohbet değil ilm-i ledündür. Sohbetlerimiz insan nedir, vazifesi nedir, ne olur, bunları izah eder. Velî kulların kelâmı harf değil, canlı insandır. Dirinin sözü diridir Yâ Hû. Hakikatler, ins...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu eser; Aruz Vezni'nin dayandığı ana fikri anlatan, Aruz ile klasik Türk musikisinin münasebetlerini gösteren, bütün Aruz Vezni ve Bahirleri'nin şematik izahını ve tatbikini edebiyat kitaplarından ör...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Dinler tarihi araştırmalarından anlaşıldığına göre, dinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayıp da eski inanç ve dinlerden canlandırılıp ortaya çıkan inançlar, İslam dini için her dönemde toplumsal bir bul...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Yegane gerçek sevgili'nin sayısız tecellileri ve o tecellilerin sonsuz güzel isimleri var; Esma-ı Hüsna o sayısız ve sonsuz güzel isimlerden 99 tanesi varki.. Başka...Çünki, O Gerçek Sevgili'nin sevgi...
%20 108,00 ₺ 86,40 ₺
0 kişi
Bunlar sohbet değil ilm-i ledündür. Sohbetlerimiz insan nedir, vazifesi nedir, ne olur, bunlar izah eder. Veli kulların kelamı harf değil, canlı insandır. Dirinin sözü diridir Ya Hu. Hakikatler, insan...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kıbrısta Türklük ve Müslümanlık kimliğinin şahsiyet bulma mücadelisinde menfi ve müspet en etkin iki odak: Fikri bir uğraş içeresinde bulunan güçlü dimağlar, dağlara çıkıp mağralara saklanark bu uğraş...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Hâce Hafız Osman Bedrüddîn-i Erzurûmi (k.s. Hazretleri, dünyayı şereflendirdikleri devrede, Allah'a tekarrub ve vuslat'a tâlib olan nice kulları, müstesna sohbet ve irşad'larıyla gayelerine ulaştıran...
%20 120,00 ₺ 96,00 ₺
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Allah’ın hükmü, ancak kesin vahyin olması ve sadık Peygamber (s.a.v.)’in onu haber vermesiyle öğrenilebilir. Durum böyle olunca insan mantığı Allah’ın emrine teslim olmayı gerektirir. Çünkü insan, All...
%20 55,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın birliğini ifade eden birçok ayet vardır. Müslümanların, hayatlarında en çok tekrar ettikleri söz kelime-i tevhiddir.Lâ ilâhe illallah Müslümanların bayrağıdır.Lâ ilâhe illal...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺