Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları Kitapları

0 kişi
Türkiyede uzun yillardır görülen çarpik yapilaşmanın ve kentlesmenin olumsuz etkllerinin Onlenmeesi amacıyla kentsel dönüşüm politikaları olusturulması elzem hale gelmls olup, bu doğrultuda bazı yasal...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, günümüz dünyasında kent ve kentsel yaşantı konusunda bütünsel bir yaklaşıma, çok boyutlu bir kavrayış ve farkındalığa mütevazı bir katkı sağlamak adına Se...
%25 140,00 ₺ 105,00 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Mimar Sinan’ın izinde Marmara Bölgesi’ni mercek altına alan kapsamlı bir çalışma yürüterek zamana meydan okuyan, kaybettiğimiz ve yok olma riskiyle karşı...
%25 200,00 ₺ 150,00 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları’ndan çıkan ve altı bölüm-den oluşan, “Uygulama Sonuçlarıyla Yeni Büyükşehir Belediye Modeli: Tekirdağ Örneği” adlı kitap; yöneticilerin, politikacıların, ö...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Akıllı Belediyecilik Zirvesi Bildirileri, Türkiye’nin akıllı şehir vizyonunun gelişimine yardımcı olabilmek, siber güvenliğin, kişisel verilerin korun-masının ve millileşmenin önemine vurgu yapabilmek...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Mikdat Kadıoğlu’nun, doğanın bir parçası olan sellerin, kentler üzerindeki etkisini ve yönetimini ele aldığı “Kent Selleri Yönetim ve Kontrol Rehberi” kitabı, yerel yönetimlere ve onlara mühendislik h...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, şehrin sahip olduğu yönetim sistemi, ekonomik gücü, merkezi-yerel yönetim ilişkilerini belirleyen poli-tikalara ilişkin kapsamlı analizleri barındıran ve...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Organizasyonlarda örtük ve açık şekilde var olan bilgi, günümüzde entelektüel sermaye olarak temel işletme girdilerinden biridir. İşletmeler ürünlerine bilgiyi katabildiklerinde katma değer oluşturmak...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, MBB tarafından gerçekleştirilen Kebikeç Seminerleri başlıklı konuşma serisi “Kitap ve Kütüphane Üzerine Konuşmalar” adıyla yayınladı. İçeriği, Dünya Kütüp...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İbn Haldun’un yedi bölümden meydana gelen dünya tarihi niteliğindeki Kitabu’l-İber’e giriş olarak yazdığı Mukaddime isimli eserini iki cilt halinde ve mod...
%25 145,00 ₺ 108,75 ₺
0 kişi
Bu kitabın ele aldığı konular 15. yüzyılın ortalarından Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanmaktadır. İstanbul 2600 yıllık yakın tarihinde her zaman dünyanın önemli şehirlerinden biri oldu. Yunan kol...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Yerel yönetimlerde çalışan 657 sayılı Kanun'a tabi personele uygulanan disiplin cezaları genel olarak devlet memurlarına uygulanan disiplin cezaları gibidir. Ancak gerek disiplin amirlerinin belirlenm...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu rehber kitap, Marmara Belediyeler Birliğinin belediyelere yönelik el kitapları serisi kapsamında hazırlanmıştır. Belediye organlarının kapasitesinin geliştirilmesine destek sağlamak için etkin mecl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından 2017 yılında yayımlanan Belediye ve İl Özel İdarelerince Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kitabı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ge...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte bakanlıkların ve diğer merkezi yönetim birimlerinin teşkilatlarında yapılan düzenlemeleri anlatan...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
1912-1913 yıllarında yaşanan Balkan Savaşı sonucu bakımından yalnız Türk tarihini değil, dünya tarihi de etkileyen önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devletine bağlı olan...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluşundaki motivasyon kaynağı olan Marmara Denizi hassasiyeti 40 yılı aşkın bir süredir artarak devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara ek olarak, Marmara...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Toplum hayatının devamı ve düzeni ıçin uyulması gereken çeşitli kural ve kaideler bulunmaktadır. Bu kuralların başta hukuk olmak üzere dini, kültürel. örfi ve ahlaki gibi birçok çeşidi bulunmaktadır....
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Göçmen Çocuk için Bir Şehir; şehirlerin, göçmen çocuklarla ilişkisi bağlamında ele alındığı 2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi çıktılarını sunuyor. 2. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi, g...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺