Maya Akademi Yayınları Kitapları

0 kişi
Araştırmacılar çok sayıda bağımlı ve bağımsız değişkenden oluşan veri setlerini belirlenen problem durumlarına göre analiz edebilmek için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden yararlanmaktadırlar....
%16 50,06 ₺ 42,05 ₺
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Eser iki ayrı kitap ve bölümlerden oluşmaktadır. Birinci kitapta, sulh ceza, AYM, AİHM ve BM e başvuru usul ve kuralları ile OHAL hukuku ile ilgili önemli ilkeler, içtihatlar yer alacak. İkinci kita...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
0 kişi
Bir kişinin masum ya da suçlu olduğunu bağımsız ve tarafsız mahkemeler tespit eder. Mahkemeler bu konuda bilerek ya da bilmeyerek bir hata yapar ya da iktidarın kılıcını tepesinde hissederek ve bundan...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
%16 23,06 ₺ 19,37 ₺
0 kişi
Elinizde duran kitap, her ne kadar "İstiklâl Savaşı'nda Din Faktörü ve Din Adamlarının Rolü" gibi özel ve spesifik bir konuya ayrılmış gibi görülse de, kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ayrıca onun din...
%16 15,74 ₺ 13,22 ₺
0 kişi
"Okumak ve yazmak", insan için yaşamsal değer taşıyan "bilme ve bildirmenin" temel yapı taşlarıdır. İnsan bilmek ister, hayatı, dağı, taşı, canlı cansız, somut soyut, doğru yanlış, güzel çirkin her şe...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Tatlı kuşumla çıktığımız resim yapma, yıldızları sayma ve yaşadığımız duygusal yolculuğun uzun, kısa, çıkmaz, dar yollarında yaptığımız bir küçük macera… - Zahide ÖZKUL
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺
0 kişi
Bir varmış, bir yokmuş. Yıllar önce güneşin pırıl pırıl doğduğu çeşit çeşit ağaçların, bitkilerin, hayvanların olduğu bir Sevgi Ormanı varmış. Bu ormandaki bazı ağaçlar o kadar büyükmüş ki dalları yıl...
%16 4,63 ₺ 3,89 ₺