Maya Akademi Yayınları Kitapları

0 kişi
Bu kitapta, herhangi bir insanın ve özellikle bir sınıf öğretmeninin günümüzde ihtiyaç duyacağı matematiksel bilgiyi ve matematiksel düşünmeyi en temel düzeyde, gerçekçi ortamlarda, kavramsal bir yakl...
%16 18,51 ₺ 15,55 ₺
0 kişi
Araştırmacılar çok sayıda bağımlı ve bağımsız değişkenden oluşan veri setlerini belirlenen problem durumlarına göre analiz edebilmek için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden yararlanmaktadırlar....
%16 50,06 ₺ 42,05 ₺
0 kişi
İki editör tarafından yayına hazırlanan bu kitap; özel eğitim kategorisinde olan öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli öğrencilerin tanıtımını, özelliklerini, tanılanmasını, öğretim yöntem tekniklerini, y...
%16 32,40 ₺ 27,22 ₺
0 kişi
Sivil toplum kavramı genel anlamıyla; aile, devlet, piyasa ve siyasi alan dışında hak ve sorumluluk sahibi yurttaşların gönüllü olarak yarattığı, sorunlarını çözmek ve çıkarlarını korumak amacıyla kam...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Bu kitapta da ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklarla çalışırken öncelik verdiği günlük yaşam becerilerinin öğretimine ilişkin bilgiler, alanda etkili ve verimli öğretim yöntemi olarak bilinen ve ara...
%16 29,90 ₺ 25,12 ₺
0 kişi
Bu kitapta herhangi bir insanın ve özellikle bir sınıf öğretmenin günümüzde ihtiyaç duyacağı matematiksel bilgiyi ve düşünceyi en temel düzeyde, gerçekçi ortamlarda, kavramsal bir yaklaşımla ele almay...
%16 18,40 ₺ 15,46 ₺
0 kişi
Kadın muhtarların hikayeleri bir kitapta toplandı Cam tavanları kıran kadınlar Avukat Oya Tekin’in, “Yerel Yönetimde Kadın Mücadelesi- Cam Tavanları Kırıyoruz” başlıklı kitabı, raflardaki yerini ald...
%16 22,90 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
Bir kişinin masum ya da suçlu olduğunu bağımsız ve tarafsız mahkemeler tespit eder. Mahkemeler bu konuda bilerek ya da bilmeyerek bir hata yapar ya da iktidarın kılıcını tepesinde hissederek ve bundan...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
0 kişi
Her geçen gün artan kaygıların sınava nasıl yansıdığını çok iyi bilmek gerekir. Sınav sadece bir defa olup biten bir süreç değildir. Yazılıdan sözlüye hayatımızın birçok alanında insanlar hep seçilme...
%16 22,90 ₺ 19,24 ₺
0 kişi
Öğrenim hayatımızda Fen Bilgisi dersleri daima zor veya "karmaşık" olagelmiştir. Bu duruma yol açan sebeplerin başında, hiç kuşkusuz, bu derslerin teorik boyutunun ön planda tutulması gelmektedir. Pra...
%16 32,40 ₺ 27,22 ₺
0 kişi
Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri–I kitabı, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat programı sınırları içerisinde yoğunluk kazanan performans ve proje ödevlerinin ö...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri-2 kitabı, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat programı sınırları içerisinde yoğunluk kazanan performans ve proje ödevlerinin öğ...
%16 23,15 ₺ 19,45 ₺
0 kişi
Öğretmenlik mesleğinin yasal temelleri incelendiğinde eğitim-öğretim hizmetlerinin öğretmenlik mesleğinin en önemli görevleri arasında yer aldığı görülmektedir. İstendik davranış değiştirme süreci ola...
%16 29,90 ₺ 25,12 ₺
0 kişi
Elinizde duran kitap, her ne kadar "İstiklâl Savaşı'nda Din Faktörü ve Din Adamlarının Rolü" gibi özel ve spesifik bir konuya ayrılmış gibi görülse de, kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ayrıca onun din...
%16 15,74 ₺ 13,22 ₺
0 kişi
"Okumak ve yazmak", insan için yaşamsal değer taşıyan "bilme ve bildirmenin" temel yapı taşlarıdır. İnsan bilmek ister, hayatı, dağı, taşı, canlı cansız, somut soyut, doğru yanlış, güzel çirkin her şe...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Tatlı kuşumla çıktığımız resim yapma, yıldızları sayma ve yaşadığımız duygusal yolculuğun uzun, kısa, çıkmaz, dar yollarında yaptığımız bir küçük macera… - Zahide ÖZKUL
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺
0 kişi
Bir varmış, bir yokmuş. Yıllar önce güneşin pırıl pırıl doğduğu çeşit çeşit ağaçların, bitkilerin, hayvanların olduğu bir Sevgi Ormanı varmış. Bu ormandaki bazı ağaçlar o kadar büyükmüş ki dalları yıl...
%16 4,63 ₺ 3,89 ₺
0 kişi
Türk kültürünün yüzyıllardır süre gelen güçlü bir sözlü anlatım geleneğine sahip olduğu ve bu sözlü anlatım geleneği içinde insanlar tarafından paylaşılan çok güçlü ve zengin eserlerin (masallar, dest...
%16 9,26 ₺ 7,78 ₺
0 kişi
Bilimsel araştırmalar sistematik olarak planlı, toplama, derleme, tarama ve analiz etme sürecini kapsar. Bilimsel, sanatsal nitelik taşıyan bilgi ve belgelerin taranması, derlenmesi, sınıflandırılması...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺
0 kişi
Yapılaşma Teorisinin zorluğu sosyolojide yaygın olarak kullanılan kavram ve terimlerin çoğunluğunun yerinden sökülüp yeniden yerleştirilmesinin getirdiği bağlamsal durumlardır. Giddens yaygın kullanım...
%16 18,40 ₺ 15,46 ₺