Medine Yayınları Kitapları

0 kişi
"Bu dünyada müminin başına gelen musibetler, düşmanlarının hamleleri, zulümleri ve ezaları çoğu kez gerekli bir şeydir. Ondan kaçınmak mümkün değildir. Bunlar şiddetli soğuk, şiddetli sıcak, hastalıkl...
%45 18,00 ₺ 9,90 ₺
0 kişi
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:"Kullarım üzerinde senin hiçbir saltanatın olamaz." Kulun üzerinde yüce sultanın kulluk damgası olduğu zaman, zayıf, hasis ve alçak şeytan ona musallat olamaz, gizli vey...
%45 15,00 ₺ 8,25 ₺
1 kişi
Ey evladım! Allah’ın nimetlerini itiraf etmediğin sürece kurulman imkansızdır. Nimetleri itiraf seni tevhide gark eder, daha sonratevhitte fani olursun ve ondan başkasını görmezsin. Allah’tan şikayetç...
%45 45,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Ey evladım! Allah’ın nimetlerini itiraf etmediğin sürece kurulman imkansızdır. Nimetleri itiraf seni tevhide gark eder, daha sonratevhitte fani olursun ve ondan başkasını görmezsin. Allah’tan şikayetç...
%45 70,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Sadece dini gün ve gecelerde değil.Sadece cenazede veya doğumda da değil.Her daim okunması, okutulması gereken surelerYasin - Tebareke - Amme - Fetih - Rahman - Vakıa - Kehf - Secde - Cuma - Kıyamet v...
%45 12,00 ₺ 6,60 ₺
0 kişi
Sadece dini gün ve gecelerde değil.Sadece cenazede veya doğumda da değil.Her daim okunması, okutulması gereken surelerYasin - Tebareke - Amme - Fetih - Rahman - Vakıa - Kehf - Secde - Cuma - Kıyamet v...
%45 9,00 ₺ 4,95 ₺
0 kişi
Ebülleys-i Semerkandi hazretleri bu eserinde buyuruyor ki:"Allah Teala'nın rızası için değil başka niyetlerle amel işleyen kimsesin ameli, yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O kims...
%45 85,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Eş-Şeyh Abdülkadir GeylaniEl Fethu'r Rabbani Alemlerin Anahtarı - İrşad dersleriTercüme: Kazım Ağcakaya Heva'nın üzerine bin. Onu serbest bırakma. Eğer serbest bırakırsan o senin üzerine biner. Şeytan...
%45 90,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Tenbihü'l-Gafilin adlı bu eser asırlardır İslam dünyasında en çok okunan ve istifade edilen eserler arsında yer almaktadır.Bu eser, ahlak, irşat ve nasihat konularını içermesinin yanı sıra fıkıh, ilmi...
%45 100,00 ₺ 55,00 ₺
0 kişi
Kardeşim! Sana Allah'a karşı takva sahibi olmanı ve O'nun Rasulü sünnetine tabi olamını tavsiye ederim.İlim dünyada şeref ahirette ise izzettir.İki lafız varki onlar dine zarar verir: Vahdet-i vücud i...
%45 20,00 ₺ 11,00 ₺
0 kişi
Allahu Teâlâ Onlardan Razı Olsun.En yüce parlak övünç, hamd, sayısız sena ve methe zeval bulmayan o kadiri mutlaka layıktır. O üstündür. Dinin dört seçkin erkânı (r.anhum) ve Rasulullah (s.a.v.) Efend...
%45 75,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Yüce Allah bazı vakitleri diğer bazı vakitlerden üstün kılarak kullarının af ve mağfirete koşmaları için vesileler kılmıştır. Bu önemli vakitlerin şuurunda olarak yapılacak ibadetlere verilecek mükafa...
%45 15,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
İnsanlarla söz muhabbeti yapmaktan ve halk tarafından kabul görmekten sakın. Çünkü bu sana fayda değil zarar verir. Sonucundan emin olmadıkça ve Allah (cc) tarafından kalbine kesin bir bilgi gelmedikç...
%45 15,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Tasavvuf hakka karşı doğru olmak, halka karşı da güze ahlak sahibi olmaktır. Mutasavvıf ve sufi arasındaki fark da şöyledir: Mutasavvıf yeni başlamıştır, sufi işin sonuna varmıştır Yolu tamamlamış ve...
%45 15,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Abdulkadir Geylanî rahmetullahi aleyh şöyle cevap verdi:- Dünyanın erbabının ve bağımlısının eline nasıl geçtiğine bak. Dünya o insanları nasıl aldatıyor, oyalıyor peşinden koşturarak onları bir derec...
%45 15,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Ebülleys-i Semerkandi hazretleri bu eserinde buyuruyor ki: "Allah Teala'nın rızası için değil başka niyetlerle amel işleyen kimsesin ameli, yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O ki...
%45 65,00 ₺ 35,75 ₺
0 kişi
Ey Cemaat!Allah Teâlâ'yı tanıyın, O'nu tanımamazlık yapmayın. Ona itaat edin, isyan etmeyin. O'nun emirlerine uyun muhalefet etmeyin. O'nun hakkınızda takdir ettiğine rıza gösterin.
%45 12,00 ₺ 6,60 ₺
0 kişi
Allah (cc) şöyle buyurmuştur:"Ey mü'minler! Hep birden, Allah'a tevbe edin" Allah Teala bu Ayet-i kerime ile bütün herkese tevbe etmeleri için çağrıda bulunmaktadır. Şu bilinmelidir ki: Günahlar, masi...
%45 15,00 ₺ 8,25 ₺
0 kişi
Ölüm anında melekler görünerek herkese varacağı makamını bildirir. Dünyada yaşarken iman edip Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titizlik gösterenlerin ölümleri kolay olacak ve ölüm mele...
%45 30,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Ölümle zalimlerin boynunu koparan, kisraların belini kıran, kayserlerin emellerini umutlarını kısaltan Allah'a hamdolsun! Onların Kalpleri, ölümün anılmasından sürekli olarak nefret ederler. Ta ki hak...
%45 20,00 ₺ 11,00 ₺