Medyay Kitabevi Kitapları

0 kişi
Bu eser 'Mühendislik Mekaniği: Dinamik' isimli ana kitabın problemlerinin çözümünden oluşmaktadır. Bu yeni baskı da problem çözümlerinin ayrıntıları verilerek kullanıcının çözümleri daha da kolay anla...
%4 47,00 ₺ 45,12 ₺
0 kişi
Mikroskop ve magnifikasyonla ameliyatların yapılmaya başlanması ve mikrocerrahi tekniğinin cerrahide kullanılması EL Cerrahisi’ni 1970’lerden itibaren popüler hale getirdi. İlk Dünya El Cerrahisi Kong...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Sığırlarda Topallık ve Ayak hastalıkları-Tanı,Sağaltım Teknikleri ve Olgu Atlası ile ilk baskısı 2014 yılında çıkmış olan bu kitabın, revize edilerek yeni baskısı yapılmıştır. Sığır ve ayak sağlığının...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Bu kitap; tıp öğrencilerine ve nöroşirürji uzmanlık öğrencilerine nöroşirürji eğitim-lerine başlangıç olması amacı ile hazırlanmıştır. Nöroşirürji eğitimlerinde ne okuya-caklarını sorgulayan öğrencile...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
İşitme engelliler konusu ve işaret dili ile tanışmam tamamen tesadüf üzere olmuştur. İşitme engelliler okulunda göreve başladığım 2010 yılından bu yana başımdan geçen ilginç olaylar, gözlemlerim ve öğ...
%4 40,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Dünyada her on saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve bizler belki yalnızca bir saniye üzüldükten sonrahuzurlu yaşantılarımıza geri dönüyoruz.Dünyada adaleti sağlamanın mümkün olmadığına inanan diğer p...
%4 28,00 ₺ 26,88 ₺
0 kişi
Sığırlardan beklenen düzeyde hayvansal ürün elde edilebilmesinin en önemli koşullardan birisi optimal düzeyde beslenmelerine bağlıdır. Bunu sağlamak için öncelikle hayvanların sindirim fizyolojilerini...
%4 80,00 ₺ 76,80 ₺
0 kişi
Günümüz dünyasında uluslararası iktisadi ilişkilerin talep ve arz edenlerin sürüklemesi sonucu, kendi mekanizmaları içinde gelişen ilişkiler olmaktan çıkarak başlı başına yönetim sorunu doğuran ilişki...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi genel anlamda Zootekni Bilim Dalında, özelde ise Hayvan Besleme Bilim alanında dünyada ve ülkemizde çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Hayvan Besleme Bilimi alanında gerçek...
%4 85,00 ₺ 81,60 ₺
0 kişi
Viroloji bilimi baş döndürücü bir hızla genişlemeye devam etmektedir. Bu alandaki gelişmelerin okuyuculara uygun bir dille aktarılması kadar, güncel bilgilerin Türkçe olarak bilim ve eğitim camiamıza...
%4 55,00 ₺ 52,80 ₺
0 kişi
Türkiye'de koruma konusunda yasal yönetsel yaklaşımlar' başlıklı bu kitabın içeriğinde korumanın yasal yönetsel boyutları ele alınmaktadır. Türkiye'de ya-şanan korumacılıkla ilgili sürecin özellikle 1...
%4 27,50 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Bu kitabın içeriği, temel ve klinik araştırmalarla sürekli gelişmekte olan tıp biliminin güncel bilgi düzeyi çerçevesinde oluşturulmuştur. Editör ve yazarlar, kitabın hazırlandığı zaman diliminde, öze...
%4 60,00 ₺ 57,60 ₺
0 kişi
Ülkemizde doğum ve özellikle de sezaryen sayısının giderek artmakta olduğu bir ger-çektir. Doğum sayısının artmasının altında sosyal ve ekonomik özendirmeler başta olmak üzere başka etmenler de rol oy...
%4 110,00 ₺ 105,60 ₺
0 kişi
Cennetten çıkarıldıktan sonra eziyet, cefa, mutsuzluk ve huzursuzluk yaşayan insanoğlunun mutlak mutluluğa erişmesi ancak tekrardan cennete kavuşması ile mümkün olacaktır. Cennete ise tüm insanların u...
%4 25,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışma ilişkileri, yenilik ve değişikliklerin yaşandığı dinamik bir alandır. Dolayı-sıyla çalışma ilişkilerinin hukukunu düzenleyen bireysel ve toplu iş hukuku ku-ralları ile sosyal güvenlik hukuku k...
%4 45,83 ₺ 44,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Viroloji bilimi baş döndürücü bir hızla genişlemeye devam etmektedir. Bu alandaki gelişmelerin okuyuculara uygun bir dille aktarılması kadar, güncel bilgilerin Türkçe olarak bilim ve eğitim camiamıza...
%4 32,41 ₺ 31,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışma ilişkileri, yenilik ve değişikliklerin yaşandığı dinamik bir alandır. Dolayı-sıyla çalışma ilişkilerinin hukukunu düzenleyen bireysel ve toplu iş hukuku ku-ralları ile sosyal güvenlik hukuku k...
%4 45,83 ₺ 44,00 ₺