Mitos Boyut Yayınları Kitapları

0 kişi
Sivri Kafalılar ve Yuvarlak KafalılarYuvarlak Kafalılar ve Sivri Kafalılar
%22 60,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Rus komedi sanatının ‘baba’sı sayılan Gogol (1809-1852),kendinden sonraki tüm Rus yazar kuşağını etkilemiş bir sanatçıdır.Müfettiş, Çarlık Rusya’sının bürokratik düzeni ile soylular sınıfını acımasızc...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
“Gelişen, küreselleşen dünyada, halkın yaşamı, geçmişi ve bugününü öğrenmek beceri ister; bu beceri sahne sanatının aslında alfabesini oluşturmaktadır. İnsanların hareketlerini,  heyecanlarını, duygul...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Toplu Oyunları 2 - Kadın Oyunları / Sahici İnsanlar - Plastik Ölümler - Böyle Bir Aşk Masalı Mitos Boyut Yayınları
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"Cücenoğlu, Sabahattin Ali dosyasını bir kez daha açmakla, sadece büyük bir yazarımıza karşı insanca görevimizi yerine getirmekle kalmıyor, bir yurttaşlık görevini de yerine getiriyor."-Ataol Behramoğ...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Ben Anadolu, Anadolu toprağının mitolojik, tarihsel, toplumsal ve insani boyutlarını, bu coğrafyanın ayrılmaz parçası olan “Kadınlar” aracılığıyla Anlatıyor.Oyun, binlerce yıllık süreç içinde 92 Anado...
%22 45,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Hayaletler Sonatı, dışavurumcu fantastik, gerçeküstü ve grotesk yapısıyla insanoğlunu, karşısındakileri sonuna kadar sömüren, onları hiçe indirgemek için kanlarını emen bir toplumun bireyleri ve kurba...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İonn, Euripides’in mutlu sonla biten tragedyalarından biridir. İon, anne babasının kim olduğunu bilmediği için acı çeken bir delikanlıdır.Sonunda, zekâsı sayesinde gerçeğe ulaşmayı başarır. Oyun, tanr...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
19. yüzyıl başlarında yaşamış, çok genç, 24 yaşında ölmüş olan Georg Büchner, dünya tiyatro tarihinde önemli yer tutan üç oyunu ile (Diğer ikisi: Danton’un Ölümü ve Leonce ile Lena) 20. Yüzyılı belirl...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Alman Prof. Joachim Latacz'ın bu çalışması, Antik Yunan tragedyaları konusunda son dönem en yeni bilimsel araştırmalara dayanarak, aşağıdaki konularda, kolay anlaşılır, ama yoğun bir dille bilgi içerm...
%22 60,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
1976 doğumlu genç Alman yazan Kristof Magnusson’un ikinci oyunu olan Erkek Parkı, Almanya’da bir sezonda 16 farklı tiyatroda sahnelenmiştir. Alman Die Welt gazetesi bu oyun için şöyle yazıyor: "İlk di...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"Tiyatro Oyunları Sözlüğü" - Cilt 2 (Türk Tiyatrosu), "Tiyatro Oyunları Sözlüğü" - Cilt 1’i (Dünya Tiyatrosu) bütünleştiren ve Türkiye’de bu özellikte yayınlanan ilk tiyatro kitabıdır. Böylece, gerek...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Belçikalı oyun yazarı Paul Pourveur, bu oyunu ile dünya görüşünü, anlatmak istediklerini hiç alışık olmadığımız ve örneğini pek az gördüğümüz yer, zaman ve aksiyon içeren modern dramaturjiye karşı çık...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
HeraklesYunan mitolojisinin, gücün simgesi olarak kabul edilen, Roma mitolojisindeki Herkül ile özdeş tutulan, en popüler ve en ünlü kahramanıdır.Oyunda, Herakles'in başardığı olağanüstü mücadele ve z...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Fransa-Vichy kasabasında 2. Dünya Savaşı dönemi, yıl 1942. Kasaba Alman faşizminin yönetimindedir. Emniyet’te sokaktan toplanan bir grup adam sorgulanmayı beklemekte, ancak hiçbiri neyle suçlandıkları...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Antik Çağın ünlü tragedya yazarı Sofokles'in bu oyunu, yazarın sanatsal açıdan en yetkin eseridir. Filoktetes'te, kahramanlıkları, zekası ve başarıları ile tanınan Odüsseus'un, savaşı kazanmak için, M...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Genç Alman oyun yazarı David Gieselmann, Bay Kolpert'te, bir tiyatro ve sinema klasiği olan Alfred Hitchcock'un İp filminde hafif alayla karışık anlatılan olaya çılgın biçimde yaklaşıyor.Ralf-Sarah çi...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Fransız yazar Jean Genet, gerek yaşam biçimi, gerek yazdıkları ile bütün dünyada ilgi odağı olmuş bir sanatçı ve avangard-absürd tiyatronun önde gelen temsilcisidir. Toplumun, ezilen, sömürülen insanl...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"Hey, ben arkadaşınız Mikrop!Var mısınız pisçilik oynamaya? "Dikkat dikkat, oyunda Mikrop var!"Başlar mısınız başlayalım mı?Karagöz'ün tavuğunu kıştlayalım mı!" tekerlemesiyle komik memiş ve seyirci ç...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Güngör Dilmen’in, ilk Türk aktörü ve İlk Darülbedayi hocalarından Ahmet Fehim’in (1857-1930), yayınevimizin Kültür Dizisi içinde yayınlanmış olan Sahnede Elli Sene adlı anı kitabından yola çıkarak yaz...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺