Murathan Yayınevi Kitapları

Tükendi
0 kişi
İnternet Programcılığı 1
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap; turizm okullarında farklı isimlerle okutulmakta olan önbüro otomasyonlarından birisi olan Fidelio Suite 8 programının anlatımını içermektedir. Bu kitap sayesinde turizm eğitimi veren okulla...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler; Temel KavramlarKıtlık, Ekonomi Bilimi ve Kıtlık Sorununun ÇözümüEkonomilerdeli Temel SorunlarArz ve Talep EsnekliğiTüketici Dengesi AnaliziÜretici Dengesi AnaliziMonopol PiyasasıTam Reka...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Konu Başlıkları ( İçindekiler Tam Liste)İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları Ve Çevre İlişkileriİşletmenin Sınıflandırılmasıİşletmenin Kuruluş Çalışmalarıİşletmenin Büyüklüğü Ve Kapasiteİşletmenin Ku...
%10 21,76 ₺ 19,58 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap muhasebenin esaslarını öğrenmek amacıyla hazırlanmış bir başlangıç kitabıdır. Esas itibariyle fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaleme alınmıştır....
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Hukukun Temel KavramlarıHukukun SistemiHakkın Tanımı ve TürleriKişiler HukukuTüzel KişilikAile HukukuBorçlar HukukuEşya HukukuKamu Görevlileriİnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru Hakkı
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap ekonomi ile ilk kez tanışanlar için yazılmıştır. O yüzden iktisat konularının bilimsel ayrıntılarına girilmemiştir. Ama, ekonomi ile ilgili pek çok tanımlayıcı bilgiyi vermektedir. Kitap, me...
%10 15,74 ₺ 14,17 ₺
Tükendi
0 kişi
"Hukuku Temel Kavramları" adlı bu kitap özellikle Meslek Yüksek Okullarında öğrenim görmekte olan ve yarım dönem gibi kısa bir sürede hukukun temel kavramlarına ilişkin bilgileri öğrenmek zorunda olan...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap iktisadi konularla ilk defa tanışma durumunda olan öğrencileri için düzenlenmiştir. Konular ortaya konulurken pedagojik yaklaşıma uygun olarak basit ve yalın bir anlatım tarzı seçilmiş, başka...
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın amacı zor bir dersi kolay kılmaktır. İktisadi düşünceler tarihini hem öğrenci kolayca öğrensin ve sınıfını geçsin, hem de mezuniyetinden sonra girdiği mesleki yerleştirme sınavlarında mikro...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta daha üst düzüy web sayfaları oluşturmak için kullanılan PHP ve ASP.NET dilleri anlatılmıştır. Kitapta anlatılan konular web sayfası hazırlamak için temel bilgiye sahip herkes için geçerli, gün...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Matlab, çok yönlü bir teknik heseplama ortamı olarak matematiksel işlemler, veri analizi ve işlemesi, görselleştirme ve kuvvetli bir programlama dili yapısı gibi gereksinimlerin bir birleşimidir. Bu k...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir devleti oluşturan toplumun çağdaş bir toplum olabilmesi için, her şeyden önce devletin bir "Hukuk Devleti" olması ve toplumda adaleti sağlaması gerekir. Çağdaş devletin fonksiyonlarını yerine geti...
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzün globalleşen dünyasında bilgi ve organizasyon, gelişmiş ekonomiler için çok anlamlı bir yere sahiptir. Bir ülkenin gelişmiş bir ekonomiye sahip olması demek, üretken işletmelere sahip olması...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın amacı; programcı olmak isteyenlere programlamaya temel teşkil eden algoritma ve akış şemalarının oluşturulmasını öğreterek, programlamada bu sistemlerin önemini kavratmaktır.
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺
Tükendi
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta örnek uygulama ve açıklamalarla şirketler muhasebesinin kolay anlaşılması ve uygulanması amaçlanmıştır.
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ersan Bocutoğlu 1949 yılında İçel Vilayetinin Silifke İlçesi'nde doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1972 yılında Karadeniz...
%10 27,78 ₺ 25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
“Ticaret Hukuku” adlı bu kitap Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ve yarım dönem gibi çok kısa bir sürede oldukça zor bir hukuk dalı olan Ticaret hukukuna ilişkin bilgileri öğrenmek zorunda olan öğ...
%10 17,13 ₺ 15,42 ₺