Nida Yayınları Kitapları

0 kişi
Çalışmamızda; son derece kapsamlı olan İslam fıkhını çağımız insanları için kolaylaştırması talep edilmektedir. Bu, ister fert, ister fakülte, ister kurul ve isterse üniversiteler olsun, ilim ehlinin...
%30 21,00 ₺ 14,70 ₺
0 kişi
Üstad Mahmud Abdulhalim bu cemaate katılan, yaşayan ve gölgesinde mücadele veren, otuzlu yıllardan beri olaylara şahitlik eden ilk liderlerdendir. Allah da onu iyi bir hafıza ve güçlü bir zihinle ödül...
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
0 kişi
Bu Kitap; fetva meselesiyle ilgilenir ve müftünün birikimini tarif eder... Çünkü insanların, temel kaynaklar olan Kitab ve sünnet ile sağlam bir bağ ve derin bir tecrübe olmadan dinlerinde fetva verme...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
İslam, Müslüman'ın bir yüzünün Allah (c.c)'a , diğer yüzünü ise Allah'a ortak edilenlere dönük bir şekilde ikiyüzlü olmasına razı olmaz hayatımın biri Allah, diğeri tağutlar için olmak üzere ikiye ayr...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Ey Müslüman Kardeşler! Sizler, ne bir hayır kurulışu, ne bir siyasi parti ve ne de sınırlı bazı amaçlar için kurulmuş bir heyetsiniz. Sizler, bu ümmetin kalbinde yer alan Kur'an'la insanları selamlay...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Ramazan ayında sen kalabalık topluluklarla oruç tutar, coşkun gruplarla beraber teravih namazı kılar, mağfiret için yakaran binlerce kişi ile beraber Kur’an hatimlerinde bulunursun. Bu yolda yürüyenle...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
İslam hukuku toplumun ürettiği bir hukuk değildir. İslam hukuku, beşerî hukukta olduğu gibi toplumun gelişmesine bağlı olmamış ve ondan etkilenmemiştir. Aksine İslam hukuku yarattığını en güzel şekild...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ne umutlarla İstanbul’a gelmiştim ama hepsi de boşa gitmişti. Çünkü ne doğru dürüst ders çalışabildim ne de sürekli bir işte çalışabildim. Nihayet paralar tamamıyla tükenmişti. Bir an önce iş bulmalıy...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Âyetlerden ve hadislerden oluşan dini metinleri anlama ve yorumlama ve bunlardan elde edilen dini hükümleri kavrama konusunda şeriatın maksatlarının göz ardı edilemeyeceğini düşünen ve ifade eden Kara...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızın amacı; Kur'ân-ı Kerim okurken, okunan yerlerde nelerden bahsedildiğini hızlıca görmektir. Özellikle cüz okurken okunan cüzün içeriğini hızlıca hatırlamak için hazırlanmıştır. Çalışmamı...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
İlk insan ile birlikte başlayan hak-batıl mücadelesi tarih boyunca inkıtaa uğramadan günümüze kadar devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Şairin belirttiği gibi: Her şey akar: Su, tarih, yı...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Çevre meselesi, çevre sorunları, çevre kirliliği, çevreyi yok etmek, çevrenin dengesini bozmak, kainatın dengesini bozmak ve buna benzer bütün bu sorunlar, dünyadaki her kültürlü insanın, düşünürün ve...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Müslüman bir fert, tevekküle en çok da bir dava sahibi, ilâhî mesaj taşıyıcı ve ıslahçı olduğunda ihtiyaç duyar. Zira Müslüman tevekkülde azgın kâfirlere, zulmün Firavun'larına, taşkınlığın Karun'ları...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Tevbe ilmi önemlidir ve mutlaka öğrenilmesi gereken zaruret derecesinde bir ilimdir. Buradaki bilgilere özellikle insanların günahlara ve hatalara daldığı, Allah'ı unuttukları ve Allah'ın da onlara ke...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Kur'an'da ve hadislerde çeşitli vesilelerle ve değişik şekillerde zamana temas edilmektedir. Bunların başında ise, zamanın önemi ve Allah'ın (celle celaluhu) ne kadar büyük bir nimeti olduğu beyan edi...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Allah’tan başka kimseden korkmayan, kötülüğü aklına getirmeyen, gönlü sevgiyle dolu bir şahsiyetten söz ediyorum. O, ipek böceği misali, sevgiden kendine bir koza örmüş, sevgiden başka şeyleri düşünme...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Bu ümmetin içinden iki adam çıktı. Allah bunları İslam davasına hizmetkâr kıldı. Biri iman ve İslam yolunda hayatını şehadetle sonlandırırken diğeri seksen iki yıllık ömrünü iman ve İslam davasına har...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Bu, konusu 'Hak' olan bir risaledir. Bu kitabın ilk kaynağı Kur'ân-ı Kerîm'dir, üslubu ise diyalogdur. Bu risale, 'Hak' kavramı ile bu kelimenin Kur'ân-ı Kerîm'de delalet ettiği anlamı, insan fıtratın...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Aile, toplumun ilk yapı taşı ve toplumun bekası için bir zorunluluk; içerisinde sevgi, acıma, merhamet, paylaşım ve fedakârlık duygularının oluştuğu tabii ve sıcak ortamdır. Yeryüzünü imar etmek ve bu...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Lâilâhe İllallah Peygamberlerin getirdiği ve İslâmın yerleşmesi, pekişmesi ve korunması için özen gösterdiği tevhidin gerçekleşmesi, köklerinin sağlamlaşması ve dallarının uzaması için şu unsurların...
%30 9,00 ₺ 6,30 ₺