Nisan Kitabevi Kitapları

0 kişi
Avrupa'da ve Türkiye'de Yaşam Boyu Öğrenmenin Analizi Nisan Kitabevi - Ders Kitaplar
30,00 ₺
0 kişi
Piyasada çok sayıda giriş kitabı olmasına rağmen, bizim bu kitabı hazırlamaktaki hareket noktamız, rekabetin etkinliği sağlayacağı düşüncesiydi. İdari Bilimler Fakültelerinin bazı bölümlerinde ve Mesl...
40,00 ₺
0 kişi
Ceza Hukuku Çalışma Kitabı - Pratik Çalışmalar - 2019 Baskı Ceza Hukuku Genel Hükümler Ceza Hukuku Özel Hükümler Ceza Muhakemesi Hukuku İnfaz Hukuku, 700’ü Aşkın Çoktan Seçmeli Test Sorusu Hakiml...
47,50 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Kemal Yıldırımın kaleme aldığı kitaptaki amaç, iktisada temel seviyeden giriş yapanların konulara güncel olaylarla desteklenmeleri sağlanmış ve konulara daha kolay anlamaları amaçlanmıştır....
50,00 ₺
0 kişi
A dan Z ye Dünya Uçakları, Helikopterleri ve İnsansız Hava Araçları
32,50 ₺
0 kişi
Bu 2. Baskı, 1. Baskıdan çok farklı olarak adeta yeniden yazılmıştır. Araştırma Yöntemleri ve Yayın konusundaki son yaklaşımları kitaba alınarak araştırmacılara yararlı olması amaçlanmıştır. Bu kitabı...
22,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, özellikle ayrıntılı formüller ve sıkıcı matematiksel işlemlere dalmadan SPSS menülerinde yer alan ve yaygın biçimde kullanılan İstatistiksel Veri Analizi yöntemlerinin doğru verilerde uygu...
23,50 ₺
0 kişi
Çalışma, ekonomik organizasyon, endüstri yapısını belirlemek için kullanılan yöntemler farklı endüstri yapılarında firmalar ve firmalar arası anlaşmalar, endüstride giriş ve çıkışlar firmalarda piyasa...
35,00 ₺
0 kişi
Tele Bitişik Sağ Kol Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Bir Çalışma
16,50 ₺
1 kişi
IBM SPSS 22Tıpta Araştırma YöntemleriTıpta Veri Analizi
50,00 ₺
0 kişi
Belediyeler, Anayasanın 127. maddesi gereğince “mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması” amacıyla kurulan kamu tüzel kişileridir. 5393 sayılı Belediye Kanunu belediyeyi, “belde sakinlerinin mahall...
79,00 ₺
0 kişi
Küreselleşme ile birlikte yaşanan sosyal ve teknolojik değişim ve dönüşümler etkisini finans ve ekonomi alanında da göstermiştir. Bu süreci sürekli olarak takip etme zorunluluğunda olan akademisyenle...
37,50 ₺
0 kişi
Bu kitap genel topoloji alanında Türkçe kaynak eksikliği göz önüne alınarak bu dalda yazılmış olan Türkçe kaynaklara bir yenisini eklemek amacıyla yazılmıştır. Kitap esas itibarı üniversitelerin bazı...
37,50 ₺
0 kişi
Bu kitap integral kavramının daha iyi anlaşılması amacıyla basit düzeyde hazırlanmıştır. Kitap dört bölüm şeklinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde belirsiz integral kavramı verilmiştir. Sonra temel fo...
30,00 ₺
0 kişi
Temel Matematik Problem Çözümleri Sosyal Doğa ve Yaşam Dilimleri İçin Problem Çözümleri
52,50 ₺
0 kişi
Enflasyon Hedeflemesinde Döviz Kuru Dinamikleri Nisan Kitabevi - Ders Kitaplar
35,00 ₺
0 kişi
Türkiye'de Lojistik Stratejileri ve Pratikleri Yönetsel Bir Perspektif
38,00 ₺
0 kişi
R Programlama ile Fraktal Analiz Nisan Kitabevi - Ders Kitaplar
30,00 ₺