Nobel Akademik Yayıncılık Kitapları

Tükendi
0 kişi
Güncel psikolojik kavramlar kitabını oluştururken son yıllarda ortaya çıkmış ve daha önceki kaynak kitaplarda yer almamış yeni kavramları keyifli bir anlatımla tanımlamaya çalıştık. Güncel kavramları...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
Tükendi
0 kişi
Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) 20’nci yüzyılın, yaşantımızın her alanına girmiş en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olarak düşünülebilir. Uydu sistemlerinin bilimsel, navigasyon ve askeri...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Mukavemet dersi, mühendislik ve mimarlık fakültelerindeki çeşitli bölümlerde ve meslek yüksekokullarının inşaat bölümlerinde meslek dersi olarak okutulmaktadır. Bu dersin kitabı hazırlanırken inşaat m...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
Tükendi
%8 18,52 ₺ 17,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri kitabında konular, eğitimde ve psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki çağdaş gelişmeler ve ülkemizdeki durum dikkate alınarak yirmi üç bölümde ele alınmı...
%8 22,22 ₺ 20,44 ₺
Tükendi
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Film terapi, bilişsel-davranışsal yaklaşımlar için destekleyici, ruhsal eksikliği tamamlayıcı ve hızlandırıcı bir araç olarak da kullanılmalıdır. Terapide hikayeler, mitler, espriler ve rüyalara benze...
%8 38,00 ₺ 34,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Dünya turizmindeki hızlı gelişim ülkeler arasında global rekabetin artmasına ve rekabet avantajının kazanılmasına yönelik turizm pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu kitap, gen...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
Tükendi
%8 14,81 ₺ 13,63 ₺
Tükendi
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
Tükendi
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Genel anlamda bir organizasyonun üst kademe yöneticilerince belirlenen stratejik planların alt kademedeki personele iletilmesi ve personelin faaliyetlerinin planlanması, kararlaştırılması, denetlenmes...
%8 25,93 ₺ 23,86 ₺
Tükendi
0 kişi
İşletmelerde kalite yönetimi bağlamında sürekli iyileştirme faaliyetleri, tekrarlanan döngüsel bir süreçtir. Sistematik olarak "Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al (PUKÖ)" adımlarının yinelenmesid...
%8 15,00 ₺ 13,80 ₺
/ 158