Nobel Bilimsel Eserler Kitapları

0 kişi
Küreselleşme ve yeni liberal politikalar, diğer tüm kamusal alanlar gibi eğitim alanını da kârlı bir sektöre dönüştürmeyi başarmış; yaşam boyu öğrenmeyi de bu dönüşümün vazgeçilmez aracı kılmayı amaç...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Vergi Müfettişleri Dr. Mustafa Göktuğ Kaya ve Hüseyin Kamil İlik'in bu kitabı, başta ABD; İngiltere, Almanya gibi çeşitli ülkelerdeki vergi sistemini, uygulamasını ve denetimini Türk vergi sistemiyle...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de nüfusun yaklaşık dörtte birini gençler oluşturmaktadır. Genç nüfus dikkate alındığında, geleceğin toplumunun sağlıklı olabilmesi için bu yaş grubuna özgü planlanacak uygulamalarda genel top...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Emerging technologies not only reshape the economic life and its parameters but also provide new tools in analyzing economic developments and newly formed economic structures. In particular, the recen...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺