Nobel Bilimsel Eserler Kitapları

0 kişi
R programı; istatistiksel analiz, simülasyon, grafiksel gösterim ve her türlü veri analizinin yapıldığı bir bilgisayar yazılım dilidir. Bu program, bilim dünyasının yakın gelecekte en etkili ve yaygın...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Modern üniversitelerin kurumsal bünyesi, bizatihi bilginin değerini inkâr eden kolektif bir bilince dönüşme tehlikesi taşımaktadır. Üniversitelerin, bilginin değer ile olan otantik ilişkisini yadsıyan...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Eğitimde Yabancılaşma Sorununa Çözüm Önerisi Olarak Ders Dışı Okul Spor EtkinlikleriNobel Bilimsel Eserler
%10 12,96 ₺ 11,66 ₺
0 kişi
Eğitim sistemimizin genel amaçları doğrultusunda çocuk ve gençlerimizin bütünsel olarak sağlıklı, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler olarak yetişmesi için her bir ders ve ders dışı etkinliğin nasıl...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Pay senetlerinin likiditesi (hisse senedi likiditesi), sermaye yapısı kararları ve sermaye maliyeti açısından firmaları; getiri, varlık fiyatlaması ve portföy oluşturma konusunda yatırımcıları; etkinl...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Küreselleşme ve yeni liberal politikalar, diğer tüm kamusal alanlar gibi eğitim alanını da kârlı bir sektöre dönüştürmeyi başarmış; yaşam boyu öğrenmeyi de bu dönüşümün vazgeçilmez aracı kılmayı amaç...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Muhasebe verilerinin hisse senetleri üzerindeki etkileri ve açıklayıcılığı, değer ilişkisi olarak adlandırılmaktadır. Özellikle 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren sıklıkla irdelenen bir konu...
%10 13,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Vergi Müfettişleri Dr. Mustafa Göktuğ Kaya ve Hüseyin Kamil İlik'in bu kitabı, başta ABD; İngiltere, Almanya gibi çeşitli ülkelerdeki vergi sistemini, uygulamasını ve denetimini Türk vergi sistemiyle...
%10 34,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
1980 sonrası neoliberal politikalarla birlikte, Türkiye’de tüketim toplumu özellikleri yerleşmeye başlamıştır. Tüketim kültürünün benimsediği yaşam tarzlarını, medyada yaygın bir biçimde görmekteyiz....
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Pragmatizm akımının önerdiği yolda yürüyerek oluşturulan bu eser, doğrudan sahanın sesine kulak vererek sistematik bir derleme ile sunulan, günümüz yöneticilerinin çalışanlarını nasıl mutlu edebilecek...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Yirmi birinci yüzyılın ekonomik zorluklarının başında, teknoloji, iletişim ve ulaşım imkânlarının geldiği düzeye bağlı olarak rekabetin yoğunlaşması ve ülkelerin birbirine olan bağımlılığının artması...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Maliye politikalarının hem kısa vadede ekonomik sorunlara cevap verecek hem de uzun vadede mali disiplini sağlayacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte hükümetler, politik gerekçele...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Türkiye’de nüfusun yaklaşık dörtte birini gençler oluşturmaktadır. Genç nüfus dikkate alındığında, geleceğin toplumunun sağlıklı olabilmesi için bu yaş grubuna özgü planlanacak uygulamalarda genel top...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışmada; Kars iline bağlı Kağızman ilçesinin geçmişten günümüze kadar ki potansiyeli ve mevcut durumu tespit edilerek değerlendirme yoluna gidilmiş, ilçe genelinde saha çalışması yapılara...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını entegre bir şekilde kullanmayı amaçlayan bir eğitim yaklaşımı olan STEM, ülkemizde oldukça yenidir; yeni olması sebebiyle de ciddi yanlışları bera...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
Emerging technologies not only reshape the economic life and its parameters but also provide new tools in analyzing economic developments and newly formed economic structures. In particular, the recen...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Bu araştırma, yabancı futbolcu oynatma oranı ile UEFA Sıralamaları arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığının belirlenmesi ve olası ilişkilerin Türkiye Süper Ligi ve “Beş Büyük” Avrupa Futbo...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Tek rengi bilen bir renge aşık olurGökkuşağına teşekkür ise farkındalık isterSenin kim olduğuna ne istediğine senden öncekarar veren herkese ve her şeye rağmenGel ille de kendi renginde yaşa hayatınıB...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Değişimin günümüzde, hayatımızın değişmeyen bir unsuru olarak kendisine yer bulduğunu görmekteyiz. Ancak ortaya çıkan değişimlerle beraber insanların tutumları hem olumlu hem olumsuz yönde farklılaşma...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Şiddet olgusunun, insanlık tarihi kadar eski olduğu, ancak bununla birlikte modern dünyanın üstesinden gelmekte zorlandığı bireysel ve sosyal bir gerçek olduğu bilinmektedir. Yaşamımızın hemen hemen h...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺