Nota Bene Yayınları Kitapları

0 kişi
“son kez/ sevdaya tutulduğumda/öldürdüm adamı/ama bu eski bir yüzyılda/ başka bir ülkede/ daha sıcak bir iklimdeydi/ ve ölüm kanıtladı onun/gelip geçici bir yabancı olduğunu/ diğerleri gibi” - Alice...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Norm olarak erkeği kabul eden, kadını ve onun emeğini ise değersiz ve ikincil gören cinsiyetçi işbölümünün üretim ilişkilerindeki dönüşümle birlikte tarihsel bir düzlemde biçimlenerek, kadını öncelikl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Sağlığın sosyal hali, insanların birbirleriyle kurduğu etkileşimi dert eder. Üretim biçimi, gelir, sınıflar, kimliklerle sağlık arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlar. Topluluğun üyeleri arasındak...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Spiker karşı yakadaki bir muhabir ile canlı bağlantı yapıyordu. Koyu renk kalın bir manto giymiş adamın burnu kıpkırmızı kesilmişti. Beyaz bir binanın önündeydi, kapı görevlilerce kilitleniyordu tam...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde tüm dünyada üretici güçler büyümüş, bu büyüme uluslararası iş bölümüne yansımış ve toplumsal yaşam hızlı bir şekilde dönüşmüştü. Bu süreçte Türkiye kapitalist dönüş...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Türkiye’nin öncelikli sorununun “Kemalizm’den kurtulmak” olduğunu düşünen akımlarla, çareyi tarih-dışı ve gerçekçilikten uzak bir şekilde 1930’lara, yani “Kemalizm’in altın çağı”na dönmekte gören akım...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
2013, yakın tarihimize bir kırılma yılı olarak geçecek. Hem siyasi hem ekonomik ve kültürel anlamda…2002'de iktidara gelen AKP-Cemaat koalisyonu, 2007 ve 2011 seçimlerinden de oylarını artırarak çıktı...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Marx’ın ve Marksizmin “sınıf”ı kavrayış biçimlerine dair önemli tartışmaları açığa çıkaran Erik Olin Wright’ın Sınıflar adlı bu temel çalışmasında Marksizm içi birçok polemiğin izlerini bulacaksınız....
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺