Nüve Kültür Merkezi Kitapları

0 kişi
Latina est gaudium et utilis (Latince eğlenceli ve yararlıdır) Quidquid latine dictum sit, altum viditur (Latince söylenen söz kulağa derin gelir.) Akıllı olmak için cesaretlen (Sapere et aude) , K...
%15 50,00 ₺ 42,50 ₺
0 kişi
Pleistosen sonuna doğru Konya Platosundaki gölsel coğrafyanın kayıp Atlantis Ülkesi ile eşlenmesi Bu kitap Anadolu ortasındaki Konya Platosu ile Atlantis söylencesi arasında, nesnel coğrafi bulguları...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Dağarcık, bir çeşit saklama kabıdır. İçine katılanı bozulmadan uzun süre…  Saklanan kimi zaman yalnız, kimi zaman da nasibi olanlarla paylaşılır. Tarlada çalışanların, evlerinden uzaklarda iş görenle...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Unesco'nun 2007 yılını "Mevlânâ Hoşgörü Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte, Türkiye' de ve Türkiye'nin dış sefaretlerinde Hz. Mevlânâ ile ilgili bir dizi kültürel faaliyetler planlanmaya başladı. İn...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Ahi Teşkilâtı’nın baş mimarı olan büyük halk filozofu ve fikir adamı Ahi Evren diye bilinen Hace Nasirü’d-din Mahmud hakkında yeni bulgu ve bilgiler sunulduktan sonra, bu yeni bulgu ve bi...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Neşet Ertaş;O bir Abdal…O bir Köçek…O bir Cingan’dı. O bizim Anadolu’daki sesimiz…O bizim ışığımız, nefesimiz…O bizim Bozkırdaki toprağımız, tezenemiz…O bizim, ozanımız, gönül dağımız, yalan dünyamız...
%15 17,00 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
Lokantalar özellikle son yüz yılda, Anadolu kentlerindeki değişim ve dönüşümün alametlerinden biri olmalarının yanında, kent kültürünü meydana getiren en önemli unsurların da başında gelmektedirler. B...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
"Allah istiyor ki, evimizi Anadolu’ya kuralım. Bizim son durağımız Konya olacaktır. Çünkü bu şehir bizi çekmektedir." -Hz. Mevlâna- Michel Balivet’nin büyük bir emek ve dikkatle hazırladığı Konya Döne...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Mevlana "İlahi aşk ateşi gelip de, kendinden başka ne varsa yakıp yandırırsa, işte o zaman gönlünde ne varsa, yanınca sevin, tatlı tatlı gül " sözleriyle aşkta esas olanın sevgiliden başkasını düşünme...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
"Senin çocuklarına veriyorum bu ülkeyi / Mısır’ın nehrinden büyük nehire / Fırat nehrine kadar..." "Müthiş bir kurgu... Kitabın başı ve sonu itibariyle iyi kurgulanmış bir eser.. Kitabın orta kısımla...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Kırlangıç Ağıdı, alnımıza yazılan yazan yazgısının zekatı, kalemimizden dökülen kelamın borcu... Kırlangıç Ağıdı, çocuklar gülsün diye yola çıkmış yazarların kitabesi… Bir makale yazısı yazmaya niyet...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Sultan Veled der ki: "Peygamberlerin her biri, her türlü mucize ve kerametleri tamamen ve mükemmelen göstermeğe muktedirdir; fakat onların her biri, zamanın ihtiyacı ve o zamanda yaşayan insanların ar...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Atatürk şöyle söyler; “- Mevlana, Müslümanlığı Türk ruhuna intibak ettiren büyük bir reformatör... Müslümanlık aslında geniş manasıyla hoşgörülü ve modern bir dindir. Araplar onu kendi bünyelerine gö...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
...... - Ömer Abi - Söyle talebe... - Bilmem yeri ve zamanı mı, ama izin verirsen sana sormak istediğim bir şey var. Yarısı hala sabunlu yüzünden usturayı çekip aynada gözlerimi buldu : - Neden ö...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, küreselleşen dünyamızda dini akımların kendilerine çizdikleri yeni propaganda şekillerini, stratejilerini açıklamaktadır. Özellikle Batı ve Hint kökenli olan bu dini akımlar, elde et...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
"Bakmaya kıyamadıkları evlatları şehit olduktan sonra "vatan sağolsun" diyerek melekleşen şehit annelerine ithaf olunur." Diyarbakır’ın kaderiyle Samsun’un kaderini ayrı gören bir Kürt ile, Edirne’nin...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Anaerkil aileden ataerkil aile dönemine geçerken çekilen sancılar unutulmuş, yeniden, yeni sancı seansları özlenir hale gelmiştir sanki. Yeryüzünün efendileri zaman zaman efendilik payelerini söküp ne...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Toplumlar kurallarla yönetilir. Medeni topluluklar böyledir. Kaideler veya kurallar toplum vicdanından akseden hükümlerdir. Politikacılar bu hükümlerin sözcüsü konumundadırlar. Seçmen davranışını et...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Milletlerin hafızası, hayatın kendisi olan tarih, aynı zamanda sosyal bir laboratuardır. Tarihte ders ve ibret levhaları yanında ilginç olaylar da boy boy sıralanır. Bu olaylar, hafızayı canlandır...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺