Ocak Yayınları Kitapları

0 kişi
Arap Mutfağı, bir ucu batıda Atlas Okyanusu ile komşu olan Fas, diğer ucu doğuda Hint Okyanusu ile sınırı olan Umman, kuzeyde Suriye ve güneyde Sudan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın yemek kültürü...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Afrika ile Asya kıtalarına dağılmış çok sayıda ülkede konuşulan bir lisan olmasının yanında Arapçanın, Kur'an-ı Kerim'in dili olması hasebiyle Arap olmayan Müslümanlar tarafından da öğrenimi yapılmakt...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
%22 7,41 ₺ 5,78 ₺
0 kişi
Son yıllardaki yeni politik açılımlar ve komşu ülkelerle ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin sonucu olarak bu ülkelerle yakın tarihe uzanan bağlantıların tekrar canlandığı bir gerçektir. Siyasi yakı...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Hz. Zekeriya'dan ve onun ilerlemiş yaşına rağmen ömrünün sonlarında dünyaya gelen oğlu Hz. Yahya peygamberden bahsedilmektedir. Yüce Allah, kutsal kitabımızda onu "kü...
%22 8,64 ₺ 6,74 ₺
0 kişi
Yüce Allah, Kainatın Efendisi diye nitelendirdiğimiz Hz. Peygamber'in şahsını şerefli kılmakla yetinmeyip O'nun Pak Zürriyeti olan Ehl-i Beytini de en soylu nesil olarak duyurmuştur. Bununla da kalmay...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, Buhari ile Müslim'den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned'inde yer alan hadislerin, Kütüb-ü Sitte'de olmayanlarını (zevaidi)...
%22 140,00 ₺ 109,20 ₺
0 kişi
Dördüncü asrın kuşkusuz en mümtaz muhaddisi, kaleme aldığı eserlerin içerikleri ve sunumları ile göz dolduran İmam Ahmed b. el-Hüseyn el-Beyhakî’dir. Şimdiye dek Türkçe’ye Âdab ve Zühd isimli küçük es...
%22 1.000,00 ₺ 780,00 ₺
0 kişi
Hicri 5.asırda Bağdat'ta yaşamış olan büyük muhaddis ve tarihçi el-Hatibu'l-Bağdadi, yaşadığı şehir hakkında şimdiye dek yazılmış en büyük biyografi tarihi olan Tarih Bağdad ile şöhret bulmuştur. Dİğe...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
KUTUB-U SİTTE’DE OLMAYAN 18776 HADİSZevâid türühadis kitaplarının en büyüğü olan bu eserde 18776 hadis-i şerif konu başlıklarına göre okuyucuya sunulmuştur. Meşhur ALTI HADİS KİTABI’nda (Kutub-u Sitte...
%22 900,00 ₺ 702,00 ₺
%22 250,00 ₺ 195,00 ₺
0 kişi
Dini, tarihi, kültürel, her geçen gün artan politik ve ticari ilişkilerimiz göz önünde bulundurulduğunda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan 250 milyonluk bir toplumun dilini öğrenme ihtiyacı, globall...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Türk okuyucusunun Celâleyn tefsiri ile tanıdığı meşhur İslam bilgini Celâleddîn es-Suyûtî'nin hadis dalındaki çalışmalarının en meşhurudur. Daha önce kaleme aldığı el-Câmi'ul-Kebîr v...
%22 300,00 ₺ 234,00 ₺
0 kişi
Küllüyatını neşrettiğimiz İbn Ebi'd-Dünya'nın talebelerinden olan Muhammed bin Halef bin el-Merzuban isimli bir alim, daha önce de alınmamış bir konuda kendisine ulaşan hadis-i şerif, büyüklerin sözle...
%22 8,00 ₺ 6,24 ₺
0 kişi
Ehl-i Beyt dediğimiz Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ailesi, tarih boyunca İslâm kültüründe kendine özel bir konuma sahip olmuştur. Diğer taraftan hiçbir peygambere verilmemiş olan soy devamlılığı, sadece n...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Üçüncü hicri asır, muhaddislerin boy gösterdiği tasnif çağının altın dönemlerinden birini yansıtmaktadır. Söz konusu bu asırda yazılı hadis birikimi o kadar muazzam bir miktara ulaştı ki artık muhaddi...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Hadislerde: Duası Kabul Olanlar Hadislerde: İnsanların Yardımına Koşmak Hadislerde: Kanaat Hadislerde: Hilim (Yumuşak Huyluluk) Rivayetlerde: Muaviye'nin Hİlmi (Yumuşak Huyu) Hicri 3. asırda Bağd...
%22 450,00 ₺ 351,00 ₺
0 kişi
Mısır ve Sudan, Afrika'nın kuzeyinde yer almakla birlikte dünyanın geniş bir coğrafyasının kültürel izlerini taşımaktadır. Kökenleri Etiyopya'ya kadar dayanan bir eski geleneksel ritüel türü olan Zaar...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bu Konuşma Kılavuzunda: Seyahat amacınız ister turistik gezi, ister iş seyahati, isterse bir akraba ya da dost ziyareti olsun herhangi bir Arap ülkesine bir yolculuk tasarladığınızda yola çıkışınızda...
%22 21,60 ₺ 16,85 ₺