Ocak Yayınları Kitapları

0 kişi
El-Cami'us-Sağir Min Ahadisi'l-Beşin-Nezir Cilt: 6
%22 166,66 ₺ 129,99 ₺
0 kişi
Ruh-i Pak Ocak Yayınları
%22 7,41 ₺ 5,78 ₺
0 kişi
Son yıllardaki yeni politik açılımlar ve komşu ülkelerle ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin sonucu olarak bu ülkelerle yakın tarihe uzanan bağlantıların tekrar canlandığı bir gerçektir. Siyasi yakı...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Hz. Zekeriya'dan ve onun ilerlemiş yaşına rağmen ömrünün sonlarında dünyaya gelen oğlu Hz. Yahya peygamberden bahsedilmektedir.Yüce Allah, kutsal kitabımızda onu "küçü...
%22 8,64 ₺ 6,74 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, Buhari ile Müslim'den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned'inde yer alan hadislerin, Kütüb-ü Sitte'de olmayanlarını (zevaidi)...
%22 250,00 ₺ 195,00 ₺
0 kişi
Hicri 5.asırda Bağdat'ta yaşamış olan büyük muhaddis ve tarihçi el-Hatibu'l-Bağdadi, yaşadığı şehir hakkında şimdiye dek yazılmış en büyük biyografi tarihi olan Tarih Bağdad ile şöhret bulmuştur. Dİğe...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Mecma'uz Zevaid ve Menbau'l Fevaid(20 Kitap Takım)Ocak Yayınları
%22 1.000,00 ₺ 780,00 ₺
0 kişi
Dini, tarihi, kültürel, her geçen gün artan politik ve ticari ilişkilerimiz göz önünde bulundurulduğunda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan 250 milyonluk bir toplumun dilini öğrenme ihtiyacı, globall...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Ehl-i Beyt dediğimiz Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ailesi, tarih boyunca İslâm kültüründe kendine özel bir konuma sahip olmuştur. Diğer taraftan hiçbir peygambere verilmemiş olan soy devamlılığı, sadece n...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Üçüncü hicri asır, muhaddislerin boy gösterdiği tasnif çağının altın dönemlerinden birini yansıtmaktadır. Söz konusu bu asırda yazılı hadis birikimi o kadar muazzam bir miktara ulaştı ki artık muhaddi...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Mısır ve Sudan, Afrika'nın kuzeyinde yer almakla birlikte dünyanın geniş bir coğrafyasının kültürel izlerini taşımaktadır. Kökenleri Etiyopya'ya kadar dayanan bir eski geleneksel ritüel türü olan Zaar...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bu Konuşma Kılavuzunda:Seyahat amacınız ister turistik gezi, ister iş seyahati, isterse bir akraba ya da dost ziyareti olsun herhangi bir Arap ülkesine bir yolculuk tasarladığınızda yola çıkışınızdan...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih ve kültür tutkunları, dil uzmanları, gezginler maceraperestler için Mısır Rehberi...İster iş, ister gezi, isterse eğitim için Mısır'a yolculuk edenlere kısa ve uzub vadede yardımcı olacak gezi v...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Arap Mutfağı, bir ucu batıda Atlas Okyanusu ile komşu olan Fas, diğer ucu doğuda Hint Okyanusu ile sınırı olan Umman, kuzeyde Suriye ve güneyde Sudan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın yemek kültürü...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Afrika ile Asya kıtalarına dağılmış çok sayıda ülkede konuşulan bir lisan olmasının yanında Arapçanın, Kur'an-ı Kerim'in dili olması hasebiyle Arap olmayan Müslümanlar tarafından da öğrenimi yapılmakt...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Cem’ul-Fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid 8
%22 33,33 ₺ 26,00 ₺
Tükendi
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Cem’ul-Fevaid min Cami’il-usul ve Mecma’iz-zevaid 3
%22 33,33 ₺ 26,00 ₺
Tükendi
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺