Oda Yayınları Kitapları

0 kişi
Atina Akademisi'ni kuran ve Batı felsefe geleneğinin kurucusu olan Platon'un, öğretmeni Sokrates ve öğrencisi Aristoteles'le birlikte Batı Felsefesinin temellerini attıkları kabul edilir. Dünya'nın c...
%28 5,56 ₺ 4,00 ₺
0 kişi
Felsefe, bilim, sanat ve şiir gibi konularda sayısı yüzelliyi aşan yapıta imza atmış olan Goethe, yalnızca Almanya’nın değil, tüm Avrupa’nın en önemli dehaları arasında sayılır. Goethe’nin en güzel ro...
%35 11,11 ₺ 7,22 ₺
%28 6,48 ₺ 4,67 ₺
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
Cinayet Şirketi, eylem ve serüvenin ağır bastığı felsefi bir romandır: Gerçeküstünde erimeyen, ama tam anlamıyla gerçek olarak kalmayan, inanılmaz ile yüce arasında parçalanan gerçek’in irdelendiği bi...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
Savaş ve Barış, dünyanın bütün edebiyat otoriterleri tarafından ‘en büyük roman ‘olarak kabul edildi. Evet, en büyük roman, ama aynı zamanda en sağlam ve en açık seçik bir tarih felsefesi de. Romanda...
%28 50,93 ₺ 36,67 ₺
0 kişi
Dünya edebiyatının en önemli Rus romancılarından olan Gonçarov, karakter ve ortam yaratma, işlediği konunun güncelliği gibi özellikleriyle ünlendi. Bu özellikler en büyük eseri olan "Oblomov"da da...
%28 20,37 ₺ 14,67 ₺
0 kişi
Her yaştan okurun hayal gücünü canlandıran bir klasik olan Robinson Crusoe, işlediği yazınsal konu bakımından ilginç bir roman olma özelliğinin yanı sıra; doğanın yüceliğini, kaynaklarının sonsuzluğun...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
"Dahiler, gelişim sürecinin bir sonucu olarak istemden, bir başka deyişle eğilim, arzu ve tutkudan daha fazla zekaya, zihinsel yeteneğe sahip olurlar" diyor yazar. Zeka bile "istem'in esaretinden sad...
%28 8,33 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Thomas Mann, dünya görüşü yüzyılı aşkın süredir tartışılan Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’yi "Doğunun Dantesi", Maksim Gorki ise, "Rus Shakespeare’ı" olarak niteler. Kurmaca ve kısa bir anlatı olan...
%28 4,63 ₺ 3,33 ₺
%28 3,70 ₺ 2,66 ₺
%28 6,48 ₺ 4,67 ₺
0 kişi
Jacob'un Odası, Virginia Woolf'un ilk deneysel romanıdır. Bu kitapta bilinen tüm geleneksel yöntemleri kırmış, imkansız, başar-mış ve yeni bir teknikle okurun karşısına çıkmıştır. Kelimeler, zihnin ak...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
0 kişi
Panait Istrati (1884-1935), Fransızca yazan Romanyalı bir öykücü ve romancıdır. Balkanlar’dan Ortadoğu’ya, Mısır’da, İtalya’da, İsviçre’de, yirmi yıl dolaştıktan sonra dört ciltlik özyaşamsal yapıtını...
%28 5,56 ₺ 4,00 ₺
0 kişi
Bütün çağlarda “Medeniyetin getirdiği bütün kısıtlamaların bu şekilde ortadan kaldırılması durumunda ancak tek bir kişi hiçbir kısıtlamaya bağlı kalmaksızın mutlu kılınabilir ki bu kişi de bütün güç v...
%28 7,41 ₺ 5,34 ₺
0 kişi
Evrensel kardeşliğin renkleriyle oluşmuş bir gökkuşağı Akdeniz... Arkadaşlığın, adressizliğin, yerinde duramanın, dinmez "yol özlemleri"nin yazarı Panait Istrati, okurlarını; "insan"ın yeryüzü serü...
%28 11,11 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
"Ecce Homo", diğer otobiyografilere benzemeyen bir otobiyografidir. Provake edici bir biçemi kasıtlı olarak benimseyen Nietzsche, kendi felsefi duruşunu, hayatı, bitmek bilmeyen bir kendi kendini aşma...
%28 8,33 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
İdealist yaşama felsefesinin Fransa’daki temsilcisi olarak tanınan Henri Bergson, 1927 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Bergson’un yarattığı çok yönlü etki, Batı felsefe ve sanat sahnesinde uzun sür...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
1 kişi
Sanayi Devrimi döneminin en büyük yazarlarından olan Charles Dickens (1812-1870), Londra’da doğdu. O dönem İngiltere’sinin sosyal kötülüklerini ve aşağı halk tabakalarını ustaca betimleyen romanlarıyl...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Özel Adların Unutulması, Dil Sürçmeleri, Yanlış Okumalar ve Kalem Sürçmeleri, İzlenimlerin ve Tasarıların Unutulması, Unutkanlık, Baştan Savma Eylemler, Batıl İnançlar ve Yanılgılar, Adların ve Sözcük...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
/ 14